Chúa Nhật X thường niên  - Năm C
ĐẤNG CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG
Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

Hôm ấy tại hội đường Ca-phác-na-um, sau khi Chúa Giê-su tự giới thiệu Người là Bánh ban sự sống, nhiều thính giả cảm thấy gai chướng trước những lời Người nói và bất bình bỏ đi. Ngay cả một số môn đệ của Chúa Giê-su cũng rời bỏ Người. (Ga 6, 41-66)

Bấy giờ Chúa Giê-su buồn rầu hỏi Nhóm Mười Hai thân tín: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6, 67-68)

Không biết bởi đâu mà Phê-rô dám tuyên bố: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” Xem ra đây là một khẳng định khó tin, khó chấp nhận. 

Nếu bảo rằng: lương thực, cơm cháo… mang lại sự sống thì ai cũng chấp nhận vì rõ ràng những thứ nầy giúp cơ thể tăng trưởng và giúp người ta có sức lao động, học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Nếu bảo rằng thuốc men kéo dài sự sống cho người đau yếu, bệnh tật thì ai cũng đồng tình vì thuốc men thực sự làm tăng cường sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Còn bảo rằng chỉ nguyên lời nói mà thôi lại có thể đem lại sự sống, mà lại là sự sống đời đời nữa, thì quả là rất khó chấp nhận.

Thế nhưng, nếu tìm đọc Tin Mừng, chúng ta sẽ khám phá lời Chúa Giê-su thực sự đem lại sự sống như lời khẳng định của thánh Phê-rô. Những sự kiện sau đây chứng thực chân lý nầy: 

1. Lời Chúa truyền cho con gái ông trưởng hội đường sống lại.

Hôm ấy, có ông trưởng hội đường tên là Giai-rô có đứa con gái đau bệnh sắp chết, đến gặp Chúa Giê-su và khẩn khoản nài xin Người đặt tay cứu chữa nó. Người liền ra đi với ông.

Nhưng đang đi dọc đường thì “có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?”

Tuy vậy, Chúa Giê-su vẫn cứ đi. Đến nơi, “Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!" Nghe thế, họ chế nhạo Người.

Chúa Giê-su vào nơi đặt xác đứa bé, “Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!”

Lời Chúa Giê-su tức thời mang lại sự sống cho đứa bé: “Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi.” Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc sững sờ. (Mc 5, 22-42) 

2. Lời Chúa truyền cho La-da-rô đã chết bốn ngày sống lại.

Khi Chúa Giê-su đến với gia đình La-da-rô ở Bê-ta-ni-a thì ông nầy đã chết. Lòng thổn thức xúc động, Chúa Giê-su cùng với đám đông đi ra đến mộ và truyền cho người ta lăn tảng đá lấp mộ ra. Nhiều người không đồng tình với việc nầy vì La-da-rô đã được mai táng bốn ngày rồi và mùi tử khí xông lên nồng nặc.

Bấy giờ Chúa Giê-su ngước mắt cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha, rồi “Người kêu lớn tiếng: “La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!" 

Lời Chúa Giê-su khiến người chết đội mồ sống lại: “Tức thì La-da-rô liền đi ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn!”  (Ga 11, 43-44) 

3. Lời Chúa truyền cho người thanh niên sống lại.

Lần khác, khi Chúa Giê-su và các môn đệ đến thành Na-in thì gặp người ta đi đưa đám người con trai duy nhất của một bà mẹ góa. Trông thấy người mẹ khóc thảm thiết, “Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa! "Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" (Luca 7,11-14)

Một lần nữa, Lời Chúa Giê-su phán ra làm cho kẻ chết  hồi sinh: “Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.” (Luca 7,15) 

Lời Chúa ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin.

Sự kiện Chúa Giê-su dùng Lời của Người hồi sinh những người đã chết là những dấu chỉ báo trước một thực tại lớn lao hơn. Đó là Lời của Người không chỉ trả lại cho người ta sự sống giòn mỏng tạm bợ đời ở nầy mà còn ban cho họ sự sống vĩnh cửu hoan lạc mai sau.

Chúa Giê-su khẳng định điều nầy với Mác-ta trước khi dùng lời truyền cho người em là La-da-rô sống lại: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11,25-26) 

Lạy Chúa Giê-su,

Nếu có thứ thần dược nào có thể giúp người ta sống lâu trăm tuổi được giới thiệu trên thị trường thì mọi người sẽ đổ xô tìm kiếm để mua cho được với bất cứ giá nào. Vậy mà, tiếc thay, Lời Chúa vốn có sức mang lại hòa bình, hạnh phúc và sự sống đời đời cho nhân loại, lại được Chúa thương trao tặng miễn phí cho mọi người, thì còn nhiều người vì chưa biết, chưa tin nên chưa đón nhận.

Xin cho chúng con luôn vững tin vào Lời quyền năng mang lại sự sống đời đời của Chúa để chúng con tích cực giới thiệu “thần dược” nầy cho mọi người, ngõ hầu nhân loại được hưởng những hồng ân vô giá Chúa tặng ban.