Chuyện một người đã hai lần phá thai


Mục Vụ Bảo Vệ Sự Sống của DCCT

38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn.
Email: ttmvssr@gmail.com

Phone: 08.29.319.835


 

  1. Chuyện một người đã hai lần phá thai (Nguyệt Dương)

  2. Lời nguyện 3 (Văn Khoa)

  3. Lời khuyên của người mẹ từng phá thai (Đài Vatican)

  4. Mẹ ơi, xin đừng giết con (Lm. Xuân Đường)

  5. Người đã đến nơi nhà của mình (Lm. Quang Uy)

  6. Ánh sáng và bóng tối (Lm. Quang Uy)

  7. Cánh cửa nhân sinh (Phan Văn Dũng)

  8. Tình Giêsu (Lê Việt Dũng)

  9. Hãy cầu nguyện, luôn luôn kiên trì cầu nguyện (Lm. Quang Uy)

  10. Sao không! (Thơ Xuân Ly Băng, nhạc Thông Vi Vu)

Các giọng kể chuyện: Lm. Quang Uy, Tố Như, Thuỳ Châu

Các giọng hát: Hồng Quân (Album “Nguyện”), Hoàng Hiệp, Bảo Thu, Xuân Trường và Lm. Xuân Đường