ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN

 

 Bi Thứ Chn: Cục Đời Chỉ Là Gíc Chim Bao


I. Hạnh phúc ta hưởng ở đời này là gì? Vua Đavít trở lại: Đó chỉ là ṃt gíc chim bao; khi bừng tỉnh ḍy, ta lìn th́y mình tay khng.


Quả ṿy, đ́n giờ ch́t thì vinh hoa, phú quý, chức quỳn... đ́i với người ta chỉ là những sự giả d́i, mờ mờ ảo ảo như trong ṃng thi. Bừng tỉnh ḍy, gíc ṃng lìn tan. Mà ṃng đã tan thì cái đã làm cho trí tưởng tượng khoái trá, cùng với gíc ṃng mà tan đi.


Ṃt người nọ khi đã hỉu rõ tính ch́t phù vn giả trá của những sự đời này, lìn vít trn ṃt cái đ̀u lu vài chữ vắn tắt này: "Đy chính là ch̃ mọi sự đời này đ̀u ḿt cái vẻ xán lạn mỹ mìu". Lời đó tḥt chí lý!


Quả th́, ńu ta nhìn những sự sung sướng và của cải đời này trong vĩn ảnh của sự ch́t, thì ta bục phải cng nḥn chúng chỉ là những sự hèn hạ phù vn giả trá. Mà đã là sự hèn hạ phù vn giả trá thì chắc chắn sẽ có lúc ta phải từ bỏ và nó từ bỏ ta. Ṿy ta khng th̉ ham m mà đặt nó làm Chúa trn đời ta được.


Lạy Chúa, bít bao l̀n con đã coi thường ơn Chúa đ̉ tìm những sự vui sướng đ hèn, Từ nay, con sẽ chỉ bít ṃt vịc là kính ḿn và thờ phượng ṃt mình Chúa thi. Xin Chúa lun cứu giúp, phù ḥ con.


II. Hoàng ḥu Isabella qua đời giữa lúc tủi xun đang phơi phới. Khi nhìn tử thi của bà, thánh Phanxic đ̣ Borgia th́t ln: "Quỳn cao, chức trọng ở đời là th́!". Cái xác ch́t của bà hoàng ḥu ́y đã khín thánh nhn suy nghĩ nhìu. Và ngài đã quýt ṭn hín toàn thn cho Chúa. Ngài nói: "Ti chỉ ước ao thờ phượng ṃt mình Chúa và khng bao giờ phải đau kh̉ vì ḿt Người".


Ta sẽ phải ḿt linh h̀n, phải hư đi đời đời, phải xa Chúa và kh́n nạn v cùng ńu ta yu chụng, thờ kính cái th́ gian phù vn và giả trá này. Bít ṿy mà ta ṽn đ̉ nó làm Chúa trn đời ta, thì quả tḥt ta là kẻ đin cùng lắm! Ṃt ngày kia, có lẽ khng ḿy ch́c nữa, ta sẽ được ra khỏi th́ gian này. Khi cái ch́t x̀ng x̣c chạy đ́n, nó sẽ cướp ĺy trn tay ta t́t cả những sự th́ gian và vinh hoa th́ gian. Ṿy ngay từ by giờ, ta hãy gỡ mình ra khỏi những sự th́ gian.


Lạy Chúa Gisu, xưa nay con đã khng kính ḿn Chúa. Bít bao l̀n con đã xúc phạm đ́n Chúa mà đặt th́ gian làm chúa tác oai tác quái trn đời mình. By giờ con xin Chúa dạy cho con bít con phải làm gì đ̉ đ̀n bù lại cách ăn ở kh́n nạn ́y. Con xin vng trọn vẹn Thánh ý Chúa. Xin Chúa thương nḥn t́m lòng kính ḿn của con là kẻ ṭi l̃i. Con đang chn thành th́ng h́i, và xin kính ḿn Chúa hơn chính mình con. Xin Chúa thương xót con. Xin dủ lòng thương xót con.


III. Này bạn, bạn khng śng mãi ở đời này đu. Nơi bạn đang ở, ṃt ngày kia sẽ phải bỏ. Nhà bạn đang cư ngụ, ṃt mai bạn sẽ phải ra khỏi đ́y, và khng bao giờ trở v̀ nữa. Phòng bạn đang ở, xưa có lẽ đã có nhìu kẻ đã ở, và sau, nhìu kẻ khác sẽ l̀n lượt đ́n ở. Giường bạn đang nằm, xưa đã có người nằm... By giờ họ ở đu? Họ đã vào cõi đời đời r̀i. Nơi ́y, sớm mụn, bạn cũng sẽ tới. Ṿy bạn ć bám vào những sự đời này mà từ khước tình yu của Thin Chúa đ̉ làm gì?


Lạy Chúa cao trọng v cùng, xin cho con được th́y những sự x́u xa của các ṭi con đã phạm và cho con bít th́ng h́i các ṭi ́y như con phải th́ng h́i. i! Chớ gì trước khi v́p phạm đ́n Chúa l̀n đ̀u h́t, con đã được ch́t cho xong! Xin Chúa đừng đ̉ con phụ bạc t́m lòng yu thương của Chúa lu hơn nữa. Lạy Đ́ng Cứu Chục ŕt đáng ḿn, con xin kính ḿn Chúa hơn h́t mọi sự, và ước ao kính ḿn Người đ́n ch́t. Xin Chúa ban ơn giúp con, vì con ýu đúi mọi b̀.


Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thin Chúa, xin Mẹ hãy c̀u b̀u cùng Chúa cho con.