Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Sưu tầm

 Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đến cứu độ nhân loại và trao cho Hội Thánh tiếp tục sứ mạng của Người. Chúng ta xin Chúa giúp ta chu toàn sứ mạng được trao:

1. “Nếu ngươi hiến thân làm lễ vật đền tội, ngươi sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”. Xin cho các nhà truyền giáo luôn đầy tràn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa, kiên trì làm cho Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.

2. “Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết đem hết tài đức của mình mà lãnh đạo và phục vụ, để dân nước được an cư - lạc nghiệp.

3. “Chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta”. Xin cho các Kitô hữu ý thức phẩm giá cao cả của người con cái Chúa, để sống trọn vẹn vai trò ngôn sứ, tư tế và vương giả của mình.

4. Chúa nói: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết chuyên cần cầu nguyện, thực thi bác ái và hiệp thông khổ đau đời mình với Đức Kitô, để làm cho nhiều người được ơn biết Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã tín nhiệm và trao phó cho chúng con sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con luôn nhiệt thành làm chứng cho Chúa/ bằng tất cả khả năng Chúa ban trong mọi môi trường sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

giaophanxuanloc.net


Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo 

Rao Giảng Tin Mừng Cứu Rỗi (Is 60,1-6; 1Tm 2,1-8; Mc 16,15-20) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật "Khánh Nhật Truyền Giáo". Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. 

Hội Thánh được Chúa Giêsu sáng lập, để tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Là thành phần của Hội Thánh, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm tông đồ rao giảng đạo Chúa, vì chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội làm con cái Chúa, đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức làm chứng nhân của Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, để mọi người nhìn biết và thờ phượng Chúa với chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 60,1-6 

Ðền thờ Giêrusalem xưa là hình ảnh Giáo Hội ngày nay, phải tỏa ánh sáng ra cho các dân còn sống trong tối tăm được nhìn biết Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 2,1-8 

Thánh Phaolô dạy bảo ông Timôtê và chúng ta, rao giảng Chúa là Thiên Chúa, và Ðức Giêsu là Ðấng cứu độ duy nhất của mọi người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 16,15-20 

Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, và các ông đã vâng lệnh Chúa đi rao giảng khắp nơi. Ðó cũng là lệnh Chúa truyền cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chủ tế: Truyền giáo là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Chúng ta quyết tâm chu toàn bổn phận và tha thiết cầu xin. 

1. Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và việc bác ái hằng ngày. 

2. Con người ngày nay tin vào gương sáng đời sống hơn là lời nói. Xin cho mọi Kitô hữu sống tốt đời đẹp đạo, để nêu gương sáng cho mọi người nhìn biết Chúa. 

3. Nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang gặp khó khăn trong việc sống đạo và giảng đạo. Xin Chúa thương giúp cho Hội Thánh được sinh hoạt và phát triển dễ dàng khắp nơi. 

4. "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Xin Chúa kêu gọi nhiều người, nhất là những người trẻ trong họ đạo chúng con hiến thân giảng đạo Chúa, trong hàng giáo sĩ và tu sĩ. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban cho các tín hữu Chúa nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, để mọi người được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa.

giaophanthaibình.org


Anh chị em thân mến, 

Hôm nay là ngày Giáo Hội cầu nguyện đặc biệt cho việc truyền giáo, đây là dịp thuận lợi để chúng ta nhìn lại xem trong cuộc đời mình, đã bao nhiêu lần chúng ta làm chứng cho Tin Mừng Nước Chúa. Trong tâm tình sám hối, chúng ta hãy dâng lời cầu xin: 

1. Cầu nguyện là linh hồn của hoạt động truyền giáo. Xin cho các Giáo sĩ, Tu sĩ và toàn thể Giáo dân luôn bền tâm vững chí, kiên trì cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa, để có một đức tin vững vàng, sẵn sàng chấp nhận những vất vả khổ cực khi sống chứng nhân cho Tin Mừng giữa đời thường. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

2. Trong những ngày qua, tình trạng mưa bão, lũ lụt, sạt lỡ, vỡ đê... làm cho biết bao người mất người thân, mất nhà cửa, gia súc, ruộng vườn… lâm vào cảnh khốn cùng. Chúng con dâng lên Chúa những đồng bào đang gặp nạn đó… xin Chúa hằng gìn giữ, đỡ nâng và ban ơn giúp sức, để họ được mạnh mẽ vươn lên tiếp tục cuộc sống.

 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

3. Gia đình là nơi truyền giáo đầu tiên của người Kitô hữu. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng con biết học cách sống khiêm nhường, thánh thiện, luôn nhắc nhở nhau làm các việc đạo đức, để làm gương sáng cho bạn bè lối xóm, đồng thời cũng giúp cho những người thân trong gia đình mình thêm lòng sốt sắng và yêu mến Chúa hơn.

 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

4. Gương sáng và những việc làm đạo đức là bằng chứng để người khác tin nhận có Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết loại bỏ lối sống thờ ơ nguội lạnh, luôn có tâm tình vui vẻ, lạc quan, dễ thương, dễ mến, biết quan tâm, đối xử tử tế với tất cả mọi người, để góp phần làm cho danh Chúa được cả sáng ngay trong môi trường mà chúng con đang sống.

 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi chúng con lên đường truyền giáo. Xin Chúa biến đổi chúng con trở thành những con người mới đầy lòng hăng say nhiệt tình, biết yêu thương, quan tâm chia sẻ, nhất là biết cầu nguyện cho anh em đồng loại đang gặp cảnh khốn cùng, đó cũng là cách mà chúng con giới thiệu Chúa cho bạn bè lương dân. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

giaophanvinhlong.net


LỜI NGUYỆN CHUNG 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, bản chất của Hội Thánh là rao giảng Tin Mừng cho muôn dân tộc. Ý thức bổn phận truyền giáo của mình, chúng ta hãy sốt sắng và tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

 

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn luôn ý thức sâu sắc về căn tính của Giáo Hội, để biến lệnh truyền này thành nỗi thao thức mỗi ngày, hầu luôn tích cực góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng trong mọi lúc, mọi nơi.

Bổn phận của mọi Kitô hữu chính là nỗ lực ‘ra khỏi chính mình’ mỗi ngày để làm chứng tá cho Nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn ý thức về ơn gọi và sứ mạng của việc loan báo Tin Mừng, để từng bước hoàn tất ‘bổn phận’ mình trong tương quan với Thiên Chúa, trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.

Truyền giáo không chỉ là bổn phận đối với Thiên Chúa, mà còn là một nhu cầu để kiến tạo niềm vui cho đời tông đồ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo tại những quốc gia chưa biết đến Tin Mừng, được mở rộng trái tim, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà truyền giáo hăng say hoạt động, để ngày càng có nhiều người được đón nhận ơn Cứu độ.

“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết đón nhận những nỗi khó nhọc với lòng tin, chấp nhận những thử thách với lòng mến, kiên nhẫn chịu đựng với lòng cậy trông vì có Chúa luôn ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đó cũng là phương thế tuyệt hảo giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của những người được tuyển chọn. 

 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và ban xuống muôn phúc lành, giúp chúng con biết biến cả cuộc đời thành cuốn Kinh Thánh sống động, để cảm tạ và tôn vinh danh Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

mtgthuduc.net


DẪN ĐẦU LỄ

 

Kính thưa cộng đoàn, 

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta cầu nguyện cho việc truyền giáo. Lời Chúa Giêsu : “Anh em hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15) vẫn là một mệnh lệnh, một ơn gọi của Hội Thánh trong thế giới hôm nay.

 Với lời bảo đảm của Chúa Giêsu : “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20b), Hội Thánh “luôn tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc” (Tv 95, 4), cho dù gặp phải nhiều gian nan và thử thách, thậm chí đổ máu mình để làm chứng cho Thiên Chúa.

 

Cử hành ngày Truyền Giáo, ước gì những nữ tu Mến Thánh Giá và mọi tín hữu luôn ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình : được làm con Thiên Chúa, được sai đi loan báo Tin Mừng Tình Yêu Cứu Độ mà chúng ta đã đón nhận qua các vị Thừa sai, qua Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá/ với con tim đầy nhiệt huyết và đầy Thần khí của Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ. 

 

DẪN BÀI ĐỌC :

 

Bài đọc1. Is 2,1-5 : Ngôn sứ Isaia dạy cho muôn dân muôn nước biết những đường lối dẫn đến Thiên Chúa chân thật, và cho chúng ta thấy rằng trong tương lai, trong những ngày sau hết, các dân nước sẽ đổ về núi của Đức Chúa và bước đi trong ánh sáng của Người. Đó là nội dung đoạn sách sau đây.

 

Bài đọc 2. Rm 10,9-18 : Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô mời gọi các tín hữu tuyên xưng đức tin bằng hành động và cuộc sống, để loan truyền Đức Kitô đến tận cùng thế giới/ để muôn dân được ơn cứu rỗi. 

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, con người ngày nay cần những chứng nhân hơn là thầy dạy. Vì vậy truyền giáo là phải làm chứng cho Chúa Kitô bằng chính đời sống yêu thương, công bình, bác ái trong cộng đoàn cũng như ngoài xã hội, đó là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người chúng ta. Với ước mong chu toàn bổn phận, chúng ta thành tâm dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết :

 

Chúa phán:“Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, để loan báo Tin Mừng cho muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn nỗ lực hoàn thành sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và bằng việc bác ái hằng ngày.

“Đẹp thay những bước chân người sứ giả Tin Mừng”. Từ hơn hai ngàn năm nay, đã có rất nhiều người hy sinh cả cuộc đời cho công cuộc truyền giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các nhà truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới, cho các nữ tu Mến Thán Giá đang phục vụ tại các giáo điểm truyền giáo / có được đức tin vững vàng và một nghị lực mạnh mẽ, để luôn can đảm dấn thân trong sứ mạng cao cả này.

Gương sáng và cử chỉ bác ái là bằng chứng để người khác tin nhận có Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn sống gương mẫu, đạo đức trong hoàn cảnh của mình và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, để những ai chưa biết Chúa nhận ra Chúa đang hiện diện trong họ mà tin yêu vào Ngài.

Truyền giáo là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người tín hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức được điều này, biết kiểm điểm lại cách sống của mình mà sửa đổi trong từng lời nói, việc làm, biết nhiệt thành góp công xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn hơn, để Hội Thánh được dễ dàng loan báo Tin Mừng bình an của Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban muôn ơn lành xuống trên Giáo hội Việt Nam, xã hội và thế giới, xin cho mỗi người chúng con biết tiếp tục làm chứng cho Chúa Kitô bằng chính đời sống thường ngày của mình, biết cầu nguyện và hy sinh thật nhiều cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Học viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức


Dẫn vào Thánh lễ 

Hôm nay là Khánh nhật Truyền giáo. Hội Thánh dành riêng để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Đồng thời nhắc nhở chúng ta về bổn phận cầu nguyện, đặc biệt cho việc truyền giáo. Truyền giáo là bản chất của Hội Thánh, vì thế mỗi Kitô hữu có trách nhiệm và bổn phận truyền giáo, nghĩa là đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

 

Giờ đày trong tâm tình sốt mến, chúng ta cùng ăn năn thống hối để dâng Thánh lễ.

 Ca nhập lễ 

Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc; vì Chúa hùng vĩ và rất đáng ngợi khen.

 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, xin hãy nhìn đến cánh đồng đầy lúa chín và đoái thương sai thợ gặt đến rao giảng phúc âm cho muôn loài, để dân Chúa được lời hằng sống qui tụ và được thần lực các bí tích thúc đẩy, biết tiến bước trên đường cứu độ và bác ái. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con....

 

Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 

Trích sách Tiên Tri Isaia.

 

1 Ðứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Ðức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. 2 Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi Ðức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. 3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. 4 Ðưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. 5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. 6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Ðức Chúa. 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 18, 2-5 

Ðáp: Âm thanh họ truyền khắp địa cầu.

 

Xướng: 1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. - Ðáp. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều cho thái dương tại đó. - Ðáp.

 Bài Ðọc II: 1Tm 2,1-8

 

Trích Thư Thánh Phaolô Tông Ðồ Gửi Tín Hữu Timôthê.

 

Vậy tiên vàn mọi sự, tôi truyền phải dâng lời khẩn xin, cầu nguyện, kỳ đảo, tạ ơn cho hết mọi người, cho vua Chúa và hết các người quyền cao chức trọng, ngõ hầu ta được qua một đời yên hàn, ổn định, trong đạo đức vẹn toàn và nghiêm chỉnh. Ðó là điều tốt lành, đẹp lòng Thiên Chúa, Cứu Chúa của ta. Người muốn cho mọi người được cứu thoát và được nhìn biết sự thật. Vì chỉ có một Thiên Chúa và cũng chỉ có một Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại: một người, là Ðức Yêsu, Ðấng đã thí mình làm giá chuộc thay cho mọi người; chứng đã tuyên ra vào chính thời chính buổi, mà tôi đã được đặt làm lệnh sứ, làm tông đồ -- và tôi nói thật, chứ không nói dối -- làm tấn sĩ dân ngoại, trong đức tin, trong sự thật. 

Vậy tôi muốn nam nhân cầu nguyện mọi nơi thì giăng lên những bàn tay lành thánh, không nóng giận, không cãi cọ. 

Ðó là lời Chúa.

 

Hoặc đọc bài đọc sau đây: 

Bài Ðọc II: Act 1, 3-8

 

Trích sách Công Vụ Tông Ðồ. 

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Ðồ, Ðức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. 

Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ítraen không?" Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari cho đến tận cùng trái đất".

 Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Mt 28, 19-20 

Alleluia, alleluia! - Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 16,15-20 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 

Và Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. 16 Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe". 

Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Yêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài Phúc Âm sau đây: 

Phúc Âm: Mt 28, 16-20 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế". 

Ðó là lời Chúa. 

Lời nguyện tín hữu 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi nhận biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, tin tưởng và phó thác nơi Người trong mọi hoàn cảnh đời sống. Giờ đây chúng ta dâng lên Người những lời khẩn nguyện, xin Người trở thành bạn đồng hành trong cuộc đời của chúng ta. 

1. Chúng ta cầu nguyện cho các mục tử của Giáo Hội, để các ngài chu toàn sứ mạng Chúa đã trao phó, trong tinh thần dấn thân phục vụ, ngõ hầu bày tỏ cho mọi người lòng nhân hậu của Chúa. 

2. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà truyền giáo đang nỗ lực đem Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Xin cho những ai chưa biết Chúa được biết Chúa nhờ lời rao giảng và nhờ chứng tá đời sống của các nhà truyền giáo. 

3. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thuộc mọi dân tộc và ngôn ngữ, biết tôn trọng thiên luật mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong tâm khảm mỗi người, nhờ đó họ trả cho Xê-da những gì thuộc về Xê-da và trả cho Chúa những gì thuộc về Chúa. 

4. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, kiên vững trong đức tin, quảng đại trong đức ái, nhẫn nại trong niềm hy vọng, nhờ đó đời sống của chúng ta trở thành chứng tá về sự hiện diện của Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Xin Thần Khí Chúa giúp chúng con biết chung tay xây dựng một thế giới công bằng, bác ái và huynh đệ hơn. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin nhìn đến dung nhan của Ðức Kito Ðấng đã hiến thân làm giá cứu chuộc mọi người, để nhờ Người, từ đông sang tây, danh Chúa được ngợi khen nơi các dân tộc và khắp mọi nơi một của lễ duy nhất được hiến dâng lên Chúa uy linh. Nhờ Ðức... 

Ca hiệp lễ 

Chúa phán: Các con hãy dạy dỗ cho muôn dân, tuân giữ mọi điều Thầy truyền cho các con. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con đã được hồng ân cứu chuộc bổ dưỡng, chúng con nài xin Chúa, nhờ ơn cứu độ muôn đời trợ giúp, cho đức tin chân thật luôn luôn tăng trưởng. Nhờ Ðức Kitô...

tonggiaophanhanoi.org


Rao Giảng Tin Mừng Cứu Rỗi 

(Is 60,1-6; 1Tm 2,1-8; Mc 16,15-20)

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là "Khánh Nhật Truyền Giáo". Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho công cuộc giảng đạo của Hội Thánh. 

Hội Thánh được Chúa Giêsu sáng lập, để tiếp nối Người rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Là thành phần của Hội Thánh, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm tông đồ rao giảng đạo Chúa, vì chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội làm con cái Chúa, đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức làm chứng nhân của Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, để mọi người nhìn biết và thờ phượng Chúa với chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 60,1-6 

Ðền thờ Giêrusalem xưa là hình ảnh Giáo Hội ngày nay, phải tỏa ánh sáng ra cho các dân còn sống trong tối tăm được nhìn biết Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 2,1-8 

Thánh Phaolô dạy bảo ông Timôtê và chúng ta, rao giảng Chúa là Thiên Chúa, và Ðức Giêsu là Ðấng cứu độ duy nhất của mọi người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 16,15-20 

Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, và các ông đã vâng lệnh Chúa đi rao giảng khắp nơi. Ðó cũng là lệnh Chúa truyền cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Truyền giáo là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Chúng ta quyết tâm chu toàn bổn phận và tha thiết cầu xin. 

1. Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và việc bác ái hằng ngày. 

2. Con người ngày nay tin vào gương sáng đời sống hơn là lời nói. Xin cho mọi Kitô hữu sống tốt đời đẹp đạo, để nêu gương sáng cho mọi người nhìn biết Chúa. 

3. Nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang gặp khó khăn trong việc sống đạo và giảng đạo. Xin Chúa thương giúp cho Hội Thánh được sinh hoạt và phát triển dễ dàng khắp nơi. 

4. "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Xin Chúa kêu gọi nhiều người, nhất là những người trẻ trong họ đạo chúng con hiến thân giảng đạo Chúa, trong hàng giáo sĩ và tu sĩ. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban cho các tín hữu Chúa nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, để mọi người được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa.

vntaiwan.catholic.org


LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG 

Chủ tế :

Truyền giáo là bổn phận của mỗi Kitô hữu.

Chúng ta quyết tâm chu toàn bổn phận và tha thiết cầu xin : 

1. Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Xin cho các tín hữu luôn thực thi sứ mạng truyền giáo, bằng lời cầu nguyện, bằng việc rao giảng, và việc bác ái hằng ngày.

2. Con người ngày nay tin vào gương sáng đời sống hơn là lời nói. Xin cho mọi Kitô hữu sống tốt đời đẹp đạo, để nêu gương sáng cho mọi người nhìn biết Chúa.

3. Nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang gặp khó khăn trong việc sống đạo và giảng đạo. Xin Chúa thương giúp cho Hội Thánh được sinh hoạt và phát triển dễ dàng khắp nơi.

4. "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Xin Chúa kêu gọi nhiều người, nhất là những người trẻ trong họ đạo chúng con hiến thân giảng đạo Chúa, trong hàng giáo sĩ và tu sĩ.

5. Chúa truyền : “Anh em hãy đi…loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Xin cho chúng con hăng say đến với anh em lương dân, theo chương trình ‘Lên Đường Truyền Giáo’ của giáo xứ dịp Khánh Nhật Truyền giáo năm nay. 

Chủ tế : Lạy Chúa, xin ban cho chúng con, mọi thành phần Dân Chúa, lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, để anh chị em lương dân nhận biết và thờ phượng Chúa với chúng con, hầu được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô…

giaophannhatrang.org