HẠNH PHÚC CON NGƯỜI


Lm. Giuse Hoàng Kim Đại 
Theo Công Giáo Việt Nam

Lời mở đầu

Tất cả mọi người từ xưa đến nay, độc thân hay có gia đình, giầu hay nghèo, nam hay nữ, già hay trẻ đều đi tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì ? và tìm hạnh phúc ở đâu ? thì nhiều người còn rất mơ hồ.

Trong tinh thần chia sẻ, tôi xin gửi đến anh chị em đề tài về hạnh phúc con người mà tôi đã tìm thấy trong Thánh Kinh. Tôi ước mong bài chia sẻ này sẽ giúp anh chị em tìm được hạnh phúc đích thật nơi Thiên Chúa ngay ở đời này và hạnh phúc trường sinh trong Nước Trời 

1. Hạnh phúc là gì ?

Từ ngày nguyên tổ phạm tội, loài người phải mang án phạt do Thiên Chúa đã ấn định là : phải đau khổ và phải chết, nên đời sống con người luôn luôn cảm thấy lo âu, buồn phiền, sợ hãi. Vì thế, loài người luôn mong ước và tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn.   

Như vậy, sự bình an trong tâm hồn mà mọi người luôn tìm kiếm chính là hạnh phúc. Nói cách khác, hạnh phúc là trạng thái tâm hồn được bình an.  

2. Có mấy thứ hạnh phúc ?

Đọc Thánh Kinh, chúng ta có thể nhận ra hai thứ hạnh phúc : Một là hạnh phúc ở đời này, hai là hạnh phúc trường sinh trong Nước Trời. Hai thứ hạnh phúc này liên hệ mật thiết với nhau; nghĩa là muốn được hưởng hạnh phúc trường sinh thì phải đạt được hạnh phúc ngay ở đời này. 

3. Loài người có thể tìm hạnh phúc ở đâu ?

Hạnh phúc là sự bình an trong tâm hồn, không phải là tiền tài, vật chất, hay danh vọng, nên cha mẹ không thể ban hạnh phúc cho con cái và vợ chồng cũng không thể ban hạnh phúc cho nhau. Vì thế, chỉ có Thiên Chúa mới ban bình an - hạnh phúc cho loài người mà thôi.

Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài không bỏ mặc loài người trong đau khổ, buồn phiền, sợ hãi và sự chết. Ngài đã sai Ngôi Hai giáng sinh làm người để ban bình an và sự sống trường sinh cho loài người :

          a) Ngay trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh, tại hang đá Bêlem, các thiên thần đã ca vang để báo tin vui cho loài người :

          “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2,14)

          b) Trong thời gian rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, chính Chúa Giêsu đã ban bình an trong nhiều trường hợp :

          - Chúa ban bình an cho người bệnh sau khi đã chữa lành họ :

          "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." (Mc 5,34; Lc 8,48)

          - Chúa ban bình an cho các môn đệ trong bữa tiệc cuối cùng

          “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27)

          - Chúa ban bình an cho các môn đệ sau khi sống lại :

          “Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” (Ga 20,19.26)

c) Chúa cũng đã sai môn đệ đi ban bình an cho mọi người :

          “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.” (Lc 10,5-6)

          Vì thế, thánh Phaolô đã viết : “Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.” (Cl 3,15)

          d) Ngày nay, mỗi khi họp nhau cử hành Thánh Lễ, hoặc các bí tích, chủ lễ đều nhân danh Chúa chúc bình an cho những người tham dự.          

4. Muốn được Thiên Chúa ban bình an - hạnh phúc, chúng ta phải làm gì?

Muốn được Thiên Chúa ban bình an - hạnh phúc, chúng ta phải chu toàn 4 thứ bổn phận, trong sự chân thật, công bằng và yêu thương theo ý Chúa.

Những câu Thánh Kinh dưới đây sẽ giúp chúng ta xác tín và cố gắng chu toàn các bổn phận để được Chúa ban hạnh phúc :

          a) Bổn phận đối với Thiên Chúa :

          - “Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh (em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh phúc.” (Đnl 4,40)

          - Hạnh phúc cho người tin cậy vào Chúa, nỗi bất hạnh của kẻ bất trung. (Gr 17,5-10)

          - Phúc thay cho người ở trong nhà Chúa. (Tv 84,5-6)

          - Hạnh phúc cho người kính sợ Chúa. (Tv 112,1 và 128,1) 

          - Hạnh phúc cho người tuân theo luật pháp Chúa và vâng theo ý Ngài. (Tv 119,1-2)

          - Hạnh phúc cho ai cậy trông vào Chúa. (Is 30,18)

          - Phúc cho ai trung tín. (Gc 1,22-26; Mt 11,6)

          - Phúc cho người biết lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. (Lc 11,27-28)

          - Phúc cho những người không thấy mà tin. (Ga 20,29)

          b) Bổn phận đối với bản thân.

          - Hạnh phúc của người không theo đường lôí quân gian ác. (Tv 1,1)

          - Hạnh phúc cho ai tuân giữ điều chính trực. (Is 56,2; Rm 4,6-8)

          - Phúc thay người biết cảm thương… và cho vay mượn. (Tv 112,5)

          - Phúc cho những người có đức tính tốt như : hiền lành, trong sạch, khao khát nên người công chính, biết thương người, gây hoà bình, sống công chính và hy sinh làm chứng cho Chúa. (Mt 5,1-12; Lc 6,20-26)

          - Phúc cho người có tội biết sám hối và tẩy sạch tội lỗi trong máu Con Chiên. (Kh 22,14) 

          c) Bổn phận đối với người thân.

          - “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, như Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi, để được sống lâu, và để được hạnh phúc trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, ban cho ngươi.” (Đnl 5,16)

          d) Bổn phận đối với mọi người trong xã hội, đặc biệt là quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ. 

          - Chúa sẽ ban phúc trường sinh cho những người biết giúp đỡ người đau khổ, nghèo đói, bệnh tật. (Mt 25,31.46)

          - “Cho thì có phúc hơn là nhận.” (Cv 20,35)         

5. Muốn chu toàn các bổn phận theo ý Chúa, chúng ta phải làm gì ?     

Muốn chu toàn các bổn phận để dược Chúa ban bình an - hạnh phúc, chúng ta phải :

a) Giữ vững lòng tin và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và mọi người; đồng thời yêu thương mọi người như chính mình. (Mt 22,37-40; Ga 13,34-35; 15,12.17).

b) Thường xuyên đón nhận của ăn tinh thần là: Ơn Chúa, Lời Chúa và Mình Thánh Chúa

Chúa Giêsu dã dạy :

- “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4) 

- “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phài đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” (Ga 6, 35)

- “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

- “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5)

Trang gia đình | Trang nhà


Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments