Chúa Nhật VII Thường niên - Năm A
 
bullet Tình yêu đáp lại hận thù ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Sống bằng yêu thương  LM Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Hãy yêu thương kẻ thù  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Lòng bao dung   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sức mạnh của tình yêu  R. Veritas
bullet Thương thù thì thiệt thòi  Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc
bullet Như Cha anh em   Fiches Dominicales
bullet Đừng xem nhau là kẻ thù   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Yêu kẻ thù là chân lý...   Lm. Raphael Xuân Nguyên
bullet Yêu tha nhân vô bến bờ   Học Viện Đà Lạt
bullet Anh em hãy nên hoàn thiện  Fiches Dominicales
bullet Anh em đã nghe ...   Chú giải của Noel Quesson
bullet Sống bằng yêu thương   Gợi ý giảng của Lm Carôlô
bullet Yêu kẻ thù là thánh   Lm. ViKiNi 
bullet Chúng ta có tiến bộ tí nào không?  Charles E. Miller
bullet Đi hai dặm  Lm. Mark Link S.J.
bullet Tha thứ   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Hãy hoàn thiện như Chúa Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Lòng bao dung Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Yêu kẻ thù  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tình yêu vượt ra khỏi mối ... Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Phải nên hoàn thiện   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hãy yêu thương kẻ thù   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Ơn gọi nên thánh  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Trở nên con cái Chúa   Manna
bullet Tha thứ cho kẻ thù  Sưu tầm
bullet Giơ má kia ra chăng?  Sưu tầm
bullet Thương nhau như Chúa thương  Catholic.org.tw
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
 
 
Chúa Nhật VI Thường niên - Năm A
 
bullet Sống theo luật Chúa  L.M.. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Sống theo tinh thần mới   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Giáo huấn chung của tân ước  Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Tha thứ là một món quà   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Sự công chính   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Phải giữ luật với lòng yêu mến  Lm. Đan Vinh
bullet Bãi bỏ hay kiện toàn  JM. Lam Thy ĐVD
bullet Luật của Chúa Giêsu  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Tinh thần mới trong lề luật cũ  Jos. Vinc. Ngọc Biển
bullet Ba chữ tình trong đời   AM Trần Bình An
bullet Kiện toàn lề luât đức công chính Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Ta không đến để bãi bỏ ...  Fiches Dominicales
bullet Nhưng để kiện toàn  Noel Quesson
bullet Sống theo luật Chúa  Gợi ý giảng của Lm Carôlô
bullet Luật mới nơi Đức Giêsu  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Kiện toàn lề luật  Lm. ViKiNi
bullet Đừng sợ trèo lên thang  Charles E. Miller
bullet Từ lề luật tối lương tâm Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Thầy bảo cho anh em biết  Manna
bullet Cuộc sống con Thiên Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Giúp chúng ta thăng tiến   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Trung thành tuân giữ luật Chúa   Catholic.org.tw  
bullet Tôn trọng phẩm giá con người  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Kiện toàn lề luật    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lề luật   Sưu tầm
bullet Thầy nói cho các con biết  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật V Thường niên - Năm A
 
bullet Muối cho đời  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Sứ mạng của người môn đệ  L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Muối và ánh sáng   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Muối và ánh sáng  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Muối và ánh sáng cho đời  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Dụ ngôn hạt muối  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Muối và ánh sáng cho đời LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Muối cho đời và ánh sáng thế gian   Học Viện Đà Lạt
bullet Anh em là muối cho đời  Fiches Dominicales
bullet Muối và ánh sáng  Noel Quession
bullet Thăp sáng cuộc đời  R. Veritas
bullet Chiếu ánh sáng của chúng ta khi cần  Charles E. Miller
bullet Sống trung thực...  Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Muối và đèn sáng   Sưu tầm
bullet Là muối là ánh sáng  Sưu tầm
bullet Ánh sáng và bóng tối  Sưu tầm
bullet Ướp mặn đời và tỏa sáng trần gian  Sưu tầm
bullet Ánh sáng trần gian  Sưu tầm
bullet Muối   Sưu tầm
bullet Ánh sáng  Sưu tầm
bullet Thánh vịnh & Đáp ca
bullet Muối và ánh sáng  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Muối và ánh sáng (giảng cho thiếu nhi)  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Muối và ánh sáng  Sưu tầm
bullet Muối  Sưu tầm
bullet Sống có ích cho tha nhân  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Giác ngộ  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Sứ mạng của công dân nước trời  Catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật III Thường niên - Năm A
 
bullet Lựa chọn của Chúa Giêsu  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Bình minh của một thời đại mới ... L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Anh em hãy sám hối  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Vầng đông đem lại ơn cứu độ  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đừng mê ngủ trong tội  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ánh sáng giữa đêm đen  Lm. Mark Link S.J.
bullet Mau mắn chấp nhận  Suy niệm của JKN
bullet Các môn đồ đầu tiên  Học Viện Đà Lạt
bullet Tức khắc họ bỏ thuyền ...  Fiches Dominicales
bullet Lập tức đi theo Người  Noel Quession
bullet Tiếng gọi của Chúa  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Trung tín với Chúa và ...  Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Gọi đích danh tên của ...  Charles E. Miller
bullet Cứu độ phổ quát  R. Veritas
bullet Đấng cứu độ chúng con  André Sève
bullet Galilê, vùng dân ngoại  Manna
bullet Tiếng gọi lên đường  Thiên Phúc
bullet Hãy sám hối vì nước trời đã gần đến   Catholic.org.tw
bullet Thánh vịnh & Đáp ca
bullet Đáp trả ơn gọi  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Vầng đông cứu độ  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ơn gọi Sưu tầm
bullet Tiếng gọi  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Ánh sáng muôn dân  Sưu tầm
bullet Ánh sáng  Sưu tầm
bullet Ngư phủ Sưu tầm
bullet Sống đức tin Sưu tầm
bullet Sám hối Sưu tầm
bullet Họ đã bỏ mọi sự Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật II Thường niên - Năm A
 
bullet Đây Chiên Thiên Chúa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ai?  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đức Giêsu, Chiên của Thiên Chúa  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca Nhóm Thánh Vịnh Nauy
bullet Rửa bằng máu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Giới thiệu Chúa Kitô  ĐGM. Vũ Duy Thống
bullet Chiên Thiên Chúa  Lm. Mark Link S.J.
bullet Chiên Thiên Chúa  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Con Thiên Chúa và những người... Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet Chiên Thiên Chúa  Học Viện Đà Lạt
bullet Ngôn sứ của Thiên Chua  JKN
bullet Đây Chiên Thiên Chúa  Fiches Dominicales
bullet Đâng Thiên Chúa tuyên chọn   Noel Quession
bullet Ý nghĩa tình liên đới  Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Tôi đã thấy  MANNA
bullet Này Chiên Thiên Chúa  Charles E. Miller
bullet Chiên Thiên Chúa Sưu tầm
bullet Ngài thật là Con Thiên Chúa Sưu tầm
bullet Chứng nhân Chúa Kitô  Sưu tầm
bullet Chiên Thiên Chúa Sưu tầm
bullet Đấng xóa tội trần gian Sưu tầm
bullet Ơn gọi Sưu tầm
bullet Tôi đã thấy  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Rửa bằng máu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa  Catholic.org.tw
bullet Giới thiệu  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh
 
bullet Ánh sao đạo đức ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng của ... L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Ánh sáng cho muôn dân Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vịnh Nauy
bullet Chúa Giêsu là Ánh sáng muôn dân  Catholic.org.tw
bullet Gọi tên ngày lễ  ĐGM Vũ Duy Thống
bullet Niềm tin một chuyến đi  ĐGM Vũ Duy Thống
bullet Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sống tinh thần yêu thương  Suy niệm của JKN
bullet Tin mừng vui biết bao  Noel Quesson
bullet Nơi vua ra đời   William Barclay
bullet Ánh sáng cho mọi dân tộc  McCarthy
bullet Với tất cả nhân loại  Achille Degeest
bullet Lễ Chúa Hiển Linh  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa tỏ mình  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thiên Chúa tỏ mình Sưu tầm
bullet Ra đi Sưu tầm
bullet Những con mắt thần linh Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa Sưu tầm
bullet Lễ giáng sinh của muôn dân Sưu tầm
bullet Vui mừng và hy vọng Sưu tầm
bullet Ánh sao lạ Sưu tầm
bullet Ngôi sao dừng lại Sưu tầm
bullet Thiên Chúa vẫn luôn mặc khải Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa Kitô Sưu tầm
bullet Ánh sáng và bóng tối Sưu tầm
bullet Tìm Đức Kitô Sưu tầm
bullet Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra Sưu tầm
bullet Từ bỏ Sưu tầm
bullet Đến thờ lạy Sưu tầm
bullet Nên thánh Sưu tầm