NGHI THỨC CHÚA NHẬT LỄ LÁ

 

TƯỞNG NIỆM

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Trong Tam Nhật Vượt Qua, vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta sẽ nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Nhưng Giáo hội cho đọc bài tường thuật Thương Khó ngay từ Chúa Nhật hôm nay, để thập giá Chúa Kitô nổi bật trong tất cả Tuần Thánh. Như vậy, Tuần Thánh bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá và kết thúc vào Chúa Nhật Phục Sinh. Tuy nhiên ta không nên quên rằng khổ nạn và Phục Sinh là hai gia đoạn của một mầu nhiệm duy nhất, mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Kitô, cứu ta khỏi tội lỗi và cho ta được tình nghĩa với Thiên Chúa (tiền tụng, lời nguyện nhập lễ, lời nguyện hiệp lễ).

Trước thánh lễ có cuộc rước lá, hay ít là một nghi thức đơn giản gợi lại việc Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia, như sách Giacaria đoạn 9,9-10 đã tiên báo, Người đã muốn làm như thế trước khi chịu nạn, đã chiếu rọi vào cuộc khổ nạn một ánh sáng báo trước cuộc toàn thắng của Người. Khi lặp lại những tiếng hoan hô của dân Do Thái ngày xưa, cộng đoàn Kitô hữu tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô. Theo sau cây thập giá và linh mục, dân Thiên Chúa long trọng tiến vào nhà thờ, nơi họ sẽ dâng lại lễ tế giao hòa với Thiên Chúa (lời nguyện tiến lễ). Nhưng khi đi rước, họ nói lên niềm hy vọng vì biết rằng khi lên trời, Chúa Giêsu đã mở cửa thành Giêrusalem thiên quốc cho họ, và giờ đây họ đang tiến về nơi đó.

Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay tung hô Chúa Giêsu khải hoàn, tiếp đó lại mời gọi ta theo Người trên con đường khổ nhục. Phụng vụ đêm Phục Sinh sẽ ca tụng Chúa Giêsu Kitô đã tự hạ đến cùng để bước vào vinh quang, đã sống lại để chiến thắng thần chết, ta phải được ánh sáng của Chúa Kitô thu hút mới có thể theo Người trong cuộc khổ nạn mà không chùn bước; ta phải thông hiệp với thập giá của Người mới được chia sẻ sự sống của Người. Tất cả Tuần Thánh gồm tóm lại hai hướng đi đó. Tất cả đời sống Kitô hữu cũng vậy.

NHỮNG ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC

1. Trên bàn thờ chính:

- Thánh giá.

- Bình cắm lá thay hoa.

- Nhà tạm phủ khăn đỏ.

2. Trên bàn nhỏ cạnh bàn thờ chính: Tất cả các đồ cần dùng trong thánh lễ.

3. Trong cung thánh: Giá sách với bài tường thuật “Cuộc Thương Khó”

4. Trên ghế của chủ tế: áo lễ đỏ (khi đi kiệu mặc áo choàng).

5. Nơi làm phép lá: Bình nước thánh.

6. Trong phòng thánh:

- Thánh giá (không phủ khăn) có gắn những cành lá để dẫn đầu cuộc rước lá.

- Lễ phục của chủ tế, các phụ tế, các người đọc bài tường thuật cuộc thương khó.

- Đèn, hương, lửa.

1- Hôm nay Hội thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Người. Vì thế trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước kiệu (hình thức 1) hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức 2), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức 3). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước kiệu chỉ làm một lần.

NGHI THỨC

TƯỞNG NIỆM CHÚA VÀO GIÊRUSALEM

HÌNH THỨC THỨ NHẤT: RƯỚC KIỆU

2- Đến giờ cử hành thánh lễ, mọi người tập họp tại nhà thờ nhánh hoặc tại nơi thích hợp ngoài nhà thờ là nơi sẽ cử hành thánh lễ. Giáo dân cầm là trong tay.

3- Linh mục và phó tế mặc lễ phục mầu đỏ như khi cử hành thánh lễ, tiến đến chỗ giáo dân tụ họp; linh mục có thể mặc áo choàng thay áo lễ và khi kiệu xong thì cởi áo choàng mặc áo lễ.

4- Trong lúc đó hát điệp ca sau đây hoặc một thánh ca thích hợp.

Điệp ca                                                                               Mt 21,9

Đ. Hoan hô Thái Tử nhà Đavit

Chúc tụng Vua Israel

Đấng ngự đến nhân danh Chúa

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

5- Đoạn linh mục chào giáo dân như thường lệ, và nói vắn tắt ít lời mời gọi giáo dân tham dự tích cực và ý thức vào buổi cử hành hôm nay, bằng những lời sau đây hoặc tương tự:

Anh (chị) em thân mến,

Chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể Giáo hội khai mạc Tuần Thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và Phục Sinh của Đức Kitô.

Để chuẩn bị Tuần Thánh, trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau.

Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng Cứu Thế vào thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người.

Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang Phục Sinh và sự sống của Người.

6- Sau lời mời gọi trên đây, linh mục dang tay đọc một trong hai lời nguyện sau đây:

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh ?  hiến những cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là Vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Giêrusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Hoặc:

Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con, và những kẻ cậy trông vào Chúa. Giờ đây chúng con cầm những cành lá này, nghênh đón Đức Kitô khải hoàn vinh hiển. Xin Chúa thương nhậm lời và ban cho chúng con được sống kết hợp với Người như cành liền cây, hầu sinh hoa kết quả. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Linh mục thinh lặng rảy nước thánh trên lá.

Làm phép lá xong, trước khi đọc Tin Mừng, có thể phát lá cho các vị đồng tế, các thừa tác viên và một số giáo dân.

Đoạn linh mục chủ tế nhận cành lá dọn sẵn cho ngài do thừa tác viên hoặc một vị đồng tế trao cho. Trong khi phát lá, có thể hát bài thích hợp.

7- Sau đó công bố bài Tin Mừng về việc Chúa vào thành, theo một trong bốn quyển Tin Mừng. Bài này do phó tế đọc như thường lệ, nếu không có phó tế, chính linh mục đọc.                               

BÀI PHÚC: Mc 11, 1-10

"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cỡi, các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con 'Sao các ông làm thế?', thì hãy nói rằng: 'Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây'". Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàng, hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: "Các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy?" Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, và trải áo lên mình lừa và Ngài lên cỡi. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!" Đó là lời Chúa.

_________________________
Hoặc đọc bài này: Ga 12, 12-16

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có đám đông dân chúng đến dự lễ, vừa nghe biết Chúa Giêsu đến Giêrusalem, họ liền cầm cành lá đi đón Người và tung hô rằng: "Hoan hô, chúc tụng vua Israel, Đấng nhân danh Chúa mà đến!" Chúa Giêsu gặp một lừa con, liền cỡi lên, như có lời chép rằng: "Hỡi con gái Sion, đừng sợ chi, này vua ngươi cỡi lừa con đến". Thoạt đầu, các môn đệ Người không hiểu các lời này, nhưng khi Chúa Giêsu được tôn vinh, các ông mới nhớ lại những lời đó đã chép về Người và người ta đã làm những điều ấy cho Người. Đó là lời Chúa.

8- Sau bài Tin Mừng, có thể tùy nghi giảng một bài vắn tắt. Để bắt đầu cuộc rước, chủ tế hoặc một thừa tác viên có khả năng khuyến khích giáo dân bằng những lời sau đây hoặc tương tự.

Anh (chị) em thân mến,

Chúng ta hãy noi gương dân thành Giêrusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô.

9- Rồi bắt đầu rước vào nhà thờ, nơi cử hành thánh lễ.

Nếu có dùng hương, người cầm bình hương đi trước, tay cầm bình hương nghi ngút, kế đến người cầm thánh giá có gắn nhành lá, đi giữa hai người cầm nến cháy, theo sau là linh mục và các người giúp lễ, cuối cùng là giáo dân tay cầm nhành lá.

Đang khi đi kiệu, ca đoàn cùng giáo dân hát các bài thánh ca sau đây, hoặc các bài khác thích hợp.

Điệp ca

Dân Do Thái vui mừng ra đón Chúa.

Tay phất cành ôlưu

Miệng reo hò ca tụng:

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Tùy nghi lặp lại điệp ca sau một vài câu thánh vịnh 23.

Thánh vịnh 23

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài.

Làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,

Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Ai được lên núi Chúa?

Ai được ở trong đền thánh của Người?

Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,

Chẳng mê theo ngẫu tượng.

Không thề gian thề dối.

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành.

Được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.

Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người.

Tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,

Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

Để Đức Vua vinh hiển ngự qua.

Đức Vua vinh hiển đó là ai?

Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,

Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên

Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

Để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Vua vinh hiển đó là ai?

Là Chúa tể càn khôn:

Chính Người là Đức Vua vinh hiển.

Điệp ca

Dân Do Thái trải áo trên đường

Và lớn tiếng reo hò:

Hoan hô Thái Tử nhà Đavit,

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

Tuy nghi lặp lại điệp ca sau một vài câu thánh vịnh 46.

Thánh vịnh 46

Vô tay đi nào muôn dân hỡi,

Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo !

Vì Đức Chúa là Đấng tối cao, Đấng khả úy.

Là Vua cả thống trị khắp địa cầu.

Chính Người bắt muôn dân muôn nước

Phải phục quyền và quỵ lụy chúng tôi.

Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp.

Cơ nghiệp làm cho Người thương kẻ người nhà Giacóp

Được nở mặt nở mày.

Thiên Chúa ngự lên rộn rã tiếng hò reo,

Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Hãy đàn ca, đàn ca mừng Thiên Chúa,

Đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính vua ta.

Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu,

Hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.

Thiên Chúa là vua thống trị chư dân,

Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.

Kìa vương hầu các dân tề tựu

Cùng dâng Thiên Chúa, Chúa của Abraham.

Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Chúa,

Đấng siêu việt ngàn trùng.

 

Thánh thi mừng Chúa Kitô Vua

Ca đoàn:

Câu chúc tụng lời tung hô vạn tuế,

Kính dâng Ngài, lạy vua cả Kitô,

Xin tôn vinh Đấng cứu chuộc nhân từ

Như toàn thể thiếu nhi xưa mừng Chúa.

Cộng đoàn:

Câu chúc tụng lời tung hô vạn tuế,

Kính dâng Ngài, lạy vua cả Kitô,

Xin tôn vinh Đấng cứu chuộc nhân từ

Như toàn thể thiếu nhi xưa mừng Chúa.

Ca đoàn:

Vạn tuế vua Israel,

Thánh tử nhà Đavít,

Vạn phúc vua nhân hiền,

Ngự đến nhân danh Chúa.

Thần thánh cõi thiên đình

Với muôn người nhân thế

Cùng toàn thể thọ sinh

Đồng thanh ca tụng Chúa.

Dân Chúa xưa cầm lá

Rước Người ngự vào thành

Chúng con nay cầu nguyện

Dâng tiếng hát cung nghinh

Trước khi Ngài chịu nạn,

Họ thành kính tán dương,

Nay chúng con mừng hát

Ngài hiển trị thiên đường.

Lạy vua đầy nhân hậu,

Tình dân, Ngài đã thấu,

Xin đoái nhận nỗi niềm,

Lòng thành kính dâng lên.

10- Khi đoàn kiệu đang tiến vào nhà thờ thì hát bài sau đây, hoặc một bài khác về việc Chúa tiến vào thành.

Xướng đáp

Đ. Xưa Chúa vào thành thánh,

Dân Do Thái phất lá hò reo

Tiên báo Người phục sinh vinh hiển,

Nay chúng ta đồng thanh ca hát:

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

X. Xưa dân Chúa vừa mới được tin

Chúa Giêsu vào Giêrusalem,

Liền đổ xô ra đón

Và phất lá hò reo.

Đ. Nay chúng ta đồng thanh ca hát

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

11- Tới bàn thờ, chủ tế chào kính bàn thờ, và tùy nghi xông hương bàn thờ. Sau đó, tiến về ghế ngồi (cởi áo choàng, mặc áo lễ) đọc ngay lời nguyện nhập lễ rồi tiếp tục thánh lễ như thường lệ.

HÌNH THỨC THỨ HAI

 NGHI THỨC NHẬP LỄ TRỌNG THỂ

12- Nơi nào không thể rước kiệu ngoài nhà thờ được, thì việc Chúa vào thành được cử hành trong nhà thờ bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính.

13-  Giáo dân cầm nhành lá trên tay tụ họp trước cửa nhà thờ, hoặc trong chính nhà thờ. Chủ tế, các người giúp lễ và một ít đại diện giáo dân tiến đến nơi đã dọn sẵn ngoài cung thánh, mà ít ra một số đông giáo dân có thể nhìn thấy được.

14- Đang khi chủ tế tiến đến chỗ nói trên, thì hát điệp ca “Hoan hô Thái Tử” hoặc bài khác thích hợp. Rồi làm phép lá và công bố Tin Mừng về việc Chúa vào thành Giêrusalem (như số 5-7). Sau Tin Mừng, chủ tế, các người giúp lễ và đại diện giáo dân tiến lên cung thánh cách trọng thể, trong lúc đó hát xướng đáp “Xưa Chúa vào thành thánh” (số 10) hoặc bài khác thích hợp.

15- Tới bàn thờ, chủ tế bái chào và tùy nghi xông hương bàn thờ. Sau đó tiến về ghế ngồi, đọc ngay lời nguyện nhập lễ, rồi tiếp tục thánh lễ như thường lệ.

HÌNH THỨC THỨ BA

NGHI THỨC NHẬP LỄ ĐƠN GIẢN

16-  Chúa Nhật này, trong tất cả các thánh lễ nào không cử hành nghi thức nhập lễ trọng thể được, thì kính nhớ việc Chúa vào thành Giêrusalem bằng nghi thức nhập lễ đơn giản.

17- Trong lúc chủ tế tiến ra bàn thờ, thì hát ca nhập lễ, cùng với thánh vịnh (số 18 dười đây) hoặc bài khác cùng một đề tài. Tời bàn thờ, chủ tế chào kính bàn thờ, rồi tiến về ghế, chào giáo dân; đoạn tiếp tục thánh lễ như thường lệ.

Trong các thánh lễ không có giáo dân tham dự, và trong các thánh lễ khác không hát ca nhập lễ được, thì ngay khi đến và chào kính bàn thờ, chủ tế đọc ca nhập lễ, và thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

18- Ca nhập lễ

Sáu ngày trước đại lễ vượt qua,

Khi Chúa vào thành Giêrusalem

Các trẻ em chạy ra đón Người

Tay phất cành thiên tuế.

Miệng lớn tiếng hò reo.

Điệp ca

 Hoan hô Chúa trên các tầng trời !

Chúc tụng Đấng ngự đến

Đầy nhân hậu từ bi.

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên.                                 Tv 23, 9-10

Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

Để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Đức Vua vinh hiển đó là ai?

Là Chúa tể càn khôn:

Chính Người là Đức Vua vinh hiển.

Điệp ca

Hoan hô Chúa trên các tầng trời !

Chúc tụng Đấng ngự đến

Đầy nhân hậu từ bi.

19- Nơi nào không rước kiệu cũng không cử hành nhập lễ trọng thể được thì chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa Nhật, vào lúc thuận tiện, nên cử hành lời Chúa về việc Đấng Cứu Thế vào thành Giêrusalem và cuộc thương khó của Ngài.

THÁNH LỄ

BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7

"Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn".

(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Đáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a)

Xướng: 1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương". - Đáp.

2) Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con. - Đáp.

3) Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Đấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ. - Đáp.

4) Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!" - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11

"Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Chúa Giêsu Kitô, tuy là {thân phận} Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Pl 2, 8-9

Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

BÀI THƯƠNG KHÓ: Mc 14, 1 - 15. 47 (bài dài)

"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Marcô.

Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Tuần Lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng: S. "Đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân". C. Khi Chúa đang dùng cơm ở Bêtania trong nhà ông Simon tật phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu Người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: Làm gì mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn ba trăm đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo: "Hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho Ta một việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tuỳ ý, nhưng Ta, các ông không có Ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm, bà đã xức dầu thơm có ý tẩm liệm xác Ta trước. Ta bảo thật các ông: Trong khắp thế giới, Phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà". C. Khi ấy, Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp Người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền. Và nó tìm dịp tiện nộp Người.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng Lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Người: S. "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" C. Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". C. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo, và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Chiều đến, Người cùng Mười Hai môn đệ tới. Và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giêsu nói: "Ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng Ta, sẽ nộp Ta". C. Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa Ngài: S. "Thưa Thầy, có phải con không?" C. Người đáp: "Là một trong mười hai, kẻ cùng chấm một đĩa với Thầy. Con Người phải ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn". C. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". C. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa".

C. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giêsu bảo các ông: "Đêm nay, tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con". C. Phêrô thưa Người: S. "Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng con thì không". C. Chúa Giêsu bảo ông: "Thầy bảo thật con: Hôm nay, nội đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Thầy ba lần". C. Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng: S. "Không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy". C. Và tất cả đều nói như vậy.

Đi đến một vườn kia tên là Ghếtsêmani, Người bảo các môn đệ: "Các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện". C. Rồi Người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Người và Người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông: "Linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức".

C. Tiến xa hơn một chút, Người phục xuống đất và cầu xin nếu có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này. Và Người nguyện rằng: "Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha". C. Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô: "Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối". C. Rồi Người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ (vì mắt các ông nặng trĩu) và các ông không còn biết thưa Người làm sao. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo: "Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong! Giờ đã đến: Này Con Người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi! hãy chỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã tới nơi". C. Người còn đang nói, thì Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng: S. "Hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là Ngài, các ông cứ bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận". C. Vừa đến, nó liền tới gần Người mà nói: S. "Chào Thầy". C. Và nó hôn Người. Và chúng tra tay bắt Người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu nói với chúng rằng: "Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp! Hằng ngày, Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà sao các ngươi không bắt Ta. Nhưng thế là để ứng nghiệm lời Kinh Thánh". C. Bấy giờ môn đệ bỏ Người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo Người, mình chỉ quấn một tấm khăn, họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn mình trần.

Chúng điệu Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo Người xa xa đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết Người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian Người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho Người rằng: S. "Chúng tôi đã nghe nó nói: Ta sẽ phá huỷ đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong ba ngày, Ta sẽ xây lại một đền thờ khác không bởi tay loài người làm ra". C. Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng: S. "Sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông". C. Nhưng Người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi: S. "Ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?" C. Chúa Giêsu đáp: "Phải, chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây". C. Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói: S. "Chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?" C. Ai nấy đều lên án Người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào Người, che mặt Người và đánh đấm Người mà rằng: S. "Hãy đoán xem!" C. Và bọn thủ hạ vả mặt Người.

Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói: S. "Ông cũng theo Giêsu, người Nadarét". C. Nhưng ông chối phắt mà rằng: S. "Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì". C. Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. Lần nữa người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng: S. "Ông này thuộc bọn đó". C. Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng: S. "Đúng ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilêa". C. Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng: S. "Tôi không biết người mà các ông nói đó". C. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: "Trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Ta ba lần". Và ông liền than khóc.

Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho Philatô. Philatô hỏi Người: S. "Ông có phải là vua dân Do-thái không?" C. Chúa Giêsu đáp: "Ông nói đúng!" C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi Người rằng: S. "Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết bao nhiêu điều!" C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Philatô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Philatô hỏi: S. "Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?" C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. Philatô bảo dân chúng rằng: S. "Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?" C. Nhưng chúng lại kêu lên: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Philatô đáp lại: S. "Người này đã làm gì nên tội?" C. Song chúng càng la to hơn: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Sau cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người. Đoạn chào Người rằng: S. "Tâu Vua dân Do-thái". C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người. Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào.

Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu và nói: S. "Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!" C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói với nhau: S. "Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! Bây giờ Đấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào!" C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: "Eloi, Eloi, lema sabachtani!" C. Nghĩa là: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!" C. Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: S. "Kìa, nó gọi Elia!" C. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: S. "Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?" C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: S. "Đúng người này là Con Thiên Chúa!" C. Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa, trong số đó có bà Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salômê, là những kẻ đã theo giúp Người khi Người còn ở xứ Galilêa. Và nhiều người khác cũng đã lên Giêrusalem với Người.

Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị, áp ngày Sabbat. Ông Giuse quê ở Arimathia, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa, ông mạnh dạn đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Philatô ngạc nhiên nghe nói Người đã chết, ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem Người đã chế thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác Người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó bà Maria Mađalêna và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi Người được an táng.

___________________________
Hoặc đọc bài vắn này: Mc 15, 1-39

C. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho Philatô. Philatô hỏi Người: S. "Ông có phải là vua dân Do-thái không?" C. Chúa Giêsu đáp: "Ông nói đúng!" C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi Người rằng: S. "Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết bao nhiêu điều!" C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Philatô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Philatô hỏi: S. "Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?" C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. Philatô bảo dân chúng rằng: S. "Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?" C. Nhưng chúng lại kêu lên: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Philatô đáp lại: S. "Người này đã làm gì nên tội?" C. Song chúng càng la to hơn: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Sau cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người. Đoạn chào Người rằng: S. "Tâu Vua dân Do-thái". C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người. Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào.

Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu và nói: S. "Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!" C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói với nhau: S. "Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! Bây giờ Đấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào!" C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: "Eloi, Eloi, lema sabachtani!" C. Nghĩa là: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!" C. Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: S. "Kìa, nó gọi Elia!" C. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: S. "Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?" C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: S. "Đúng người này là Con Thiên Chúa!"

________________________________

 

23- Sau bài Thương Khó, có thể giảng vắn tắt.

Đọc Kinh Tin Kính

24- Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô, và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con đã tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ, nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

25- Lời tiền tụng

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Người là Đấng vô tội, đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi, và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi, và đã sống lại để thánh hóa chúng con.

Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha, và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:

Thánh ! thánh ! chí thánh !

26- Ca hiệp lễ                                                      

Lạy Cha, chén đắng này, nếu con phải uống,

không sao tránh được,

Thì xin vâng ý Cha.

27- Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, tại bàn tiệc Thánh Thể, Chúa cho chúng con được thỏa trí toại lòng, nhờ Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được cứu độ, thì nhờ mầu nhiệm Người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiển trị muôn đời