Chúa Nhật XIII - Mùa  Thường Niên - Năm A
ĐỨC TÍNH NGƯỜI MÔN ĐỆ
                              Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Để tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã chọn gọi các môn đệ. Ngài đào tạo, sai đi thực tập. Nhưng người môn đệ muốn giới thiệu Chúa cho người khác đem lại hiệu quả cao thì cần có những đức tính căn bản sau đây:

1/ Tinh thần từ bỏ

Khi đến trần gian, Chúa Giêsu không dạy điều gì mà Ngài không làm gương trước cho chúng ta. Ngài từ bỏ trời cao xuống đất thấp để ở với chúng ta. Ngài từ bỏ địa vị Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người. Ngài từ bỏ mạng sống để cho chúng ta được sống trong ơn làm con Chúa.

Noi gương Chúa, người môn đệ cần có đức tính từ bỏ. Từ bỏ những tính hư tật xấu. Từ bỏ tình cảm thân thiết nhất như cha mẹ, anh em, bạn bè. Thật ra, Đức Giêsu không bắt chúng ta phải khước từ cha mẹ, anh em, bạn bè đâu. Điều Chúa muốn đó là chúng ta phải đặt tình yêu Chúa lên trên hết mọi tương quan, ngay cả trên chính mạng sống mình. Điều kiện mà Chúa đòi buộc chúng ta phải có thái độ dứt khoát, đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận hy sinh, mất mát ở đời này. Đó chính là con đường khổ giá mà Chúa đi trước và muốn chúng ta đi theo, như chính Chúa đã làm gương cho chúng ta.

2/ Tinh thần quảng đại tha thứ

Khi sống giữa nhân loại, Chúa Giêsu vô cùng quảng đại, bao dung và tha thứ. Ngài đến không phải để xét xử, luận phạt, nhưng là để tha thứ. Ngài tha thứ cho Phêrô đã ba lần chối Thầy. Tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình “Ta không kết tội chị”. Tha thứ cho đám lý hình đã hành hạ Ngài “Lạy Cha! Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Tha thứ cho người trộm lành “Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên đàng với Ta”. Ngài đến không phải để giết chết, nhưng là để cứu chữa. Ngài đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào.

Vậy, để trình bày được dung mạo của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Người môn đệ của Chúa cần phải có tâm hồn quảng đại, rộng lượng, bao dung và tha thứ như Chúa đã từng quảng đại bao dung tha thứ cho chúng ta.

3/ Tinh thần khiêm tốn:

Chúa Giêsu nói “Thầy sống giữa các con như một người tôi tớ”. Thật vậy, trong đêm tiệc ly đang dùng bữa tối với các môn đệ, Chúa Giêsu khiêm tốn quỳ gối xuống rửa chân cho các ông. Đấng tạo hóa rửa chân cho thụ tạo. Thầy rửa chân cho trò. Thiên Chúa rửa chân cho con người. Rồi Chúa cặn dặn: “Ta là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho các con, vậy các con cũng hãy rửa chân cho nhau”.

 

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta học nơi Ngài cách làm phép lạ. Học nơi Ngài cách chữa bệnh hay đi rao giảng, nhưng Ngài chỉ mời học nơi Chúa một bài học đó là hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Như vậy, người môn đệ của Chúa không phải là người rao giảng hay, cũng không phải là người có tài năng làm phép lạ hay biết chữa bệnh..... nhưng người môn đệ đích thực của Chúa là người có tâm hồn hiền lành và khiêm nhường trong lòng mà thôi.

 Bởi vì tất cả những gì chúng ta có là do ơn nhưng không Chúa ban. Mà ơn riêng Chúa ban là để phục vụ trong yêu thương và khiêm tốn. Khiêm tốn trong cung cách ứng xử, đừng chọn cho mình chỗ nhất, nhưng hãy chọn chỗ rốt bét. Bởi vì Chúa ghét kẻ kiêu ngạo và đề cao kẻ khiêm nhường.

Cuối cùng, để trở thành môn đệ theo ý Chúa muốn, không những Chúa đòi hỏi phải từ bỏ mọi sự, quảng đại dấn thân vác thập giá mình mà theo, nhưng Ngài còn hứa phần thưởng bội hậu cho những ai theo Chúa thì sẽ được gấp trăm ở đời này, và phần thưởng ở đời sau nữa.

 Mỗi lần tham dự Thánh lễ, Chúa sẽ ân thưởng cho những kẻ phụng thờ Chúa. Chính Lời Chúa, và Bí tích Thánh Thể, là phần thưởng cao quý nhất mà Chúa sẽ dành cho những ai quảng đại dấn thân theo Chúa, và phục vụ anh em, đặc biệt những người nghèo khổ cùng cực đói rách. Amen.