Chúa Nhật X thường niên - Năm A - CHÚA BA NGÔI
 
 

LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM A (Minh An)

Ba Ngôi không phải là một Thiên Chúa có ba khuôn mặt khác nhau tùy lúc, nhưng là ba Đấng với những cương vị khác nhau (Cha-Con-Thánh Thần) và những phận vụ khác nhau (tạo dựng, cứu độ, thánh hoá).

 

Ga 3, 16- 18

"TIN CHÚA BA NGÔI"

Giả như ai đó có tham vọng muốn hiểu thấu suốt về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi một cách tỏ tường thì có lẽ họ sẽ không đạt được như lòng mong ước. Khi suy nghĩ về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi dường như người ta bị rối trí, mù mịt, khó hiểu...thậm chí càng suy nghĩ ta càng thấy vô lý và khó chấp nhận. Tại sao có chuyện một Chúa nhưng Ba Ngôi vị? Tại sao Ba Ngôi lại là Một được? Đúng là rối thật! Nhưng giải pháp để đón nhận mầu nhiệm một Chúa, nhưng Ba Ngôi Vị chính là “lấy Đức tin bù lại”.

Thánh sử Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay, đã cho chúng ta biết rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Như thế, nhờ tin mà chúng ta có sự sống muôn đời.

 

Tin: Mầu Nhiệm Một Chúa nhưng Ba Ngôi vị

Cả Ba Ngôi Thiên Chúa khác biệt nhưng không tách biệt khỏi nhau. Khác biệt vì Ba Ngôi không phải là một Thiên Chúa có ba khuôn mặt khác nhau tùy lúc, nhưng là ba Đấng với những cương vị khác nhau (Cha-Con-Thánh Thần) và những phận vụ khác nhau (tạo dựng, cứu độ, thánh hoá). Cả Ba Ngôi khác biệt nhau vì có những đặc tính riêng, nhưng không phải là ba Chúa, vì cả ba cùng chung một sự sống, một bản chất thần linh (x. Toát yếu Giáo Lý, số 46).

Cả Ba Ngôi luôn hiệp nhất với nhau vì cả Ba Ngôi Vị đều là Thiên Chúa và là một Thiên Chúa duy nhất. Chúa Cha luôn ở trong Chúa Con, Chúa Con luôn ở trong Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần luôn ở trong Chúa Cha và Chúa Con.

Cả Ba Ngôi bằng nhau về mọi mặt, thần tính cũng như quyền năng, không Ngôi nào hơn, không Ngôi nào kém, không Ngôi nào có trước, không Ngôi nào có sau vì cả Ba Ngôi có từ đời đời, nghĩa là hiện hữu cả trước khi có thời gian.

 

Tin: Chúa Cha là Đấng tạo thành

Trong lời cầu nguyện của mình, Đức Giê-su đã chúc tụng rằng : “Lạy Cha là Chúa cả Trời đất, Con xin chúc tụng Cha” (Mt 11, 25). Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết, chính Chúa Cha là tác giả tạo dựng muôn vật muôn loài. Mọi loài được hiện hữu là do bởi tay Chúa Cha mà có.

Trong kinh Tin kính chúng ta tuyên xưng rằng: “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình” (Kinh Tin Kính Nicée-Constantinoph). Và Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cũng dạy rằng: “ Ðức Giêsu Kitô mạc khải cho chúng ta Thiên Chúa là "Cha", không những vì Ngài là Ðấng sáng tạo vũ trụ và con người, nhưng trên hết, từ đời đời Ngài đã sinh ra Chúa Con tự lòng mình, Ðấng là Ngôi Lời, là "phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa" (Dt 1,3)”. (x. Toát Yếu Giáo Lý, số 46).

Như thế, chúng ta tin tưởng rằng, Thiên Chúa Cha là ngôi vị thứ nhất, Đấng tạo thành trời đất muôn vật muôn loài... Muôn loài muôn vật được hiện hữu cách sống động là nhờ Chúa Cha. Đó là niềm tin có nền tảng, và là truyền thống của Giáo Hội.

 

Tin: Chúa Con (Giê-su Ki-tô) là Thiên Chúa Ngôi Hai, là Đấng cứu chuộc muôn loài muôn vật

Tiên tri Isaia đã loan báo cho muôn dân được biết rằng: “Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7,14). Và trong ngày truyền tin, sứ thần Gabriel cũng báo cho Đức trinh nữ Maria biết rằng: “Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối cao” (Lc 1, 31-32). Đó là mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô. Chính nhờ sự nhập thể, để cứu chuộc muôn loài, Đức Giêsu trở thành Thiên Chúa cứu tinh.

Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng: “Tôi tin kính Đức Giê-su, Ki-tô là con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời... Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế... người chịu khổ hình và chịu mai táng, ngày thứ ba sẽ sống lại như lời Thánh Kinh...”.

Như thế, Khi mở miệng tuyên xưng vào Danh Giêsu, là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc muôn vật muôn loài... là cách nào đó ta đã tin vào con đường hạnh phúc tương lai của chúng ta do Ngôi Hai Thiên Chúa mang đến.

 

Tin: Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba

Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra...”. Hội Thánh còn dạy thêm cho chúng ta biết về Chúa Thánh Thần rằng: “Ngài là Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi cực thánh. Ngài là Thiên Chúa, hợp nhất và đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài "xuất phát từ Chúa Cha" (x. Ga 15,26), Ðấng là nguyên lý không có khởi đầu, là nguồn gốc trọn vẹn cuộc sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần cũng xuất phát từ Chúa Con (Filioque), vì Chúa Cha đã trao ban Ngài cho Chúa Con như Ân ban vĩnh cửu. Ðược Chúa Cha và Chúa Con nhập thể sai phái, Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội thánh đến sự nhận biết "Chân lý trọn vẹn" (Ga 16,13)” ( Sách Toát Yếu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 47).

Như thế, qua lời dạy của Hội Thánh, chúng ta tin thật, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, Ngài xuất phát bởi Chúa Cha và Chúa Con. Đó là chân lý vẹn toàn và niềm tin của chúng ta đã có cơ sợ vững chắc.

 

Tắt một lời, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Mầu Nhiệm chính yếu trong đạo. Tuy Ba Ngôi, nhưng chỉ một Chúa Duy Nhất. Chúng ta dùng đức tin của mình để khiêm tốn đón nhận mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và tuyên xưng rằng: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Và trong ngày mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta bắt chước chân phước Elisabeth Chúa Ba Ngôi mà dâng lời nguyện xin rằng: "Lạy Thiên Chúa của con, Lạy Ba Ngôi con tôn thờ... xin ban bình an cho linh hồn con, xin biến linh hồn con thành thiên đàng của Chúa, nơi trú ngụ dễ mến và nơi yên nghỉ của Chúa. Không bao giờ con muốn bỏ mặc Chúa một mình, nhưng con sẽ trọn vẹn ở đó, tỉnh thức trong đức tin, hoàn toàn thờ lạy, và hoàn toàn phó thác vào hoạt động sáng tạo của Chúa." . Amen.

 

Minh An.