Chúa Nhật XXVI - Thường Niên - Năm B
GƯƠNG XẤU DỊP TỘI
                Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải

Thưa anh chị em,

Phụng vụ lời Chúa hôm nay tóm lại hai điều Chúa dạy: Thứ nhất, đừng làm cớ cho người khác vấp phạm. Thứ hai, phải loại bỏ những nguyên nhân làm cho mình phạm tội.

Thế giới chúng ta đang sống văn minh tiến bộ hơn, thành công trong nhiều lãnh vực hơn, nhưng vấn đề luân lý lại xuống cấp trầm trọng, vì những gương mù gương xấu. Gương xấu lan nhanh như con virút, do các phương tiện truyền thông. Gương xấu làn tràn trong môi trường không lành mạnh. Gương xấu ví như bầu khí bị ô nhiễm. Như thế, không những làm cho mình phạm tội mà còn làm ảnh hưởng đến đời sống người khác nữa.

Ngay trong đại gia đình Hội Thánh, cũng có những hình thức gương mù gương xấu, làm cho một số tín hữu bất mãn bỏ nhà thờ. Cha mẹ sống bê tha không đạo đức, làm cho con cái bất hiếu sống sa đọa. Một số tu sĩ ảnh hưởng xã hội, bị tình tiền tài lôi cuốn, thiếu gương sáng cho giáo dân. Nơi học đường, thầy cô giáo dạy học chạy theo thành tích, làm cho học trò thiếu tín nhiệm. Nhiều gia đình trẻ gây đổ vỡ ly thân, ly dị, khiến cho giới trẻ nghi ngờ tình yêu…

Chúa Giêsu tỏ ra rất nặng lời với những ai làm gương xấu: "Thà buộc cối đá vào cổ ném xuống biển còn hơn" (Mc 9,42). Và Chúa còn cho biết: "Những ai làm phúc cho người khác dù chỉ là một ly nước lã thôi, nhưng vì lòng yêu mến Chúa, thì Ngài sẽ ghi công thưởng phúc ở đời sau" (Mc 9,41). Ngược lại, nếu người nào làm gương mù gương xấu, nên cớ vấp phạm cho người khác, thì Chúa sẽ tính tội người ấy nặng hơn.

Tiếp đến, Chúa Giêsu dạy phải dứt bỏ mọi nguyên nhân đưa đến phạm tội, vì tội lỗi sẽ làm cho mình mất hạnh phúc Nước Trời mai sau. Để dễ hiểu hơn Chúa Giêsu đưa ra một dẫn chứng cụ thể: mỗi chi thể của con người đều quan trọng. Chẳng hạn như: tay, chân, tai, mắt, nhưng đành mất một tay, một chân, một mắt mà còn được vào Nước trời, còn hơn đầy đủ bộ phận mà phải sa hỏa ngục.

 Ví như một phần nào của thân thể bị đau bệnh, không hy vọng chữa khỏi, chẳng hạn như bị ung thư: gây nguy hiểm cho thân thể và đe dọa đến sinh mạng, thì bác sĩ phải giải phẫu, cắt bỏ phần chi thể đó đi. Làm như thế sẽ bảo đảm được mạng sống, đó là chuyện bình thường trong y tế và đời sống.

Đời tâm linh cũng thế, nếu tay chân, tai mắt... nên cớ cho mình phạm tội, có nguy cơ đánh mất phần rỗi linh hồn, thì hãy nên đánh đổi. Nói rõ hơn, khi Chúa nói chặt tay, chặt chân hay móc mắt, không có nghĩa là chặt tay, chặt chân, móc mắt thể lý, nhưng là hãy lánh xa dịp tội.

 Mắt có thể hiểu là cha mẹ, hay những người lớn tuổi. Tay có thể hiểu là những người có liên hệ, bạn bè thân hữu. Nhưng nếu cha mẹ hay ai đó nên dịp tội cho nhưng người trẻ, làm cớ cho chúng ta phạm tội, thì bằng mọi giá, chúng ta phải tránh xa những người đó, cho dù có bị mất lòng. Vì thà được lòng Thiên Chúa còn hơn được lòng người thế gian.

Hay khi chúng ta làm bạn với ai đó, lần nào đi chơi với người ấy, cũng dễ phạm tội làm mất lòng Chúa, làm những điều trái với lương tâm, thì chúng ta phải cắt đứt ngay tình bạn đó, cho dù tổn thương tình nghĩa với nhau. Vì thà chịu đau khổ một thời gian trên chốn dương gian này, còn hơn phải chịu khổ hình dài lâu nơi chốn luyện tội.

Giáo lý Công giáo ngay từ câu đầu tiên có viết:  Mục đích ta sống ở đời này để nhận biết, thờ phượng, kính mến Đức Chúa Trời là cha chúng ta, và thương yêu mọi người như anh em, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp, cho ngày sau được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Xây dựng một xã hội tốt đẹp có nghĩa là chúng ta ăn ngay ở lành, làm những điều hữu ích cho xã hội, đặc biệt làm gương sáng cho thế hệ con cháu chúng ta. Đồng thời, đối với bản thân, chúng ta nên lánh xa những dịp tội, lánh xa những cơ hội làm chúng ta dễ phạm tội lỗi giới răn Chúa.

Vì thế, tất cả những gì chúng ta đang có như: địa vị chức quyền, bạn bè thân hữu, nghề nghiệp của cải... là những nhu cầu thết yếu cần phải có trong đời sống. Nhưng nếu những nhu cầu ấy nên duyên cớ đưa đẩy chúng ta dễ phạm tội, làm mất lòng Chúa, thì chúng ta hãy cương quyết từ bỏ, cho dù có phải thiệt thòi đến đâu đi nữa, vì như lời Chúa nói: " Nếu lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?" (Mt, 16, 26). 

Là những người con Chúa, chúng ta cố gắng mỗi ngày sống làm vinh danh Chúa, thánh hóa bản thân và mưu ích cho các linh hồn. Vì thế, chúng ta cần sống gắn bó với Chúa và sống tình liên đới với nhau, góp phần xây dựng xã hội này ngày nên tốt đẹp hơn, như lòng Chúa mong ước. Amen.