NAY CON TRỞ VỀ CÙNG CHA

 Giuse Trần Văn Phú- Thái Bình
 mùa chay 2013

Cuộc sống con người, ai cũng muốn làm những điều tốt,  muốn trở thành những con người thánh thiện xứng đáng là con cái của Cha trên trời, song thú thực cuộc sống của tôi đã bị ma quỷ cám dỗ.

Thưa các bạn, Chúa nói ai mà thực hành giới răn của Chúa là ''mến Chúa và yêu người'' như là con người hoàn thiện và xứng đáng là con của Chúa. Nhưng hai giới răn ấy ma quỷ đã tấn công tôi.

Thứ nhất ''mến Chúa'' cuộc sống hằng ngày của con người bình thường thì rất đẹp đẽ vui vẻ, song hằng ngày chúng ta phải chứng kiến cái mất mát, nhất là những lúc người thân, và rất thân yêu của chúng ta ra đi về với Chúa hay nói rõ hơn phải đối diện vối cái chết, trong lòng tôi gợi lên cái gì bất mãn với Thiên Chúa và suy luận rằng kết cục sống hôm nay, coi thường Thiên Chúa và bất mãn với Thiên Chúa

Thứ hai yêu người; hằng ngày trong cuộc sống bon chen chộp giật này, con người hay cãi cọ nhau, nói hành nói xấu nhau, khi tôi ngồi tiếp chuyện trong cuộc sống hằng ngày thấy họ như vậy ,thế là tôi xa lánh họ,khinh bỉ họ là những người tội lôi hay nói hành nói xấu nhau Rốt cuộc tôi chẳng còn mến Chúa và cũng chẳng yêu người, qua các bài Tin mừng của mùa chay năm nay, nhờ ơn Chúa soi lòng tôi mới biết là mình đã bị ma quỷ cám dỗ, ma quỷ nó đã toàn thắng tôi, cho tôi xa rời tình yêu của Thiên Chúa, và khinh chê con người.

Thưa các bạn có hai giới răn quan trọng nhất mà tôi không giữ thì có khốn cho thân tôi không ? ? ?

Lạy Chúa con chỉ là bụi tro, con là gì so với công trình tạo dựng vũ trụ bao la này Chúa dành cho con, Chúa lại đích thân xuống thế để cứu chuộc con bằng giá máu châu báu ,và nhờ lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Ngài, Chúa đã lấy thịt máu mình nuôi dưỡng chúng con bằng bánh và rượu đó là bánh hằng sống , bánh trường sinh, vậy dù sống chỉ một giờ cũng cả là một hồng ân của Chúa , Chúa ơi con đã nhận ra ma quỷ nó đã tìm mọi cách làm cho con xa tình yêu của Thiên Chúa và nó cũng làm cho con xa anh em con , một thời gian con đã đi hoang đàng lạc xa tình Chúa , ghét bỏ anh em , nay con xin được trở vể với Chúa , con thưa cùng Chúa Ngàì là Đức Chúa của con , là Đấng Cứu độ con, là cứu Chúa của con ,và mọi người xung quanh là anh em của chúng con , là bầu bạn con,  là tổ tiên con là đông bào con , con xin tử bỏ xa tan và con xin tôn thờ Thiên Chúa '' lạy Cha con đã lỗi phạm đến trời và đến cha ''.

Trang Độc Giả

Trang Nhà