CA NGUYỆN CÁC TÁC GIẢ CMC

LIAN
-

Bí tích khôn sánh

-

Bông hoa tốt xinh

-

Con hớn hở vui mừng

-

Cha nhân từ

-

Chúa đã ra lệnh

-

Chúc tụng thánh danh

-

Chứng nhân anh hùng

-

Đấng trung tín

-

Đây chén cứu độ

-

Đoàn con vây quanh

-

Đức ái và yêu thương

-

Giây phút tuyệt vời

-

Hãy ca tụng Chúa

-

Hãy đến cùng Giuse

-

Hoa lòng con

-

Hồn tôi lên tiếng

-

Họp mừng mầu nhiệm

-

Kính mừng Maria

-

Kính mừng Maria2

-

Lên tiếng ngợi khen

-

Linh hồn tôi ơi

-

Mẹ là mẫu gương

-

Miêu duệ của người

-

Này hồn tôi

-

Ngợi khen thánh gia

-

Nhìn lên Nữ vương

-

Tâm hồn tôi

-

Tôn vinh thánh Giuse

-

Tổng lãnh Thiên Thần

-

Từ Xion

-

Thưa nương tử

-

Trước mặt Thiên Thần

-

xin củng cố

-

Vang lên muôn lời ca

   
VĂN HỮU
-

Ca ngợi Chúa

-

Khen ngợi Chúa

-

Mẹ là hiển vinh

-

Mừng sinh nhật Mẹ

-

Yêu là chết

   
MARTINO CMC
-

50 năm linh mục

-

Mẹ Mân Côi

-

Tiếng Ngài gọi con

 

 

CMC
-

Maira tình yêu-Miđô

-

Hương lòng

-

Mẹ Thiên Chúa

-

Từ nơi ngục hình-dt