Chuyên Đề An Táng
 
 

NHỚ VỀ LỄ GIỖ TỔ XUÂN BÍCH

21.11.2005

        Sắc XUÂN xưa rực trời quá khứ,

                    Màu BÍCH nay ngát ánh cậy, tin.

                    Dẫu đời bảy nổi ba chìm

                    Mẹ ôm hiện tại, Mẹ bồng tương lai.

*

     Hương XUÂN xưa quyện về chân Mẹ,

                    Hồn BÍCH nay cậy, mến dạt dào.

                    Đời con dẫu sóng ba đào,

         Vững tin nơi Mẹ xông vào tương lai.

                         Nắng Gia Liêm   05.11.05

1] Phanxicô Xavie NGUYỄN VĂN THUẬN, Chứng nhân hy vọng. Các bài giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Rôma trong Nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, [ Nguyên bản tiếng Ý, người dịch: Lm. Giuse Trần đức Anh, op. v Lm. Giuse Hoàng Minh Thắng ], Carthage, Missouri : Regina, 2000, tr. 17.

[2]Ibd.

[3]Ibd., p. 13. Đức Giáo Hoàng trích nguồn Dei Verbum 21.

[4]Trích dẫn câu ghi trên một bức hình của Ngài.

[5]Cf. Phanxicô Xaviê NGUYỄN VĂN THUẬN, Op.cit., p. 199.

6]Cf. Ibd., p. 199.

[7] Ibd., p. 14.

[8] Ibd., p. 15.

[9]Trích dẫn câu ghi trên một bức hình của Ngài.