Tháng 08


Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

 

Ngày 01 : Thánh Alphongsô Ligôri

Ngày 02 : Thánh Phêrô Julianô Eymard

Ngày 03 : Thánh Philipphê Bênizi

Ngày 04 : Thánh Gioan Maria Viannê

Ngày 05 : Lễ cung hiến thánh đường Đức Bà cả

Ngày 06 : Chúa Giêsu hiển dung

Ngày 07 : Thánh Cajêtan

Ngày 08 : Thánh Đa Minh

Ngày 09 : Thánh Êđit Stêin

Ngày 10 : Thánh Lôrenxô

Ngày 11 : Thánh Clara

Ngày 12 : Thánh Stanislao Kostka

Ngày 13 : Thánh Pontianô và thánh Hippolytô

Ngày 14 : Thánh Maximilianô Kolbê

Ngày 15 : Lễ Đức Mẹ lên trời

Ngày 16 : Thánh Têphanô Hungary

Ngày 17 : Thánh Gioan Đilăng

Ngày 18 : Thánh Giăng Săngtan

Ngày 19 : Thánh Gioan Êuđê

Ngày 20 : Thánh Bênađô

Ngày 21 : Thánh Piô X

Ngày 22 : Lễ Đức Maria nữ vương

Ngày 23 : Thánh Rôsa Lima

Ngày 24 : Thánh Batôlômêô

Ngày 25 : Thánh Luy

Ngày 26 : Thánh Êlizabeth Bichiê

Ngày 27 : Thánh Monica

Ngày 28 : Thánh Augustinô

Ngày 29 : Lễ thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết

Ngày 30 : Thánh Fiacrê

Ngày 31 : Thánh Aiđan Linđisphan

 

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -   8  -  9  -  10  -  11  -  12

 

Trang các thánh :: Trang nhà


Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments