Cha Nhật 19 Quanh Năm Năm C

 

Bi Đọc I: Kn 18, 6-9

"Như Cha đ lm hại đối thủ thế no, Cha cũng đ lm cho chng ti được vẻ vang như vậy".

Bi trch sch Khn Ngoan.

Chnh đm ấy, cha ng chng ta đ biết trước, để biết chắc mnh đ tin tưởng vo lời thề no m được can đảm. Dn Cha đ mong đợi sự giải thot những người cng chnh v sự tiu diệt kẻ th. V như Cha đ lm hại đối thủ thế no, Cha cũng ku gọi để lm cho chng ti được vẻ vang như vậy.

V những con ci thnh thiện của cc tổ phụ tốt lnh đ ln lt tế lễ, v đồng tm thiết lập luật thnh thiện, ấn định rằng những người cng chnh sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy l họ đ xướng ln trước bi ca tụng của cc tổ phụ.

Đ l lời Cha.

 

Đp Ca: Tv 32, 1 v 12. 18-19. 20 v 22

Đp: Phc thay dn tộc m Cha chọn lm cơ nghiệp ring mnh (c. 12b).

Xướng: 1) Người hiền đức, hy hn hoan trong Cha; ca ngợi l việc của những kẻ lng ngay. Phc thay quốc gia m Cha l cha tể, dn tộc m Cha chọn lm cơ nghiệp ring mnh. - Đp.

2) Ka Cha để mắt coi những kẻ knh sợ Ngi, nhn xem những ai cậy trng n sủng của Ngi, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, v nui dưỡng họ trong cảnh cơ hn. - Đp.

3) Linh hồn chng con mong đợi Cha, chnh Ngi l Đấng ph trợ v che chở chng con. Lạy Cha, xin đổ lng từ bi xuống trn chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Ngi. - Đp.

 

Bi Đọc II: Dt 11, 1-2, 8-19

"ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Đấng sng lập".

Bi trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, đức tin l cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, l bằng chứng điều b ẩn. V nhờ đức tin m cc tiền nhn đ nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đp lại tiếng Cha gọi, để ra đi đến xứ ng sẽ được lnh lm gia nghiệp, v ng ra đi m khng biết mnh đi đu. Nhờ đức tin, ng đến cư ngụ trong đất Cha hứa, như trong đất khch qu người, sống trong lều trại, cũng như Isaac v Giacp, những kẻ đồng thừa tự cng một lời hứa. V chưng, ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Đấng sng lập.

Nhờ đức tin m ngay cả b Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu b đ gi, bởi v b tin rằng Đấng đ hứa sẽ trung tn giữ lời. V thế, do tự một người, mặc dầu người đ như chết rồi, m c một dng di đng đc v số như sao trn trời v như ct bi biển.

Chnh trong đức tin m tất cả những kẻ ấy đ chết trước khi nhận lnh điều đ hứa, nhưng được nhn thấy v đn cho từ đng xa, đồng thời th nhận rằng mnh l lữ khch trn mặt đất. Những ai ni những lời như thế, chứng tỏ rằng mnh đang đi tm qu hương. Gi như họ cn nhớ đến qu hương dưới đất m họ đ la bỏ, chắc họ c đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một qu hương hon hảo hơn, tức l qu trời. V thế, Thin Cha khng ngại để họ gọi mnh l Thin Cha của họ, v Người đ dọn sẵn cho họ một thnh tr.

Nhờ đức tin, khi bị thử lng, Abraham đ dng Isaac. ng hiến dng con một mnh, ng l người nhận lnh lời hứa, l người đ được phn bảo lời ny: "Chnh nơi Isaac m c một dng di mang tn ngươi". V ng nghĩ rằng Thin Cha c quyền lm cho kẻ chết sống lại, do đ, ng đ đn nhận con ng như một hnh ảnh.

Đ l lời Cha.

 

Hoặc bi vắn ny: Dt 11, 1-2, 8-12

"ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Đấng sng lập".

Bi trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, đức tin l cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, l bằng chứng điều b ẩn. V nhờ đức tin m cc tiền nhn đ nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đp lại tiếng Cha gọi, để ra đi đến xứ ng sẽ được lnh lm gia nghiệp, v ng ra đi m khng biết mnh đi đu. Nhờ đức tin, ng đến cư ngụ trong đất Cha hứa, như trong đất khch qu người, sống trong lều trại, cũng như Isaac v Giacp, những kẻ đồng thừa tự cng một lời hứa. V chưng, ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Đấng sng lập.

Nhờ đức tin m ngay cả b Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu b đ gi, bởi v b tin rằng Đấng đ hứa sẽ trung tn giữ lời. V thế, do tự một người, mặc dầu người đ như chết rồi, m c một dng di đng đc v số như sao trn trời v như ct bi biển.

Đ l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy l đường, l sự thật v l sự sống: khng ai đến được với Cha m khng qua Thầy". - Alleluia.

 

Phc m: Lc 12, 32-48

"Cc con hy sẵn sng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Hỡi đon b nhỏ, cc con đừng sợ, v Cha cc con đ vui lng ban nước trời cho cc con. Cc con hy bn những của cc con c m bố th. Hy sắm cho cc con những ti khng hư nt, v kho tng khng hao mn trn trời, l nơi trộm cướp khng lai vng v mối mọt khng lm hư nt. V kho tng cc con ở đu, th lng cc con cũng ở đ.

"Cc con hy thắt lưng, hy cầm đn chy sng trong tay, v hy lm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về g cửa, th mở ngay cho chủ. Phc cho những đầy tớ no khi chủ về cn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật cc con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chng vo bn ăn, v đi lại hầu hạ chng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về m gặp thấy như vậy, th phc cho cc đầy tớ ấy. Cc con hy hiểu biết điều ny l nếu chủ nh biết giờ no kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, khng để n đo ngạch nh mnh. Cho nn cc con hy sẵn sng: v giờ no cc con khng ngờ, th Con Người sẽ đến".

Phr thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy ni dụ ngn đ chỉ về chng con hay về mọi người?" Cha phn: "Vậy con nghĩ ai l người quản l trung tn khn ngoan m chủ đ đặt coi sc gia nhn mnh, để đến giờ phn pht phần la thc cho họ? Phc cho đầy tớ đ, khi chủ về, thấy n đang lm như vậy. Thầy bảo thật cc con, chủ sẽ đặt người đ trng coi tất cả gia sản mnh. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lng rằng: "Chủ ti về muộn", nn đnh đập tớ trai tớ gi, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vo ngy n khng ngờ, vo giờ n khng biết, chủ sẽ loại trừ n, v bắt n chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ no đ biết chủ mnh m khng chuẩn bị sẵn sng, v khng lm theo chủ, th sẽ bị đn nhiều. Cn đầy tớ no khng biết chủ mnh m lm những sự đng trừng phạt, th sẽ bị đn t hơn. V người ta đ ban cho ai nhiều, th sẽ đi lại kẻ ấy nhiều, v đ giao ph cho ai nhiều, th sẽ đi kẻ ấy nhiều hơn".

Đ l lời Cha.

 

Hoặc bi vắn ny: Lc 12, 35-40

"Cc con hy sẵn sng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con hy thắt lưng, hy cầm đn chy sng trong tay, v hy lm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về g cửa, th mở ngay cho chủ. Phc cho những đầy tớ no khi chủ về cn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật cc con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chng vo bn ăn, v đi lại hầu hạ chng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về m gặp thấy như vậy, th phc cho cc đầy tớ ấy. Cc con hy hiểu biết điều ny l nếu chủ nh biết giờ no kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, khng để n đo ngạch nh mnh. Cho nn cc con hy sẵn sng: v giờ no cc con khng ngờ, th Con Người sẽ đến".

Đ l lời Cha.

 

Suy Niệm:

Đức Gisu khuyn cc mn đệ phải trong tư thế chuẩn bị sẵn sng để đn Cha trở lại. V Người cũng đang ni với chng ta hm nay. Cuộc sống hiện tại bị chi phối bởi lo lắng o cơm, tiền ti danh vọng... để lm cho chng ta mất sự khn ngoan, qun tỉnh thức, khng lo lắng cho cuộc sống vĩnh cửu Thật v phc, khờ dại v đng tiếc!

 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha Gisu, xin gip chng con lun biết chuẩn bị sẵn sng đn chờ ngy Cha quang lm, bằng niềm tin vững mạnh vo Cha, bằng tnh yu chan ha với anh chị em chng con. Chỉ trong niềm tin yu, ph thc, chng con mới c được sự khn ngoan đch thực v an bnh, để trnh diện với Cha trong ngy sau hết. Amen.