MỤC ĐÍCH  - LINH ĐẠO - ĐẶC SỦNG
- ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP


1. HỘI DÒNG: Dòng Đồng Công do Cha Đaminh Maria TRẦN ĐÌNH THỦ sáng lập. Được Tòa Thánh Roma thành lập theo Giáo luật 2.2.1953. Dòng Giáo sĩ thuộc Giáo phận.

2. MỤC ĐÍCH: làm Vinh danh Chúa và giúp người Việt Nam nên thánh.

3. LINH ĐẠO: Ad Jesum per Mariam – Tận hiến cho Chúa nhờ Mẹ Maria.

4. ĐẶC SỦNG: Truyền giáo

5. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP

- Thanh niên từ 17 – 25t tuổi.

- Có thiện chí tốt, sống hòa đồng.

- Lành mạnh thể xác và tinh thần.

- Học hết 12 hay đại học.

- Đạt điểm thi tuyển: Giáo lý, Việt văn, Anh văn.

- Chứng thư Bí tích Rửa tội và Thêm sức.

- Thư giới thiệu của Cha xứ.

6. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đệ tử 2 năm.

- Tiền tập 6 tháng.

- Tập sinh từ 18 tháng – 2 năm.

- Khấn tạm 6 năm.

- Khấn trọn.

- Tiến chức linh mục tùy ý Bề trên xét định.

 

Liên hệ:   
  
Nhà Mẹ Dòng -
gặp Cha Luật
Điện Thoại: 0988531100 - (08) 3896-8471)

Đệ Tử Viện – gặp Cha Hùng (Hào)
Điện thoại: 01664922821 - (08) 3896-1014