Chúa Nhật IV Mùa Chay   - Năm A
 
bullet Ngọn đèn đức tin  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Theo Chúa sẽ tới được ánh sáng  Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Con mắt đức tin của anh mù  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thầy là ánh sáng thế gian  Manna
bullet Đón nhận chân lý  Achille Degeest
bullet Ai mù? ai sáng  R. Veritas
bullet Xin cho con những con mắt ...   André Sève
bullet Định kiến   Lm Nguyễn Minh Hùng
bullet Chữa lành người mù từ mới sinh  Alain Marchabour
bullet Đã trông thấy dấu chỉ   Noel Quession
bullet Mù lòa và mù quáng  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Dịp lễ ánh sáng  Fiches Dominicales
bullet Mở mắt nhìn đời   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet "Thưa Ngài, tôi tin"   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tìm thấy ánh sáng  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tỏa sáng đức tin   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Người mù  Sưu tầm
bullet Đức tin  Sưu tầm
bullet Cửa sổ tâm hồn  Sưu tầm
bullet Người mù  Sưu tầm
bullet Ánh sáng   Sưu tầm
bullet Ánh sáng  Sưu tầm
bullet Đức tin  Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng  Sưu tầm
bullet Nhận định về tường thuật   Sưu tầm
bullet Theo Chúa đến ánh sáng Dẫn lễ
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
 
 
Chúa Nhật III Mùa Chay   - Năm A
 
bullet Nhịp cầu thiêng liêng  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Theo Chúa sẽ tới dược...   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Khao khát tìm nước hằng sống   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Nhận ra ân huệ Chúa ban  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chỉ có Chúa mới lấp đầy   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Trờ lại kiểu mấu   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Làm chứng cho Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Cho tôi xin chút nước  Manna
bullet Chúa hiện diện đó...   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Khát vọng vô biên của con người  R. Veritas
bullet Xin mở mắt tâm hồn con  R. Veritas
bullet Thờ lạy trong tinh thần và chân lý   André Sève
bullet Tiến trình nhận ra Đức Kitô    Fiches Dominicales
bullet Thiên Chúa là thần khí   Học Viện Đà Lạt
bullet Gặp gỡ Chúa trong thần khí và sự thật   Suy niệm của JKN
bullet Quảng cáo quá hấp dẫn   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Bên bờ giếng Giacob Sưu tầm
bullet Trống vắng  Sưu tầm
bullet Nguồn nước Sưu tầm
bullet Nước Sưu tầm
bullet Nước hằng sống  Sưu tầm
bullet Đổi thay Sưu tầm
bullet Gặp gỡ Sưu tầm
bullet Trong thánh thần chân lý Sưu tầm
bullet Theo Chúa là nguồn nước hằng sống  Dẫn lễ.
 
 
Chúa Nhật II Mùa Chay   - Năm A
 
bullet Mắt đức tin, mắt của trái tim  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hành trình theo Chúa  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Ơn gọi biến đổi hình dạng  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Chúa biến hình  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa biến hình  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Người biến đổi hình dạng  Manna
bullet Ý nghĩa đời sống ta là gì?  Achille Degeest
bullet Chúa hiển dung   Chân Lý Á Châu
bullet Dõi bước theo Chúa  R. Veritas
bullet Chúa tỏ hiện vinh quang  R. Veritas
bullet Biến hình  Richard Gutzwiller
bullet Hãy vâng nghe lời Người   Suy niệm của JKN
bullet Đây là Con yêu dấu Ta   Noel Quession
bullet Người con yêu dấu   Fiches Dominicales
bullet Biến hình   Học Viện Đà Lạt
bullet Hiển dung   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Bản tính khó dời   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa biến hình Sưu tầm
bullet Con yêu dấu Sưu tầm
bullet Núi vinh quang Sưu tầm
bullet Nhỏ bé tầm thường Sưu tầm
bullet Phêrô Sưu tầm
bullet Cõi phúc Sưu tầm
bullet Thập giá Sưu tầm
bullet Theo Chúa đến núi Tabor Dẫn lễ
bullet Con yêu dấu của Cha  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
Chúa Nhật I Mùa Chay   - Năm A
 
bullet Những cơn cám dỗ  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Hãy tin thờ Thiên Chúa  Vietcatholic.org.tw
bullet Chúa Giêsu chịu cám dỗ   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu chịu cám dỗ   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chọn lựa  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Đức Giêsu bị cám dỗ  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Theo Adam hay theo Đức Giêsu  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Không để cho lòng trung tín...  Achille Degeest
bullet Khởi đầu từ những điều nhỏ mọn  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Những cuộc cám dỗ bất tận  R. Veritas
bullet Giải thoát những thần linh giả   Noel Quession
bullet Dứt khoát chọn lấy sự vâng phục  Fiches Dominicales
bullet Cám dỗ trong sa mạc  Học Viện Đà Lạt
bullet Dịp chứng tỏ lòng yêu mến  Suy niệm của JKN
bullet Sống mùa chay  Lm. Vũ Thái Hoà
bullet Cám dỗ   Lm. Bùi Quang Tuấn
bullet Phải bái lạy Đức Chúa   Chiara Lubich
bullet Quỷ bỏ Người mà đi  Manna
bullet Chiến đấu thiêng liêng   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cám dỗ Sưu tầm
bullet Những cây gỗ quý Sưu tầm
bullet Phải chọn lựa luôn mãi Sưu tầm
bullet Luôn đề cao cảnh giác  Sưu tầm
bullet Nhờ làm theo Lời Chúa Sưu tầm
bullet Cám dỗ Sưu tầm
bullet Satan Sưu tầm
 
 
Thứ Tư lễ tro - Mùa Chay  - Năm A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Vài chỉ dẫn trong ngày thứ tư lễ tro  Truyền thông dòng Tên
bullet Tro   Charles Singer
bullet Chay tịnh   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Hỡi người hãy nhờ mình là tro bụi  GB. Đào Thiện Hải op
bullet Sống tinh thần mùa chay   LM An-rê Đỗ xuân Quế O.P.
bullet Tin cậy vào lòng thương xót Chúa  Lm. Jude Siciliano op
bullet Trở về   Giuse Nguyễn Phong Phú  op
bullet Cùng chiến đấu với Chúa Giêsu  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Mệnh lệnh mùa chay  TRẦM THIÊN THU
bullet Hãy trở về bằng chay tịnh Sưu tầm
bullet Chay sám hối, chay vượt qua Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật VIII Thường niên - Năm A
 
bullet Giá trị và thực tại trần thế  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thiên Chúa quan phòng  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Hoàn toàn tin tưởng Chúa  Catholic.org.tw
bullet Sống trong sự chăm sóc của Chúa LM Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chọn Thiên Chúa hay tiền của  Lm Đinh lập Liễm
bullet Người biết rõ các ngươi....GM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Thiên Chúa hay thần tài   Lm Nguyễn Hồng Giáo
bullet Đơn sơ như trẻ nhỏ   Fernandez
bullet Quan tâm đúng, lo lắng không đúng   Charles E. Miller
bullet Tin Chúa quan phòng  Lm. ViKiNi
bullet Sống trong sự chăm sóc ... Gợi ý giảng của Lm Carôlô
bullet Cứ để ngày mai lo   Chú giải của Noel Quesson
bullet Các con chớ áy náy về ngày mai  Tin Mừng Chúa Nhật’
bullet Phó thác cho Thiên Chúa quan phòng Học Viện Đà Lạt
bullet Ơn quan phòng của Thiên Chúa  Lm Hồ Thông
bullet Ai đang thống trị tâm hồn tôi?  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tin tưởng vào sự quan phòng ...  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Thời tôn thờ con bò vàng   AM Trần Bình An
bullet Thiên Chúa quan phòng  Sưu tầm
bullet "Dân ngoại đạo"  Sưu tầm
bullet Thiên Chúa quan phòng  Sưu tầm
bullet Lạc quan   Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi   Anmai
bullet Thiên Chúa quan phòng  Sưu tầm
bullet Ngài là tình yêu  ĐGM. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
bullet Thiên Chúa quan phòng  Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Tiền và nước trời   Tổng hợp từ R. Veritas
bullet Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa  Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Con là con của Chúa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Thiên Chúa hay thần tài  Lm Nguyễn Hồng Giáo
bullet Đơn sơ như trẻ nhỏ  Fernandez
bullet Thiên Chúa quan phòng   Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi
bullet Không thể thờ hai chủ   Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet

Tìm kiếm nước Chúa  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
 
Chúa Nhật VII Thường niên - Năm A
 
bullet Tình yêu đáp lại hận thù ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Sống bằng yêu thương  LM Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Hãy yêu thương kẻ thù  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Lòng bao dung   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sức mạnh của tình yêu  R. Veritas
bullet Thương thù thì thiệt thòi  Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc
bullet Như Cha anh em   Fiches Dominicales
bullet Đừng xem nhau là kẻ thù   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Yêu kẻ thù là chân lý...   Lm. Raphael Xuân Nguyên
bullet Yêu tha nhân vô bến bờ   Học Viện Đà Lạt
bullet Anh em hãy nên hoàn thiện  Fiches Dominicales
bullet Anh em đã nghe ...   Chú giải của Noel Quesson
bullet Sống bằng yêu thương   Gợi ý giảng của Lm Carôlô
bullet Yêu kẻ thù là thánh   Lm. ViKiNi 
bullet Chúng ta có tiến bộ tí nào không?  Charles E. Miller
bullet Đi hai dặm  Lm. Mark Link S.J.
bullet Tha thứ   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Hãy hoàn thiện như Chúa Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Lòng bao dung Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Yêu kẻ thù  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tình yêu vượt ra khỏi mối ... Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Phải nên hoàn thiện   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hãy yêu thương kẻ thù   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Ơn gọi nên thánh  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Trở nên con cái Chúa   Manna
bullet Tha thứ cho kẻ thù  Sưu tầm
bullet Giơ má kia ra chăng?  Sưu tầm
bullet Thương nhau như Chúa thương  Catholic.org.tw
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
 
 
Chúa Nhật VI Thường niên - Năm A
 
bullet Sống theo luật Chúa  L.M.. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Sống theo tinh thần mới   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Giáo huấn chung của tân ước  Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Tha thứ là một món quà   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Sự công chính   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Phải giữ luật với lòng yêu mến  Lm. Đan Vinh
bullet Bãi bỏ hay kiện toàn  JM. Lam Thy ĐVD
bullet Luật của Chúa Giêsu  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Tinh thần mới trong lề luật cũ  Jos. Vinc. Ngọc Biển
bullet Ba chữ tình trong đời   AM Trần Bình An
bullet Kiện toàn lề luât đức công chính Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Ta không đến để bãi bỏ ...  Fiches Dominicales
bullet Nhưng để kiện toàn  Noel Quesson
bullet Sống theo luật Chúa  Gợi ý giảng của Lm Carôlô
bullet Luật mới nơi Đức Giêsu  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Kiện toàn lề luật  Lm. ViKiNi
bullet Đừng sợ trèo lên thang  Charles E. Miller
bullet Từ lề luật tối lương tâm Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Thầy bảo cho anh em biết  Manna
bullet Cuộc sống con Thiên Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Giúp chúng ta thăng tiến   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Trung thành tuân giữ luật Chúa   Catholic.org.tw  
bullet Tôn trọng phẩm giá con người  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Kiện toàn lề luật    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lề luật   Sưu tầm
bullet Thầy nói cho các con biết  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật V Thường niên - Năm A
 
bullet Muối cho đời  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Sứ mạng của người môn đệ  L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Muối và ánh sáng   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Muối và ánh sáng  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Muối và ánh sáng cho đời  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Dụ ngôn hạt muối  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Muối và ánh sáng cho đời LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Muối cho đời và ánh sáng thế gian   Học Viện Đà Lạt
bullet Anh em là muối cho đời  Fiches Dominicales
bullet Muối và ánh sáng  Noel Quession
bullet Thăp sáng cuộc đời  R. Veritas
bullet Chiếu ánh sáng của chúng ta khi cần  Charles E. Miller
bullet Sống trung thực...  Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Muối và đèn sáng   Sưu tầm
bullet Là muối là ánh sáng  Sưu tầm
bullet Ánh sáng và bóng tối  Sưu tầm
bullet Ướp mặn đời và tỏa sáng trần gian  Sưu tầm
bullet Ánh sáng trần gian  Sưu tầm
bullet Muối   Sưu tầm
bullet Ánh sáng  Sưu tầm
bullet Thánh vịnh & Đáp ca
bullet Muối và ánh sáng  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Muối và ánh sáng (giảng cho thiếu nhi)  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Muối và ánh sáng  Sưu tầm
bullet Muối  Sưu tầm
bullet Sống có ích cho tha nhân  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Giác ngộ  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Sứ mạng của công dân nước trời  Catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật III Thường niên - Năm A
 
bullet Lựa chọn của Chúa Giêsu  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Bình minh của một thời đại mới ... L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Anh em hãy sám hối  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Vầng đông đem lại ơn cứu độ  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đừng mê ngủ trong tội  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ánh sáng giữa đêm đen  Lm. Mark Link S.J.
bullet Mau mắn chấp nhận  Suy niệm của JKN
bullet Các môn đồ đầu tiên  Học Viện Đà Lạt
bullet Tức khắc họ bỏ thuyền ...  Fiches Dominicales
bullet Lập tức đi theo Người  Noel Quession
bullet Tiếng gọi của Chúa  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Trung tín với Chúa và ...  Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Gọi đích danh tên của ...  Charles E. Miller
bullet Cứu độ phổ quát  R. Veritas
bullet Đấng cứu độ chúng con  André Sève
bullet Galilê, vùng dân ngoại  Manna
bullet Tiếng gọi lên đường  Thiên Phúc
bullet Hãy sám hối vì nước trời đã gần đến   Catholic.org.tw
bullet Thánh vịnh & Đáp ca
bullet Đáp trả ơn gọi  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Vầng đông cứu độ  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ơn gọi Sưu tầm
bullet Tiếng gọi  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Ánh sáng muôn dân  Sưu tầm
bullet Ánh sáng  Sưu tầm
bullet Ngư phủ Sưu tầm
bullet Sống đức tin Sưu tầm
bullet Sám hối Sưu tầm
bullet Họ đã bỏ mọi sự Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật II Thường niên - Năm A
 
bullet Đây Chiên Thiên Chúa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ai?  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đức Giêsu, Chiên của Thiên Chúa  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca Nhóm Thánh Vịnh Nauy
bullet Rửa bằng máu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Giới thiệu Chúa Kitô  ĐGM. Vũ Duy Thống
bullet Chiên Thiên Chúa  Lm. Mark Link S.J.
bullet Chiên Thiên Chúa  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Con Thiên Chúa và những người... Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet Chiên Thiên Chúa  Học Viện Đà Lạt
bullet Ngôn sứ của Thiên Chua  JKN
bullet Đây Chiên Thiên Chúa  Fiches Dominicales
bullet Đâng Thiên Chúa tuyên chọn   Noel Quession
bullet Ý nghĩa tình liên đới  Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Tôi đã thấy  MANNA
bullet Này Chiên Thiên Chúa  Charles E. Miller
bullet Chiên Thiên Chúa Sưu tầm
bullet Ngài thật là Con Thiên Chúa Sưu tầm
bullet Chứng nhân Chúa Kitô  Sưu tầm
bullet Chiên Thiên Chúa Sưu tầm
bullet Đấng xóa tội trần gian Sưu tầm
bullet Ơn gọi Sưu tầm
bullet Tôi đã thấy  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Rửa bằng máu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa  Catholic.org.tw
bullet Giới thiệu  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh
 
bullet Ánh sao đạo đức ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng của ... L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Ánh sáng cho muôn dân Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vịnh Nauy
bullet Chúa Giêsu là Ánh sáng muôn dân  Catholic.org.tw
bullet Gọi tên ngày lễ  ĐGM Vũ Duy Thống
bullet Niềm tin một chuyến đi  ĐGM Vũ Duy Thống
bullet Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sống tinh thần yêu thương  Suy niệm của JKN
bullet Tin mừng vui biết bao  Noel Quesson
bullet Nơi vua ra đời   William Barclay
bullet Ánh sáng cho mọi dân tộc  McCarthy
bullet Với tất cả nhân loại  Achille Degeest
bullet Lễ Chúa Hiển Linh  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa tỏ mình  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thiên Chúa tỏ mình Sưu tầm
bullet Ra đi Sưu tầm
bullet Những con mắt thần linh Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa Sưu tầm
bullet Lễ giáng sinh của muôn dân Sưu tầm
bullet Vui mừng và hy vọng Sưu tầm
bullet Ánh sao lạ Sưu tầm
bullet Ngôi sao dừng lại Sưu tầm
bullet Thiên Chúa vẫn luôn mặc khải Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa Kitô Sưu tầm
bullet Ánh sáng và bóng tối Sưu tầm
bullet Tìm Đức Kitô Sưu tầm
bullet Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra Sưu tầm
bullet Từ bỏ Sưu tầm
bullet Đến thờ lạy Sưu tầm
bullet Nên thánh Sưu tầm