Các Thánh Dành Cho Bạn TrẻSUSAN HELEN WALLACE, FSP
Ngày 19 tháng 8

Thánh Gioan Êuđê

Thánh Gioan Êuđê sinh năm 1601 tại Normanđi, nước Pháp. Thánh nhân là con trai cả của một gia đình làm nghề nông. Ngay lúc còn rất nhỏ, Gioan đã cố gắng bắt chước gương Đức Chúa Giêsu trong cách đối xử với gia đình, bạn bè và những người láng giềng. Khi Gioan lên 9, một hôm có một cậu bé đã vả vào mặt Gioan. Gioan cảm thấy tức giận, nhưng nhớ lại lời dạy của Đức Chúa Giêsu trong Phúc âm, Gioan tiến lại giơ luôn cả má bên kia ra nữa. Điều này đã khiến cho cậu bé nọ rất đỗi ngạc nhiên.

Song thân của thánh Gioan Êuđê muốn ngài lập gia đình và sinh con cái. Gioan đã dịu dàng nhưng cương quyết thưa với song thân là mình đã có ơn kêu gọi làm linh mục. Rồi Gioan xin gia nhập dòng Giảng Thuyết và học làm linh mục. Sau khi Gioan được thụ phong, có một cơn dịch tả đã tràn vào thành phố Normanđi. Nó gieo rắc đau khổ kinh hoàng và chết chóc. Cha Êuđê đã tình nguyện giúp đỡ các bệnh nhân, săn sóc họ cả về phần xác lẫn phần hồn. Sau đó, cha trở thành nhà giảng thuyết trứ danh chuyên giúp các tuần đại phúc tại các giáo xứ. Thật sự, suốt cuộc đời thánh Gioan Êuđê đã thuyết giảng cho 110 kỳ tĩnh tâm. Thánh nhân đã thiết lập dòng Chị Em Con Đức Mẹ Bác Ái chuyên phục vụ những người tị nạn. Cha Êuđê cũng sáng lập một dòng nam, là dòng Chúa Giêsu Maria, cho các linh mục. Dòng này có sứ mạng chuyên huấn luyện các thanh niên thành những linh mục coi xứ tốt lành.

Thánh Gioan Êuđê có lòng sùng mộ rất đặc biệt đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Mẹ Maria. Thánh nhân đã viết một cuốn sách trình bày về lòng sùng kính này. Rồi, Gioan Êuđê đã ốm nặng sau một bài thuyết giảng ngoài trời trong điều kiện thời tiết giá lạnh. Và ngài đã không thể bình phục. Gioan Êuđê qua đời năm 1680. Ngài được thánh giáo hoàng Piô X phong chân phước năm 1908. Thánh Piô X đã gọi Gioan Êuđê là tông đồ của lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ. Đến năm 1925, Gioan Êuđê được đức thánh cha Piô XI tôn phong lên bậc hiển thánh.

 Chúng ta hãy nài xin thánh Gioan Êuđê chỉ cho chúng ta biết cách tăng triển lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Mẹ Maria. Chúng ta cũng hãy tìm hiểu về việc sùng kính Chín Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng và Năm Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng để đem ra thực hành.