Học tập tinh thần lao động theo gương Thánh Gia :
Chúa Giêsu-Đức Mẹ-Thánh Giuse