Chúa Nhật XXI - Thường Niên - Năm B
THẦY CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG
Lm. Phêrô Lê văn Chính

          Người đời vẫn nói cuộc đời bị giằng co giữa nhiều chọn lựa, người ta thường bị cám dỗ bỏ cuộc sống hiện tại để tìm cuộc sống khác mà người ta nghĩ sẽ tốt đẹp hơn. Hơn nữa, yêu cũng là một chọn lựa. Khi người ta yêu nhau, người ta chọn lựa người bạn đời của mình và cố gắng để chung thủy trong tình yêu. Chọn lựa cũng là một quyết định và một hy sinh, bởi vì sau khi chọn lựa, người ta không còn có thể thay đổi được nữa và phải quyết tâm để làm cho hoàn thiện hơn điều mình đã chọn lựa. Trong bài đọc sách Giosuê, ông Giôsuê đã qui tụ dân chúng và mời gọi mọi người quyết định chọn lựa, chọn thờ phương Thiên Chúa hay chọn thờ các thần xứ Mêsôpôtamia xưa kia hay những thần của người amôrê nơi họ đang sống gần, còn phần Giôsuê, ông nói cho mọi người biết quyết định của mình và gia đình mình là thờ Thiên Chúa. Dân chúng đã đồng thanh trả lời không có chuyện họ bỏ Chúa để đi theo các thần dân ngoại vì chính Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi Ai cập và làm những việc trọng đại cho họ, đã cùng đồng hành với họ trên suốt những chặng đường gian khổ mà họ đã đi qua. Điều có thể ghi nhận là dân Israel đã khôn ngoan sáng suốt để chọn lựa Thiên Chúa và biết nhớ lại những việc tốt lành mà Thiên Chúa đã làm cho họ. Họ đã không tỏ ra vô ơn, tham lợi mà vội bỏ Chúa để chạy theo những thần của dân ngoại.

          Trong tường thuật Tin mừng Gioan chương 6, sau khi Chúa Giêsu tuyên bố người là Bánh hằng sống từ trời xuống và ai ăn thịt và uống máu người sẽ được sống đời đời. Nhiều người do thái đã bỏ người mà đi. Không những thế, tình hình càng lúc càng xấu hơn. Chính các môn đệ cũng xầm xì với nhau : “lời này chói tai quá, ai mà nghe được”. Chúa Giêsu giải thích cho họ rõ hơn và báo trước việc người sẽ phục sinh. Việc người sẽ phục sinh và đi vào cõi sống bất tận của Thiên Chúa sẽ là bằng chứng của việc người là bánh hằng sống từ trời xuống và hơn nữa, chính Thánh Thần là nguyên lý của sự sống thần linh mà Lời của người lại đầy tràn Thánh Thần, và vì thế nên việc người tuyên bố người là Bánh hằng sống là lời chân thật: “Vậy nếu các con thấy con người lên nơi ở trước thì sao? Chính Thần trí mới làm cho sống chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời ta nói với các con là Thần trí và là sự sống”. Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ bằng cách hướng đến sự phục sinh mà người sẽ khai mào bằng cái chết thập giá của người. Người chính là Con Thiên Chúa, đầy tràn sự sống và tham dự vào sự sống của Cha, và Lời của người đầy tràn Thánh Thần ban sự sống. Giờ đây khi người tuyên bố người là Bánh hằng sống, người hướng tới sự chết và sống lại của người. Người chắc chắn lời người là chân thật, tức là mạc khải về Thánh Thể, vì người chắc chắn người sẽ chiến thắng sự chết và đi vào vinh quang thiên quốc mà người vốn hiển trị cùng cha bằng cái chết tự hiến của người trên thập giá. Người sẽ trở về với sự sống muôn đời của Cha qua cái chết thập giá để trở nên Mình và Máu thánh nuôi dưỡng mọi người.

          Phúc âm Gioan ghi nhận tình hình trở nên rất xấu vì từ lúc đó nhiều người trong số các môn đệ  bỏ  đi. Chúa Giêsu đã hỏi nhóm mười hai: “Cả các con nữa, các con có muốn bỏ đi không?” Thánh Phêrô đã thay mặt cho nhóm trả lời, nói lên một câu rất quyết liệt sẽ không bao giờ bỏ thầy, vì bỏ thầy các môn đệ sẽ không biết đi theo ai và chỉ có thầy có lời ban sự sống đời đời. Không những thế, thánh Phêrô còn nói lên lời tuyên xưng thay cho nhóm mười hai: “Phần chúng con, chúng con tin và biết rằng thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Lời tuyên xưng này diễn tả quyết tâm và chọn lựa chắc chắn của các môn đệ. Các ngài đã chọn theo thầy Giêsu và các ngài đã hiểu giá trị của việc chọn lựa của mình cũng như hiểu rõ mầu nhiệm của thầy, mặc dù các ngài chưa hiểu rõ mạc khải về Bánh hằng sống, nhưng các ngài đã xác định lập trường của mình không bao giờ bỏ thầy để theo ai khác, vì chỉ có thầy có lời ban sự sống, và chỉ có thầy thực là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Lòng tin chân thành và ý thức chọn lựa chắc chắn của các ngài làm các ngài gắn bó sâu xa với thầy Giêsu, và xác tín vào chọn lựa của mình vì chỉ có thầy Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống và có lời ban sự sống. Vì thế chọn lựa theo thầy Giêsu là một chọn lựa quyết định, không thể nửa vời mà là một dấn thân quyết định của cả cuộc đời vì liên hệ tới sự sống đời đời hay sự hư mất đời đời. Chọn lựa theo người cũng là chọn lựa chính người, cùng với giáo huấn của người, con đường thập giá tự hiến người đã đi và lôi kéo chúng ta đi trên con đường này. Chọn lựa người cũng là chọn lựa những đòi hỏi của người: “Các con có muốn bỏ thầy không?”. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ tin vào chính người là bánh hằng sống từ trời xuống.  Việc chọn lựa này không chỉ là lời nói mà thôi, nhưng còn phải thể hiện trong đời sống gắn bó với những gì mà thầy ban tặng và con đường tự hiến mà thầy Giêsu khai mở cho các môn đệ. Chọn lựa thầy Giêsu cũng là từ bỏ những cách suy nghĩ cũ của mình về Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa hành động nơi chính mình bằng cách đón nhận và thực hành lời giáo huấn của thầy Giêsu. Thánh Thần vốn luôn hiện diện với Chúa Giêsu và trong lời của người. Chính Thánh Thần là nguồn sự sống thần linh sẽ biến đổi người môn đệ tin theo thầy Giêsu có đủ sức mạnh để theo thầy Giêsu. Không có Thánh Thần, người tín hữu không có đủ sức mạnh và sự khôn ngoan sáng suốt để theo thầy, họ sẽ dễ dàng trở về với cách sống trước đây của mình. Thánh Phaolô vận dụng hình ảnh đời sống vợ chồng để nói về sự gắn bó và kết hợp giữa Đức Giêsu và Hội Thánh, cũng là sự kết hợp giữa Đức Giêsu với mọi người. Đức Giêsu đã yêu thương và hiến thân mình cho Hội Thánh, tức là cho mỗi người để mỗi người được nên thánh thiện và không tỳ vết. Cuộc đời người tín hữu là một chọn lựa quan trọng để theo Chúa Giêsu. Chọn lựa này liên hệ tới sự sống đời đời. Chỉ có gắn bó với Chúa Giêsu và những đòi hỏi của lời người mới thực sự dẫn chúng ta tới sự sống đời đời.