Chúa Nhật XXVI - Thường Niên - Năm B
DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN CHÚA NHẬT 26
THƯỜNG NIÊN NĂM B
Sưu tầm

Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu cộng tác với nhau làm lành lánh dữ. Chúng ta nhiệt tâm thực hành lời Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội thánh có sứ mạng dạy bảo mọi người sống bác ái yêu thương, sẵn sàng cộng tác làm lành lánh dữ. Xin cho Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao.

2. Con người ngày càng ích kỷ, hẹp hòi, ganh ghét chia rẻ nhau, gây bao đau thương tang tóc cho đồng loại. Xin cho mọi người biết thương yêu thông cảm, đoàn kết với nhau.

3. Tai hại hơn cả là nhiều người gây gương mù gương xấu cho kẻ khác, nhứt là cho giới trẻ. Xin cho các Kitô hữu sống đạo đức lương thiện, nêu gương lành gương tốt cho mọi người.

4. Người giàu có khó vào thiên đàng, nhứt là những kẻ làm giàu do bất công bóc lột. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết thương yêu giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người nghèo khó bất hạnh.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con sống quảng đại, sẵn sàng cộng tác với mọi người, luôn làm gương tốt cho nhau.

vietcatholic.tw.

 


Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng tốt lành và thánh thiện, chúng ta là con cái cũng phải nên giống như Người. Trong tâm tình của người con hằng khao khát nên giống Cha, chúng ta cùng thiết tha nguyện xin:

  1. Đạo Công giáo là đạo “yêu thương và bác ái”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa/ biết ý thức về sứ mạng của mình qua việc sống và nêu gương sáng cho người khác/ bằng chính đời sống thấm đậm tình Chúa, tình người.
  2. “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì anh em sẽ không mất phần thưởng đâu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nước phát triển trên thế giới, biết quan tâm chia sẻ cho những nước nghèo đói.
  3. “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc ông bà, cha mẹ trong gia đình luôn làm gương sáng cho lớp trẻ noi theo.
  4. “Nếu tay, chân, mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì bỏ nó đi để được vào Nước Trời, còn hơn có đủ mà phải sa hỏa ngục”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết can đảm loại đi mọi thói hư tật xấu của bản thân để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn.

Chủ tế: Lạy Chúa, thế giới hưởng thụ luôn mời mọc chúng con đi ngược lại đường lối Chúa. Xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa hứa ban, và chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

www.mtgtd.net
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN
(01.10.2017)[1]
Anh chị em thân mến,
Thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta là đường dẫn mỗi người đến thành toàn và hạnh phúc chân thật. Xin Chúa giúp chúng ta luôn hân hoan thực thi thánh ý Ngài:
1. “Chớ làm điều gì bởi sự cạnh tranh hay bởi tìm hư danh”. Xin Chúa ban cho các mục tử trong Hội Thánh ơn khôn ngoan phân định nội tâm, để mọi việc các ngài làm/ đều chỉ vì yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn.

2. “Thưa cha vâng, con đi”. Xin cho các thiếu nhi Công giáo nhận ra tiếng Chúa dạy dỗ mình qua cha mẹ, qua người trên và các giáo lý viên/ để ngoan ngoãn nghe theo và quyết tâm thi hành.
3. “Xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa”. Xin cho các bạn trẻ đang khao khát hiến dâng đời mình phục vụ Chúa và Hội Thánh/ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong việc tìm kiếm thánh ý Chúa.
4. “Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi”. Xin cho các gia trưởng trong giáo xứ chúng ta/ biết kiên trì trong vất vả nhọc nhằn và sốt sắng sống đức tin, để mang lại niềm vui và bình an cho gia đình.
Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân/ giúp chúng con chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, hầu đáng hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

www.giaophanxuanloc.net


Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Sống quảng đại và tận dụng mọi khả năng Chúa ban, để mưu tìm vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn, đó mới là môn đệ đích thực của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin:

1. "Ước gì toàn dân đều nói tiên tri”,- Xin Chúa ban thần trí khôn ngoan cho các vị Mục tử trong Hội Thánh, để các ngài biết hướng dẫn dân Chúa, sống tinh thần yêu mến, bao dung của Đức Kitô trong một thế giới đầy tranh chấp và hận thù

2. "Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết”.-Xin cho các tín hữu, biết gạt bỏ mọi thành kiến, mà chân thành cộng tác với mọi người thiện chí, để xây dựng một xã hội an bình thịnh vượng và hạnh phúc.

3. "Chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỉ...chúng con đã ngăn cản y".- Xin cho những người đang làm việc truyền giáo, được nhiệt thành và hiệp nhất, để kiến tạo vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian hôm nay, và chung hưởng vinh quang Nước Trời mai sau.

4. “Kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy... thà xô xuống biển thì hơn ?”.- Xin cho các bậc cha mẹ công giáo sống thánh thiện, để họ nên mẫu gương cho con cháu theo mẫu gương gia đình Nazareth thuở xưa.

Chủ tếLạy Chúa, xin cho chúng con tâm hồn say mến Chúa, để chúng con sẩn sàng hi sinh, dẹp bỏ tính ích kỷ, mà sống vị tha bác ái theo tinh thần của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

www.tonggiaophanhanoi.org


  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Kính thưa cộng đoàn,

Một trong những yếu điểm của con người là ghen gét đố kị, phe nhóm, đặc quyền đặc lợi. Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta sống chan hòa yêu thương, phải có một tâm hồn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ cho người khác những gì mình có, nhất là biết sống tinh thần yêu thương hiệp nhất. 

Chúng ta thành tâm sám hối và sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta biết thực hành lời Chúa dạy, để cùng với Chúa đạt tới hạnh phúc Nước Trời.   

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giê-su dạy chúng ta sống yêu thương, bác ái, không được làm gương xấu cho người khác. Với quyết tâm thực hành Lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.   

1. Hội Thánh là men trong bột, là muối mặn ướp đời.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn sống thánh thiện và chu toàn trách vụ mục tử nhân lành, để trở nên gương sáng cho các tín hữu noi theo. 

2. Sự ghen tị, hẹp hòi, ích kỷ, chia rẽ vẫn đang xảy ra trong các gia đình, các đoàn hội, các giáo xứ, nơi công sở…. gây ra biết bao đau khổ cho nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. 

3. Ai cho anh em uống một chén nước, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người giàu, biết chia sẻ cơm áo cho những người đau khổ, nghèo đói. 

4. Không được làm cớ cho người khác vấp phạm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta, biết từ bỏ những tật xấu, siêng năng cầu nguyện, nhiệt thành phục vụ Chúa và yêu thương tha nhân, nhất là chu toàn bổn phận làm cha mẹ, để trở nên mẫu mực về đời sống đức tin, đức cậy và đức mến cho con cái. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phái sống bác ái yêu thương, lánh xa dịp tội và không làm gương xấu cho người khác. Xin Chúa  giúp  chúng con sống trọn hảo lời Chúa dạy, để trở thành một ki-tô hữu tinh tuyền thánh thiện như lòng Chúa ước mong. Chúng con cầu xin... 

NA-MtgTL

www.giaophanthaibinh.org


Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng tốt lành và thánh thiện, chúng ta là con cái cũng phải nên giống như Người. Trong tâm tình của người con hằng khao khát nên giống Cha, chúng ta cùng thiết tha nguyện xin:

Đạo Công giáo là đạo “yêu thương và bác ái”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa/ biết ý thức về sứ mạng của mình qua việc sống và nêu gương sáng cho người khác/ bằng chính đời sống thấm đậm tình Chúa, tình người.

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì anh em sẽ không mất phần thưởng đâu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nước phát triển trên thế giới, biết quan tâm chia sẻ cho những nước nghèo đói.

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc ông bà, cha mẹ trong gia đình luôn làm gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

“Nếu tay, chân, mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì bỏ nó đi để được vào Nước Trời, còn hơn có đủ mà phải sa hỏa ngục”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết can đảm loại đi mọi thói hư tật xấu của bản thân để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn.

Chủ tế: Lạy Chúa, thế giới hưởng thụ luôn mời mọc chúng con đi ngược lại đường lối Chúa. Xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa hứa ban, và chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

www.giaophanvinhlong.net