Tháng 07


Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

 

Ngày 01 : Chân phước Junipêrô Serra

Ngày 02 : Thánh Ôlivơ Plunket

Ngày 03 : Thánh Tôma

Ngày 04 : Thánh Êlizabeth Bồ Đào Nha

Ngày 05 : Thánh Antôn Maria Zacaria

Ngày 06 : Maria Gôretti

Ngày 07 : Chân phước Rôgiơ Đickensơn, Ralph Milnơ và Laurensô Humphrêy

Ngày 08 : Chân phước Giorgiô Frassati

Ngày 09 : Thánh Augustinô Zhao Rong và các bạn tử đạo

Ngày 10 : Thánh Vêrônica Giuliani

Ngày 11 : Thánh Bênêđictô

Ngày 12 : Thánh Gioan Gaulbêtô

Ngày 13 : Thánh Henry II

Ngày 14 : Chân phước Kateri Têkakwitha

Ngày 15 : Thánh Bônaventura

Ngày 16 : Đức Mẹ núi Cátminh

Ngày 17 : Thánh Lêô IV

Ngày 18 : Thánh Camillô Lêllis

Ngày 19 : Chân phước Phêrô Tôrô

Ngày 20 : Thánh Apôllinariô

Ngày 21 : Thánh Laurensô Brinđisi

Ngày 22 : Thánh Maria Mađalêna

Ngày 23 : Thánh Brigitta Thụy Điển

Ngày 24 : Thánh Sabel Malốp

Ngày 25 : Thánh Giacôbê tiền

Ngày 26 : Thánh Gioakim và thánh Anna

Ngày 27 : Chân phước Titô Bransma

Ngày 28 : Chân phước Maria Mađalêna Matinengô

Ngày 29 : Thánh Matta

Ngày 30 : Thánh Phêrô kim ngôn

Ngày 31 : Thánh Inhaxiô Lôyôla

 

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -   8  -  9  -  10  -  11  -  12

 

Trang các thánh :: Trang nhà


Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments