Chúa Nhật III Thường niên - Năm A
 
bullet Lựa chọn của Chúa Giêsu  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Bình minh của một thời đại mới ... L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Anh em hãy sám hối  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Vầng đông đem lại ơn cứu độ  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đừng mê ngủ trong tội  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ánh sáng giữa đêm đen  Lm. Mark Link S.J.
bullet Mau mắn chấp nhận  Suy niệm của JKN
bullet Các môn đồ đầu tiên  Học Viện Đà Lạt
bullet Tức khắc họ bỏ thuyền ...  Fiches Dominicales
bullet Lập tức đi theo Người  Noel Quession
bullet Tiếng gọi của Chúa  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Trung tín với Chúa và ...  Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Gọi đích danh tên của ...  Charles E. Miller
bullet Cứu độ phổ quát  R. Veritas
bullet Đấng cứu độ chúng con  André Sève
bullet Galilê, vùng dân ngoại  Manna
bullet Tiếng gọi lên đường  Thiên Phúc
bullet Hãy sám hối vì nước trời đã gần đến   Catholic.org.tw
bullet Thánh vịnh & Đáp ca
bullet Đáp trả ơn gọi  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Vầng đông cứu độ  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ơn gọi Sưu tầm
bullet Ánh sáng muôn dân  Sưu tầm
bullet Ánh sáng  Sưu tầm
bullet Ngư phủ Sưu tầm
bullet Sống đức tin Sưu tầm
bullet Sám hối Sưu tầm
bullet Họ đã bỏ mọi sự Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật II Thường niên - Năm A
 
bullet Đây Chiên Thiên Chúa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ai?  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đức Giêsu, Chiên của Thiên Chúa  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca Nhóm Thánh Vịnh Nauy
bullet Rửa bằng máu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Giới thiệu Chúa Kitô  ĐGM. Vũ Duy Thống
bullet Chiên Thiên Chúa  Lm. Mark Link S.J.
bullet Chiên Thiên Chúa  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Con Thiên Chúa và những người... Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet Chiên Thiên Chúa  Học Viện Đà Lạt
bullet Ngôn sứ của Thiên Chua  JKN
bullet Đây Chiên Thiên Chúa  Fiches Dominicales
bullet Đâng Thiên Chúa tuyên chọn   Noel Quession
bullet Ý nghĩa tình liên đới  Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Tôi đã thấy  MANNA
bullet Này Chiên Thiên Chúa  Charles E. Miller
bullet Chiên Thiên Chúa Sưu tầm
bullet Ngài thật là Con Thiên Chúa Sưu tầm
bullet Chứng nhân Chúa Kitô  Sưu tầm
bullet Chiên Thiên Chúa Sưu tầm
bullet Đấng xóa tội trần gian Sưu tầm
bullet Ơn gọi Sưu tầm
bullet Tôi đã thấy  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Rửa bằng máu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa  Catholic.org.tw
bullet Giới thiệu  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh
 
bullet Ánh sao đạo đức ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng của ... L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Ánh sáng cho muôn dân Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vịnh Nauy
bullet Chúa Giêsu là Ánh sáng muôn dân  Catholic.org.tw
bullet Gọi tên ngày lễ  ĐGM Vũ Duy Thống
bullet Niềm tin một chuyến đi  ĐGM Vũ Duy Thống
bullet Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sống tinh thần yêu thương  Suy niệm của JKN
bullet Tin mừng vui biết bao  Noel Quesson
bullet Nơi vua ra đời   William Barclay
bullet Ánh sáng cho mọi dân tộc  McCarthy
bullet Với tất cả nhân loại  Achille Degeest
bullet Lễ Chúa Hiển Linh  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa tỏ mình  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thiên Chúa tỏ mình Sưu tầm
bullet Ra đi Sưu tầm
bullet Những con mắt thần linh Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa Sưu tầm
bullet Lễ giáng sinh của muôn dân Sưu tầm
bullet Vui mừng và hy vọng Sưu tầm
bullet Ánh sao lạ Sưu tầm
bullet Ngôi sao dừng lại Sưu tầm
bullet Thiên Chúa vẫn luôn mặc khải Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa Kitô Sưu tầm
bullet Ánh sáng và bóng tối Sưu tầm
bullet Tìm Đức Kitô Sưu tầm
bullet Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra Sưu tầm
bullet Từ bỏ Sưu tầm
bullet Đến thờ lạy Sưu tầm
bullet Nên thánh Sưu tầm