DÂNG MẸ TRỌN MÙA XUÂN


Dowload Karaoke    Nếu dùng Mozilla FireFox: Ấn chuột phải (right mouse click) - Save link As
                                   Nếu dùng Explorer:
Ân chuột phải (right mouse click) - Save target As

Xin vui lòng Góp Ý để chúng tôi phục vụ tốt hơn. Xin cám ơn
(Nếu chưa play, bạn có thể ấn chuột phải, và ấn "reload")

DÂNG MẸ TRỌN MÙA XUÂN  
Mẹ là mùa xuân yêu thương
Mẹ là mùa xuân yêu kiều
tựa ngàn hoa
tươi xinh muôn màu
tỏa lan trên dương gian
Mẹ hiển vinh
nguồn ơn thiêng
tràn lan khắp chốn gian trần

XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
TRONG TIN YÊU CHÚA
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
TRONG ĐỨC TIN
MẾN YÊU NGƯỜI
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
MA - RI - A CAO SÁNG
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
MA - RI - A MA - RI - A

Mẹ là mùa xuân tin yêu
Mẹ là mùa xuân hy vọng
Đòan con hôm nay xin dâng
Mẹ cả mùa xuân tin yêu
Mẹ ủi an là trung gian
để cho thế giới trông cậy

XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
TRONG TIN YÊU CHÚA
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
TRONG ĐỨC TIN
MẾN YÊU NGƯỜI
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
MA - RI - A CAO SÁNG
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
MA - RI - A MA - RI - A

Mẹ là mùa xuân tươi xinh
Mẹ là mùa xuân thái bình
Ma - ri - a ôi con yêu Mẹ
trọn đời con tin yêu
Mẹ chở che đòan con
nay nguyện xin
nấp bóng Mẹ hiền

XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
TRONG TIN YÊU CHÚA
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
TRONG ĐỨC TIN
MẾN YÊU NGƯỜI
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
MA - RI - A CAO SÁNG
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
MA - RI - A MA - RI - A

Mẹ là mùa xuân yêu thương
Mẹ là mùa xuân yêu kiều
tựa ngàn hoa
tươi xinh muôn màu
tỏa lan trên dương gian
Mẹ hiển vinh nguồn ơn thiêng
tràn lan khắp chốn gian trần

XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
TRONG TIN YÊU CHÚA
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
TRONG ĐỨC TIN
MẾN YÊU NGƯỜI
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
MA - RI - A CAO SÁNG
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
MA - RI - A MA - RI - A

XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
TRONG TIN YÊU CHÚA
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
TRONG ĐỨC TIN
MẾN YÊU NGƯỜI
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
MA - RI - A CAO SÁNG
XIN DÂNG MẸ
TRỌN MÙA XUÂN
MA - RI - A MA - RI - A