Chúa Nhật VII Phục Sinh  - Năm A - LỄ THĂNG THIÊN
 
bullet Sự sống mới - hiện diện mới  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Nhìn trời  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chuyển sang một giai đoạn mới  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Giáo hội thi hành sứ vụ mới  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Và đây, Thầy ở cùng anh em  Fiches Dominicales
bullet Hiện ra tại Galilê và...   Học Viện Đà Lạt
bullet Anh em hãy đi...   Suy niệm của JKN
bullet Lên trời : ước mơ cao đẹp   Lm Bùi Quang Tuấn CSsR
bullet Lời Chúa  R. Veritas
bullet Sứ mạng truyền giáo  Lm Trần Thanh Sơn
bullet Ta ở với các ngươi mãi mãi  Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Sự kiện Chúa thăng thiên  Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
bullet Thầy ở cùng anh em mọi ngày...  Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
bullet Cùng loan tin mừng với Chúa Giêsu  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Anh em hãy đi thâu nạp...  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Người "giời"    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ái mộ những sự trên trời  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Hãy sống chính thiên đàng...m Giuse Đinh tất Quý  (Dành thiếu nhi)
bullet Mọi ngày cho đến tận thế  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Hướng lòng về trời   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa lên trời   Catholic.org.tw
bullet Bí tích rửa tội bằng chứng tình yêu  Sưu tầm
bullet Đời thường  Sưu tầm
bullet NIềm hy vọng nước trời  Sưu tầm
bullet Thiên đàng  Sưu tầm
bullet Ra đi  Sưu tầm
bullet Sứ mạng người Kitô hữu  Sưu tầm
bullet Làm chứng  Sưu tầm
bullet Kêu gọi  Sưu tầm
bullet Tầm nhìn  Sưu tầm
bullet Hành trình  Sưu tầm
bullet Con đường  Sưu tầm
bullet Có Chúa cùng hoạt động  Sưu tầm
bullet Chúa lên trời sai chúng ta  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật VI Phục Sinh  - Năm A
 
bullet Sự sống mới  ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Cuộc sống mới của tín hữu...Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Yêu mến và giữ lời Chúa  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hãy sẵn sàng đón nhận ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Ngôi Lời tỏ tình Thiên Chúa  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Anh em cũng sẽ sống   Manna
bullet Trờ nên hình ảnh Chúa Giêsu  Lm Ignatiô Trần Ngà
bullet
Mối tình châu long   Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa Giêsu không để các....   Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Đấng bảo trợ   R. Veritas
bullet Cặp mắt của trái tim  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy vì Chúa mà yêu mến tha nhân  Lm. Trần Ngà.
bullet Kết quả của thần khí   Suy niệm của JKN
bullet Tuân giữ các điều răn của Thầy  Lm. FX. Vũ Phan Long
bullet Hứa ban thần khí   Học Viện Đà Lạt
bullet Thể hiện lòng yêu mến  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Yêu mến để nhận thần khí   TRẦM THIÊN THU
bullet Giư giới răn   Lm Giuse Đinh tất Quý  (cho thiếu nhi)
bullet Yêu mến Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Yêu mến và tuân giữ  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thiên Chúa ở cùng  Sưu tầm
bullet Điều răn Chúa dạy  Sưu tầm
bullet Mồ côi  Sưu tầm
bullet Giữ giới răn   Sưu tầm
bullet Yêu mến Chúa  Sưu tầm
bullet Chúa sống lại hứa ban  Dẫn lễ
 
 
Chúa Nhật V Phục Sinh  - Năm A
 
bullet Đường Giêsu  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sống trong thực tế của thế giới   Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Theo Đức Kitô là đường  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đức Kitô phục sinh là đường dẫn ...  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Trở nên tấm ảnh đẹp...  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Con đường bình an  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Con đường mang tên Giêsu  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet
Điều không thể được đã ...  Achille Degeest
bullet Đi trên con đường Chúa  Lm. Nguyễn Hữu An
bullet Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha  Suy niệm của JKN
bullet Những việc lớn hơn nữa  ...Noel Quession
bullet Ta là đường là sự thật...  Fiches Dominicales
bullet Ai tin vào Thầy thì sẽ...   Học Viện Đà Lạt
bullet Xin cho chúng con thấy Chúa Cha   Manna
bullet Cuộc đời là một chuyến đi   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chính Thầy là con Đường  Lm Giuse Đinh tất Quý  (cho thiếu nhi)
bullet Thầy là Đường  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Con đường Giêsu  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Xao xuyến  Sưu tầm
bullet Đường hy vọng  Sưu tầm
bullet Chúc thư Chúa Kitô  Sưu tầm
bullet Niềm tin  Sưu tầm
bullet Đường tình yêu  Sưu tầm
bullet Khuôn mặt Thiên Chúa    Sưu tầm
bullet Đường  Sưu tầm
bullet Niềm tin  Sưu tầm
bullet Con đường  Sưu tầm
bullet Chúa sống lại là đường...Dẫn lễ
 
 
Chúa Nhật IV Phục Sinh  - Năm A
 
bullet Cửa chuồng chiên   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sống theo sự dẫn dắt...  Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Đức Kitô, mục tử nhân lành  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Cửa chuồng chiên  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đấng phục sinh vẫn là ....  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa chiên lành  R. Veritas
bullet Đức Kitô là cửa ràn chiên   Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet
Tình mẹ hiền  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa Giêsu, là cửa chuồng chiên  R. Veritas
bullet Nhân loại chỉ có một Đức Kitô   Achille Degeest
bullet Thiên Chúa chọn để loan báo tin mừng  R. Veritas
bullet Mục tử nhân lành  JKN
bullet Người mục đồng   Lm. Nguyễn Ngọc Long
bullet Cho chiên được sống và sống...   Chú giải của Noel Quession
bullet Mục tử nhân lành và cửa chuồng chiên  Fiches Dominicales
bullet Cửa chuồng chiên  Học Viện Đà Lạt
bullet Noi gương vị mục tử....  LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Chúa Chiên lành  Lm Giuse Đinh tất Quý  (Dành cho thiếu nhi)
bullet Trong đoàn chiên của Chúa  Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Mục tử nhân lành  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Ta là chủ chiên lành    Sưu tầm
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Tôi đến để chiên được sống    Sưu tầm
bullet Chủ chăn đi trước và đoàn ...    Sưu tầm
bullet Chúa chiên nhân lành    Sưu tầm
bullet Tốt lành  Sưu tầm
bullet Tiếng gọi yêu thương  Sưu tầm
bullet Sống dồi dào  Sưu tầm
bullet Chúa sống lại làm mục tử    Dẫb lễ
 
 
Chúa Nhật III Phục Sinh  - Năm A
 
bullet Đường hy vọng  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa hiện ra với hai môn đệ  ĐGM. Nguyễn Khảm
bullet Cuộc sống mới của kẻ tin  Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Đồng hành với Chúa phục sinh  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Từ tuyệt vọng đến chia sẻ  Achille Degeest
bullet Người bạn đồng hành  R. Veritas
bullet Trên đường Emmau  R. Veritas
bullet
Emmanuel  Suy niệm của JNK
bullet Các môn đệ Emmau  Hugues Cousin
bullet Trên đường Emmau  R. Gutzwiller
bullet Trên đường Emmau  Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Hai môn đệ làng Emmau  Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Hai niềm vui chan hòa....    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đấng phục sinh là Đấng chịu đóng đinh Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa sống lại biến đổi mọi tâm hồn  Catholic.org.tw
bullet Xin Ngài ở lại   Lm,  Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Trên đường Emmau  Lm Giuse Đinh tất Quý  (Dành cho thiếu nhi)
bullet Hãy tin tưởng ở Ngài  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Emmau  Sưu tầm
bullet Mời ông ở lại với chúng tôi  Sưu tầm
bullet Dừng chân  Sưu tầm
bullet Emmau  Sưu tầm
bullet Đam mê  Sưu tầm
bullet Chúa sống lại  Sưu tầm
bullet Sau mộng mơ đến than khóc  Sưu tầm
bullet Trên đường Emmau  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật II Phục Sinh  - Năm A
 
bullet Chúa đã sống lại thật ! Alleluia  TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
bullet Gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh   ĐTGM.Ngô Quang Kiệt
bullet Phúc cho ai không thấy mà tin   ĐC PHÊRÔ Nguyễn Khảm
bullet Ân sủng Thánh Thần và ....Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Bình an cho các con  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Để được gặp Chúa phục sinh  Ðức Cha J.B. Bùi Tuần
bullet Hạnh phúc tự tại  Suy Niệm của JKN
bullet
Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi  Đaminh M.  Cao Tấn Tĩnh
bullet Người chậm tin  Lm Nguyễn Hữu Lượng
bullet Phúc cho ai không thấy mà tin  Lm John Trần Khả
bullet Đã thấy và đã tin  Lm. An Phong
bullet Sức mạnh phục sinh  Fr. Jude Siciliano, OP. 
bullet Kỷ nguyên cứu rỗi  Thiên Phúc
bullet Đức Kitô Phục sinh niềm vui cuộc sống  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ngôi mộ trống  JKN
bullet Xác nhận lòng tin  McCarthy
bullet Tần số tình yêu   Thiên Phúc
bullet Củng cố đức tin   Radio Veritas Asia
bullet Bình an cho các con   Radio Veritas Asia
bullet Trao ban thần khí   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lạy Thiên Chúa của..  Lm Giuse Đinh tất Quý  (Dành cho thiếu nhi)
bullet Vì con đã xem thấy  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lòng Chúa thương xót    Lm,  Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Tôma  Sưu tầm
bullet Tin  Sưu tầm
bullet Phục sinh  Sưu tầm
bullet Niềm tin  Sưu tầm
bullet Sống với nhau như anh em một nhà  Sưu tầm
bullet Giữ ngày chúa nhật  Sưu tầm
bullet Chúa sống lại củng cố niềm tin  Dẫn lễ
 
 
Chúa Nhật Phục Sinh  - Năm A
 
bullet Đón nhận ơn phục sinh  ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Ánh sáng và bóng tối  ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Ngài là tình thương và chân lý   Gm. Bùi Văn Đọc
bullet Tình yêu dẫn đến đức tin  R. Veritas
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Chúa Sống lại  Lm Giuse Đinh tất Quý  (Dành cho thiếu nhi)
bullet Chúa nhật phục sinh  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet
Chúa đã sống lại thật  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúa đã sống lại thật rối  Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Dự án "tự làm lấy"  Lm.Jos Tạ duy Tuyền
bullet Niềm vui phục sinh  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Mặt trời hé mọc  Manna
bullet Kỷ nguyên cứu rỗi  Thiên Phúc
bullet Đức Kitô Phục sinh niềm vui cuộc sốngn  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ngôi mộ trống  JKN
bullet Xác nhận lòng tin  McCarthy
bullet Tin Chúa phục sinh  Sưu tầm
bullet Nhịp cầu dẫn vào cõi hồng phúc  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Matharon  Sưu tầm
bullet Niềm tin  Sưu tầm
bullet Đức Kitô sống lại  Sưu tầm
bullet Mặt trời hé mọc  Sưu tầm
bullet Ngôi mộ trống  Sưu tầm
bullet Phục sinh  Sưu tầm
bullet Phục sinh  Sưu tầm
bullet Mầu nhiệm  Sưu tầm
bullet Niềm vui phục sinh  Sưu tầm
bullet Phục sinh  Sưu tầm
 
 
Thứ Bảy tuần thánh  - Năm A
 
bullet Nghi thức thứ bảy tuần thánh
bullet Đêm thứ bảy tuần thánh  Lm Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Bảy di ngôn trên thập giá  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Suy niệm về thứ bảy tuần thánh 01 ĐTC. BENEDICT XVI
bullet Suy niệm về thứ bảy tuần thánh 02 ĐTC. BENEDICT XVI
bullet
Suy niệm về thứ bảy tuần thánh 03 ĐTC. BENEDICT XVI
bullet
Ánh sáng phục sinh Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
Thứ Sáu tuần thánh  - Năm A
 
bullet Nghi thức thứ sáu tuần thánh
bullet Suy niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu  Dom. Đinh Viết Tiên op
bullet Bảy di ngôn trên thập giá  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Ngôi Hai Thiên Chúa có cần phải  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Bi kịch thập giá
bullet
Chén đắng Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Chết vì yêu  KEMONHEN
bullet Con đường thập giá  Văn Phi, OP
bullet Vai trò người tôi trung  Fr. Jude Siciliano, OP
bullet Người đã chết cho chúng ta  Dom. Lê Đức Thiện op
bullet Thập giá - sứ điệp của tình yêu  Văn Tịnh, OP.
bullet Tôn kính thánh giá  Lm Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Suy tôn thánh giá Chúa Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
Thứ Năm tuần thánh  - Năm A
 
bullet Nghi thức thứ năm tuần thánh
bullet Canh thức với Chúa Giêsu
bullet Giờ thánh thứ năm tuần thánh  Ban GL và Phụng Vụ GP Đà Lạt
bullet Thư năm tuần thánh  Lm. Anthony Trung Thành
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Thứ năm tuần thánh  Hương Vĩnh
bullet Ngài đã yêu thương họ... Giuse Đỗ Huy Hoàng op
bullet Mầu nhiệm thánh thể  Lm Toma Túy op
bullet Huy hiệu của Ki to hữu  Fr. Jude Siciliano, OP
bullet Hãy canh thức với thầy  Giuse Vũ An Tôn op
bullet Bàn tiệc huynh đệ thánh thiêng  Lm. Jude Siciliano, OP
bullet Hãy canh thức với thầy  Giuse Vũ An Tôn op
bullet Bàn tiệc huynh đệ thánh thiêng  Lm. Jude Siciliano, OP
bullet Bài học yêu thương nơi bàn thánh    Fr. Jude Siciliano, op
bullet Thứ năm tuần thánh  Lm. Carolô Hồ Bạc Xái
bullet Yêu đến cùng  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
Chúa Nhật Lễ Lá  - Năm A
 
bullet Chọn Chúa Giêsu  ĐTGM. Bùi Văn Đọc
bullet Con đường Chúa đi  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Đức Giêsu là Người tôi tớ...   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Thông cảm với Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm 
bullet Tiến bước theo Ngài   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Ông này là ai vậy Manna
bullet Kinh nghiệm đau đớn   Achille Degeest
bullet Cành lá phản bội   R. Veritas
bullet Lắng nghe cuộc khổ nạn   André Sève
bullet Cuộc khổ nạn   Noel Quession
bullet Chúng tôi ca ngợi thánh giá   Fiches Dominicales
bullet Nặng hơn tội hèn nhát   Suy Niệm của JKN
bullet Phục sinh Ladarô  Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Như Đức Giêsu đã yêu thương   Suy niệm của JKN
bullet Con đường tình yêu   Lm. Kiều Công Tùng
bullet Đường dẫn tới phục sinh  Sưu tầm
bullet Đâu là mối tương quan    Sưu tầm
bullet Cuộc thương khó  Sưu tầm
bullet Bạc bẽo  Sưu tầm
bullet Niềm vui phục sinh  Sưu tầm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Con đường thương khó   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Cuộc thương khó   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Giờ chiến thắng vinh quang  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hoan hô - Đả đảo  Sưu tầm
bullet Theo Chúa Giêsu chịu thương khó  Dẫn lễ
 
 
Chúa Nhật V Mùa Chay   - Năm A
 
bullet Mở cửa mộ  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Theo Chúa sẽ tới được sự sống   Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Niềm hy vọng sống lại  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thầy là sự sống lại  Manna
bullet Tin vào cái gì, hay tin vào ai?  Achille Degeest
bullet Lưỡi hái hay chìa khóa vàng?  R. Veritas
bullet Ladarô sống lại  R. Veritas
bullet Ta là sự phục sinh của ngươi   André Sève
bullet Chúa Giêsu làm cho anh....Alain Marchabour
bullet Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ   Noel Quession.
bullet Ladarô sống lại   Fiches Dominicales
bullet Phục sinh Ladarô  Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Như Đức Giêsu đã yêu thương   Suy niệm của JKN
bullet Nối kết với Chúa Giêsu là...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ta là sự sống và là sự sống lại  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Ladarô sống lại  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đón nhận sự sống đời đời   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tin theo Chúa để được sống   Catholic.org.tw
bullet Sự sống mới   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sự sống  Sưu tầm
bullet Đức tin  Sưu tầm
bullet Khóc  Sưu tầm
bullet Người bạn  Sưu tầm
bullet Sống và chết  Sưu tầm
bullet Người mù  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật IV Mùa Chay   - Năm A
 
bullet Ngọn đèn đức tin  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Theo Chúa sẽ tới được ánh sáng  Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Con mắt đức tin của anh mù  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thầy là ánh sáng thế gian  Manna
bullet Đón nhận chân lý  Achille Degeest
bullet Ai mù? ai sáng  R. Veritas
bullet Xin cho con những con mắt ...   André Sève
bullet Định kiến   Lm Nguyễn Minh Hùng
bullet Chữa lành người mù từ mới sinh  Alain Marchabour
bullet Đã trông thấy dấu chỉ   Noel Quession
bullet Mù lòa và mù quáng  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Dịp lễ ánh sáng  Fiches Dominicales
bullet Mở mắt nhìn đời   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Con đường thương khó   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tìm thấy ánh sáng  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tỏa sáng đức tin   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Người mù  Sưu tầm
bullet Đức tin  Sưu tầm
bullet Cửa sổ tâm hồn  Sưu tầm
bullet Người mù  Sưu tầm
bullet Ánh sáng   Sưu tầm
bullet Ánh sáng  Sưu tầm
bullet Đức tin  Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng  Sưu tầm
bullet Nhận định về tường thuật   Sưu tầm
bullet Theo Chúa đến ánh sáng Dẫn lễ
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
 
 
Chúa Nhật III Mùa Chay   - Năm A
 
bullet Nhịp cầu thiêng liêng  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Theo Chúa sẽ tới dược...   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Khao khát tìm nước hằng sống   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Nhận ra ân huệ Chúa ban  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chỉ có Chúa mới lấp đầy   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Trờ lại kiểu mấu   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Làm chứng cho Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Cho tôi xin chút nước  Manna
bullet Chúa hiện diện đó...   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Khát vọng vô biên của con người  R. Veritas
bullet Xin mở mắt tâm hồn con  R. Veritas
bullet Thờ lạy trong tinh thần và chân lý   André Sève
bullet Tiến trình nhận ra Đức Kitô    Fiches Dominicales
bullet Thiên Chúa là thần khí   Học Viện Đà Lạt
bullet Gặp gỡ Chúa trong thần khí và sự thật   Suy niệm của JKN
bullet Quảng cáo quá hấp dẫn   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Bên bờ giếng Giacob Sưu tầm
bullet Trống vắng  Sưu tầm
bullet Nguồn nước Sưu tầm
bullet Nước Sưu tầm
bullet Nước hằng sống  Sưu tầm
bullet Đổi thay Sưu tầm
bullet Gặp gỡ Sưu tầm
bullet Trong thánh thần chân lý Sưu tầm
bullet Theo Chúa là nguồn nước hằng sống  Dẫn lễ.
 
 
Chúa Nhật II Mùa Chay   - Năm A
 
bullet Mắt đức tin, mắt của trái tim  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hành trình theo Chúa  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Ơn gọi biến đổi hình dạng  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Chúa biến hình  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa biến hình  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Người biến đổi hình dạng  Manna
bullet Ý nghĩa đời sống ta là gì?  Achille Degeest
bullet Chúa hiển dung   Chân Lý Á Châu
bullet Dõi bước theo Chúa  R. Veritas
bullet Chúa tỏ hiện vinh quang  R. Veritas
bullet Biến hình  Richard Gutzwiller
bullet Hãy vâng nghe lời Người   Suy niệm của JKN
bullet Đây là Con yêu dấu Ta   Noel Quession
bullet Người con yêu dấu   Fiches Dominicales
bullet Biến hình   Học Viện Đà Lạt
bullet Hiển dung   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Bản tính khó dời   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa biến hình Sưu tầm
bullet Con yêu dấu Sưu tầm
bullet Núi vinh quang Sưu tầm
bullet Nhỏ bé tầm thường Sưu tầm
bullet Phêrô Sưu tầm
bullet Cõi phúc Sưu tầm
bullet Thập giá Sưu tầm
bullet Theo Chúa đến núi Tabor Dẫn lễ
bullet Con yêu dấu của Cha  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
 
Chúa Nhật I Mùa Chay   - Năm A
 
bullet Những cơn cám dỗ  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Hãy tin thờ Thiên Chúa  Vietcatholic.org.tw
bullet Chúa Giêsu chịu cám dỗ   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu chịu cám dỗ   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chọn lựa  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Đức Giêsu bị cám dỗ  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Theo Adam hay theo Đức Giêsu  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Không để cho lòng trung tín...  Achille Degeest
bullet Khởi đầu từ những điều nhỏ mọn  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Những cuộc cám dỗ bất tận  R. Veritas
bullet Giải thoát những thần linh giả   Noel Quession
bullet Dứt khoát chọn lấy sự vâng phục  Fiches Dominicales
bullet Cám dỗ trong sa mạc  Học Viện Đà Lạt
bullet Dịp chứng tỏ lòng yêu mến  Suy niệm của JKN
bullet Sống mùa chay  Lm. Vũ Thái Hoà
bullet Cám dỗ   Lm. Bùi Quang Tuấn
bullet Phải bái lạy Đức Chúa   Chiara Lubich
bullet Quỷ bỏ Người mà đi  Manna
bullet Chiến đấu thiêng liêng   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Cám dỗ Sưu tầm
bullet Những cây gỗ quý Sưu tầm
bullet Phải chọn lựa luôn mãi Sưu tầm
bullet Luôn đề cao cảnh giác  Sưu tầm
bullet Nhờ làm theo Lời Chúa Sưu tầm
bullet Cám dỗ Sưu tầm
bullet Satan Sưu tầm
 
 
Thứ Tư lễ tro - Mùa Chay  - Năm A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Vài chỉ dẫn trong ngày thứ tư lễ tro  Truyền thông dòng Tên
bullet Tro   Charles Singer
bullet Chay tịnh   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Hỡi người hãy nhờ mình là tro bụi  GB. Đào Thiện Hải op
bullet Sống tinh thần mùa chay   LM An-rê Đỗ xuân Quế O.P.
bullet Tin cậy vào lòng thương xót Chúa  Lm. Jude Siciliano op
bullet Trở về   Giuse Nguyễn Phong Phú  op
bullet Cùng chiến đấu với Chúa Giêsu  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Mệnh lệnh mùa chay  TRẦM THIÊN THU
bullet Hãy trở về bằng chay tịnh Sưu tầm
bullet Chay sám hối, chay vượt qua Sưu tầm