Tại làm sao Chúa chết?

4/6/2017 6:40:01 PM
 
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá – năm A (Mt 26, 14-27, 66)

Sau khi đọc bài tường thuật đầy đủ về cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo thánh Matthêu. Chúng ta không thể không màng chi đến những sự xảy ra trước đó. Nhiều người không khỏi thắc mắc : một con người như vậy sao lại kết thúc trên Thánh giá? Đâu là nguyên do dẫn đến cái chết và ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu?

Theo một lư thuyết lưu hành vào thế kỷ 20 sau thảm kịch Shoah, Hitler tiêu diệt những người Do thái, người ta qui trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu cho người Do thái, Philatô và các thẩm quyền Rôma thời ấy, mà động lực thúc đẩy thuộc bản chất chính trị hơn là tôn giáo.

 

Bằng chứng là Hội đồng Do thái, đứng đầu là Thượng Tế Caipha đă họp nhau “bàn với nhau lấy mưu bắt cho được Đức Giêsu mà giết đi” (Mt 26, 4) ; “t́m chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử Người” (Mt 26, 59), chứng gian t́m không được, Caipha nại vào sự thật để kết án tử h́nh: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hăy nói cho chúng ta biếtÔng có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” (Mt 26, 63). Ông c̣n hùng hồn minh họa lời phán xét bằng cử chỉ xé áo: “Hắn nói phạm thượng! Chúng ta cần ǵ nhân chứng nữa? Đấy, quư vị vừa nghe hắn nói phạm thượng, quư vị nghĩ sao?” (Mt 26, 65) Cuộc họp ban đêm kết thúc với lời hô hoán: “Nó đáng chết!” (Mt 26, 66)

Nhưng chuyện không đơn giản, v́ muốn giết được Chúa Giêsu phải qua tay tổng trấn Rôma là Philatô, nên họ “trói Người và điệu đi nộp cho tổng trấn Phongxiô Philatô” (Mt 27, 2)Philatô không phải là người quan tâm với sự công chính đến nỗi âu lo về số phận của một người Do thái không tên tuổi; ông ta là một mẫu người cứng cỏi, độc ác, sẵn sàng đổ máu nếu có một dấu vết rất nhỏ nổi loạn (x. Lc 13, 1-9). Tất cả sự này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ông không ra sức cứu sống Chúa Giêsu v́ thương cảm nạn nhân, nhưng chỉ để ghi một điểm thắng chống lại những kẻ tố cáo Chúa Giêsu, với họ ông đă có xung đột từ ngày tới đất Giuđêa. Dĩ nhiên, sự này không giảm bớt trách nhiệm của Pilatô trong việc lên án Chúa Giêsu, một trách nhiệm ông đă chia sẻ với những nhà lănh đạo Do thái.

Khi gặp Chúa Giêsu, Philatô hỏi : “Ông có phải là vua dân Do thái không?” Câu trả lời của Chúa xem ra bí ẩn : “Chính ông nói đó” (Mt 27, 11).Tổng trấn Philatô rất đỗi kinh ngạc, lại thêm lời của vợ ông : “Xin ông đừng can thiệp ǵ đến vụ người công chính ấy, v́ hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đă phải đau khổ rất nhiều v́ người ấy”(Mt 27, 19).

 

Đối diện với những kẻ đ̣i giết Chúa Giêsu, Philatô không biết làm sao, ông nghĩ ra tṛ tráo mạng Giêsu bằng cách đưa cho dân “một phạm nhân khét tiếng tên là Baraba” (Mt 27, 16), để may chăng dân chúng tha cho Chúa Giêsu, nhưng ông đă lầm, dân chúng càng hô to: “Tha Baraba , giết Giêsu [ ...] Đóng đinh nó vào thập giá” (Mt 27, 20-22). Kế sách không thành, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: “Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi”(Mt 27, 24). Các thượng tế và kinh sư chấp nhận: “Máu hắn cứ đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi” (Mt 27, 25). Philatô nhượng bộ hoàn toàn: “phóng thích Baraba cho họ, c̣n Chúa Giêsu th́ trao cho họ đánh đ̣n, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá” (Mt 27, 26).

Khi quyết định trao nộp Chúa Giêsu  th́ ông cũng đi vào cái ṿng di chuyển của họ. Tin Mừng được giả thiết là đă minh oan cho Philatô và tố cáo những người lănh đạo Do thái chủ mưu giết Chúa. Chính thánh Phaolô khi tường thuật về án tử của Chúa Giêsu giống như các sách Tin Mừng mô tả, ông viết “những người Do thái đă giết Chúa Giêsu” (1 Tx 2,15). 

Từ những tường thuật về cái chết của Chúa Giêsu trong Talmud và trong những tài liệu Do thái khác, truyền thống Do thái không bao giờ từ chối sự tham gia của các nhà lănh đạo tôn giáo thời đó trong việc lên án Chúa Giêsu. Họ không bênh vực ḿnh bằng sự chối bỏ hành động, nhưng nếu có hành động nào, họ đă chối rằng hành động đó, từ viễn ảnh Do thái, làm thành một tội ác và án tử Chúa Kitô Giêsu là một án bất công.

 

Như vậy, đối với câu hỏi, “ tại sao Chúa chết ? ” Sau tất cả những nghiên cứu và những sự lựa chọn được đề nghị, chúng ta phải đưa ra cũng một câu trả lời như trong các Tin Mừng là Người bị kết án v́ những lư do tôn giáo. Kết luận, các thẩm quyền tôn giáo và các thẩm quyền chính trị, các thủ lănh Công Nghị và quan tổng trấn Roma, cả hai đă tham gia, v́ những lư do khác nhau, trong sự xử án Chúa Kitô.

Phần lớn chúng ta, những người tin Chúa Giêsu đều nghĩ rằng chính những người Do thái đă giết Chúa. Chúng ta cũng thường qui kết cho Giuđa là kẻ phản bội đă bán đứng Thấy, kẻ tiếp tay cho các thượng tế và kinh sư bắt nộp Chúa. Xem ra chỉ có Giuđa và giới lănh đạo Do thái mới nh́n nhận ḿnh có liên quan đến cái chết của Chúa Giêsu, thấy Người bị kết án th́ hối hận, đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lăo mà nói rằng :“Tôi đă phạm tội nộp máu người công chính”. Các thượng thế phủi tay với Giuđa : “Can ǵ đến chúng tôi. Mặc kệ anh”. C̣n Philatô rửa tay trước mặt họ: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các ngươi liệu lấy”.

Thế là Giuđa nộp máu người vô tội, Philatô cũng nộp máu người vô tội. Các thượng tế và đám đông hứng máu người vô tội cho ḿnh và cho con cháu khi đáp : Máu hắn cứ đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi” (Mt 27, 25). 

Mỗi khi Tuần Thánh về, đọc lại bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Giáo hội muốn mỗi người chúng ta, thay v́ đổ tội cho người Do thái, th́ nh́n thấy trách nhiệm của ḿnh trong cái chết của Chúa Giêsu. Chúa đă chết v́ tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Tội lỗi làm cho chúng ta xa ĺa Thiên Chúa và tha nhân, chống lại Thiên Chúa và chống lại nhau, dẫn đến nguy cơ mất ơn cứu độ. Nên Thiên Chúa đă v́ loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đă từ trời xuống thế…chịu đóng đanh, chị chết để chuộc tội cho chúng ta.

Khi ta từ chối Chúa và chương tŕnh thiêng liêng của Người, hay xúc phạm đến Thiên Chúa, không sống xứng đáng là con Thiên Chúa, chúng ta chịu trách nhiệm cách đặc biệt hơn vào cái chết của Chúa. Mỗi lần chúng ta phạm tội bất công, lỗi đức bác ái, gây gương mù gương xấu, cộng tác với sự dữ gây tác hại trực tiếp cho tha nhân, làm hại bản thân, gây thiệt hại cho cả Hội Thánh nữa là chúng ta làm khổ nhau, nhất là làm cho Chúa phải đau phiền và phải chết.

 

Ước ǵ khi suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta thêm ḷng tin vào Chúa, yêu mến Chúa cách mănh liệt hơn, và đặt tất cả ḷng cậy trông vào Chúa. Chúng ta tin Chúa Giêsu đă chết v́ tội lỗi chúng ta, nhưng Thiên Chúa đă cho Người sống lại từ cơi chết.

 

Lm.Antôn Nguyễn Văn Độ