Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ


Susan Helen Wallace, Fsp
Đa Minh. M.  Nguyễn Phúc Lộc, CMC

Phụ Lục

 

Danh sách các thánh và các chân phước theo thứ tự của bảng chữ cái:

 

A

 

Thánh Ađêlaiđê Ngày 16 tháng 12

Thánh Agatha Ngày 5 tháng 2 – Nữ bổn mạng đảo Malta và các y tá

Thánh Aiđan Linđisphan Ngày 31 tháng 8

Thánh Akilêô Ngày 12 tháng 5

Thánh Albêtô cả Ngày 15 tháng 11 – Bổn mạng các y sĩ chuyên khoa và các khoa học gia

Thánh Alphongsô Ligôri Ngày 1 tháng 8 – Bổn mạng các cha giải tội

Thánh Alphongsô Rôđriguê Ngày 31 tháng 10

Thánh Ambrôsiô Ngày 7 tháng 12 – Bổn mạng những người sản xuất nến, bán nến và những người trí thức

Thánh Annê Ngày 21 tháng 1 Nữ bổn mạng những người trinh khiết, hội Con Đức Mẹ và các nữ hướng đạo sinh

Chân phước Angelô Acri Ngày 30 tháng 10

Thánh Angiêla Merisi Ngày 27 tháng 1

Thánh Anna Ngày 26 tháng 7 – Nữ bổn mạng nước Canađa, giới hiền mẫu, giới cụ bà, giới nội trợ và các thợ thủ công

Chân phước Anna Rôsa Gattônô Ngày 18 tháng 12

Chân phước Annê Batôlômêô Ngày 7 tháng 6

Thánh Annê Montêpulxianô Ngày 20 tháng 4

Chân phước Anrê Besset Ngày 6 tháng 1

Thánh Anrê Phơnê Ngày 13 tháng 5

Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo Ngày 24 tháng 11

Thánh Anrê Kim Têgon Ngày 20 tháng 9

Thánh Anrê Ngày 30 tháng 11 – Bổn mạng nước Nga, Scốtlen, các ngư phủ và các phụ nữ độc thân

Thánh Anselmô Ngày 21 tháng 4

Thánh Antôn Ai Cập Ngày 17 tháng 1 Bổn mạng những người đào huyệt, đồ tể, những người sản xuất bàn chải và đan lát rổ

Thánh Antôn Maria Claret Ngày 24 tháng 10

Thánh Antôn Maria Zacaria Ngày 5 tháng 7

Chân phước Antôn Nâyrô Ngày 10 tháng 4

Thánh Antôn Pađua Ngày 13 tháng 6 – Bổn mạng những người tìm vật phẩm thất lạc, những người nghèo khổ, phụ nữ vô sinh và các công nhân nghĩa trang

Thánh Antôniô Ngày 10 tháng 5

Thánh Apôllinariô Ngày 20 tháng 7

Thánh Apôlônia và các thánh tử đạo Alêxanđria Ngày 9 tháng 2 – Thánh nữ Apôlônia: Bổn mạng các nha sĩ và của việc cầu cho khỏi chứng bệnh sâu răng

Thánh Athanasiô Ngày 2 tháng 5

Thánh Augustinô Cantơbơri Ngày 27 tháng 5 – Bổn mạng nước Anh

Thánh Augustinô Ngày 28 tháng 8 – Bổn mạng các thần học gia, thợ in và những người chế biến rượu bia

Thánh Augustinô Zhao Rong và các bạn tử đạo Ngày 9 tháng 7

 

B

 

Thánh Barakisiô Ngày 29 tháng 3

Thánh Barbatô Ngày 19 tháng 2

Thánh Barnaba Ngày 11 tháng 6

Chân phước Bartôlô Longô Ngày 3 tháng 10

Thánh Basiliô Ngày 2 tháng 1 – Bổn mạng những người quản lý bệnh viện

Thánh Basilisa Ngày 9 tháng 1

Thánh Batiđi Ngày 30 tháng 1

Thánh Batôlômêô Ngày 24 tháng 8 – Bổn mạng những thợ trát vữa

Bảy anh em lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ Ngày 17 tháng 2

Thánh Bêđa khả kính Ngày 25 tháng 5

Thánh Bênađetta Ngày 18 tháng 2

Thánh Bênađinô Siêna Ngày 20 tháng 5 – Bổn mạng những nhà quảng cáo, nhân viên truyền thông đại chúng; đấng giúp đỡ hoặc cầu nguyện cho những kẻ nghiện cờ bạc

Thánh Bênađô Ngày 20 tháng 8 – Bổn mạng những người sản xuất nến

Thánh Bênêđictô Ngày 11 tháng 7 – Đồng bổn mạng của Âu châu với các thánh Xyrilô và Mêtôđiô; bổn mạng các đan sĩ và là người bảo vệ khỏi chất nhiễm độc

Thánh Bênêđictô Giuse lao động Ngày 16 tháng 4 – Bổn mạng những người vô gia cư

Thánh Bêra và các bạn tử đạo Ngày 16 tháng 1

Thánh Bêtilla Ngày 5 tháng 11

Chân phước Bêtran Garriguê Ngày 6 tháng 9

Thánh Bibiana Ngày 2 tháng 12

Thánh Blasiô Ngày 3 tháng 2 – Bổn mạng những người đau cổ họng

Thánh Bônaventura Ngày 15 tháng 7

Thánh Bôniphaxiô Ngày 5 tháng 6 – Bổn mạng nước Đức

Thánh Brigita Ai Len Ngày 1 tháng 2 – Nữ bổn mạng nước Ai Len, các trẻ sơ sinh và những người làm công

Thánh Brigitta Thụy Điển Ngày 23 tháng 7 – Nữ bổn mạng nước Thụy Điển

 

C

 

Thánh Caiô Ngày 22 tháng 4

Thánh Cajêtan Ngày 7 tháng 8

Thánh Callistô I Ngày 14 tháng 10

Thánh Camillô Lêllis Ngày 18 tháng 7

Thánh Canut Ngày 19 tháng 1

Thánh Carôlô Bôrômêô Ngày 4 tháng 11 – Bổn mạng các giáo lý viên

Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo Ngày 3 tháng 6 – Thánh Carôlô Lwanga bổn mạng các trẻ em da mầu Phi châu

Chân phước Carôlô nhân hậu Ngày 2 tháng 3

Thánh Casimia Ngày 4 tháng 3 – Bổn mạng nước Ba Lan

Thánh Catarina Alêxanđria Ngày 25 tháng 11 – Nữ bổn mạng các triết gia, luật gia, giáo viên, sinh viên và những người sản xuất bánh xe

Chân phước Catarina dòng thánh Augustinô Ngày 8 tháng 5

Chân phước Catarina Đrêxel Ngày 3 tháng 3

Thánh Catarina Labôrê Ngày 28 tháng 11

Thánh Catarina Rixi Ngày 13 tháng 2

Thánh Catarina Siêna Ngày 29 tháng 4 – Nữ bổn mạng nước Ý, các y tá và việc cứu hỏa

Các thánh anh hài tử đạo Ngày 28 tháng 12

Các thánh tử đạo tiên khởi Rôma Ngày 30 tháng 6

Thánh Celestinô V Ngày 19 tháng 5 – Bổn mạng những người đóng sách

Chân phước Christina Ngày 18 tháng 1

Thánh Clara Ngày 11 tháng 8 – Bổn mạng ngành truyền hình

Chân phước Contarđô Ferrini Ngày 27 tháng 10 – Bổn mạng các trường đại học

Thánh Cornêliô Ngày 16 tháng 9

Thánh Cosma Ngày 26 tháng 9 – Bổn mạng các nhà giải phẫu, thợ cắt tóc, các bác sĩ và dược sĩ

Thánh Côlét Ngày 6 tháng 3

Thánh Cubơ Ngày 20 tháng 3 – Bổn mạng các thủy thủ

Cuộc trở lại của thánh Phaolô Ngày 25 tháng 1

Thánh Cyprianô Ngày 16 tháng 9

  

D/Đ

 

Thánh Dacaria Ngày 15 tháng 3

Chân phước Đađicô Ngày 24 tháng 3

Thánh Đa Minh Ngày 8 tháng 8 – Bổn mạng các nhà thiên văn

Thánh Đa Minh Saviô Ngày 9 tháng 3 – Bổn mạng các lễ sinh

Thánh Đa Minh Silô Ngày 20 tháng 12

Thánh Đamasô I Ngày 11 tháng 12

Thánh Đamianô Ngày 26 tháng 9 – Bổn mạng các nhà giải phẫu, thợ cắt tóc, các bác sĩ và dược sĩ

Chân phước Đamien Môlôkai Ngày 15 tháng 4

Thánh Đavít I Scốtlen Ngày 24 tháng 5

Thánh Đêôgraxia Ngày 22 tháng 3

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ngày 1 tháng 1

Đức Mẹ Guađalup Ngày 12 tháng 12 – Bổn mạng đất nước Mêxicô, châu Mỹ Latinh và Philippin

Đức Mẹ Lộ Đức Ngày 11 tháng 2

Đức Mẹ núi Cátminh Ngày 16 tháng 7

 

E

 

Thánh Edmund Campiôn Ngày 1 tháng 12

Thánh Edmund Ngày 20 tháng 11

Thánh Edward Ngày 13 tháng 10

Thánh Emily Vialar Ngày 17 tháng 6

Thánh Ephrem Ngày 9 tháng 6

 

Ê

 

Thánh Êlizabeth Anna Sitôn Ngày 4 tháng 1

Thánh Êlizabeth Bichiê Ngày 26 tháng 8

Thánh Êlizabeth Bồ Đào Nha Ngày 4 tháng 7

Thánh Êlizabeth Hungary Ngày 17 tháng 11 – Nữ bổn mạng dòng Ba Phanxicô, những người bán bánh mì, những nơi phát chẩn thức ăn và những nơi cư trú

Thánh Êđit Stêin Ngày 9 tháng 8

Chân phước Êugiêniô Magiênô Ngày 21 tháng 5

Thánh Êulôgiô Tây Ban Nha Ngày 11 tháng 3

Thánh Êuphrasia Ngày 13 tháng 3

Thánh Êusêriô Ngày 20 tháng 2

 

F

 

Thánh Fabianô Ngày 20 tháng 1 – Bổn mạng các vận động viên điền kinh và những người bắn cung

Thánh Faustinô Ngày 15 tháng 2 – Bổn mạng thành phố Brêscia

Thánh Fiacrê Ngày 30 tháng 8

  

G

 

Thánh Gabriel Mẹ sầu bi Ngày 27 tháng 2

Thánh Gabriel Ngày 29 tháng 9 – Bổn mạng ngành truyền thanh, truyền hình, các nhân viên thư tín

Chân phước Giacôbê Alberiôn Ngày 26 tháng 11

Thánh Giacôbê Ngày 3 tháng 5

Chân phước Giacôbê Đukê Ngày 19 tháng 4

Thánh Giacôbê tiền Ngày 25 tháng 7

Thánh Giăng Phanxica Săngtan Ngày 18 tháng 8

Thánh Giăng Vơloa Ngày 4 tháng 2

Thánh Giăngđắc Ngày 30 tháng 5

Thánh Giêrônimô Ngày 30 tháng 9

Thánh Giêrônimô Êmilianô Ngày 8 tháng 2

Thánh Gilê Ngày 1 tháng 9

Chân phước Gilê Maria Ngày 7 tháng 2

Thánh Gilđa Ngày 29 tháng 1

Thánh Gioakim Ngày 26 tháng 7

Thánh Gioan Ai Cập Ngày 27 tháng 3

Thánh Gioan Baotixita La Sal Ngày 7 tháng 4

Thánh Gioan Baotixita Rôsi Ngày 23 tháng 5

Thánh Gioan Bécmăng Ngày 27 tháng 11      

Thánh Gioan bố thí Ngày 23 tháng 1

Thánh Gioan Bôscô Ngày 31 tháng 1

Thánh Gioan Capistranô Ngày 23 tháng 10

Thánh Gioan Climacô Ngày 30 tháng 3

Thánh Gioan Đamas Ngày 4 tháng 12

Thánh Gioan Đilăng Ngày 17 tháng 8

Chân phước Gioan Đukê Ngày 7 tháng 9

Chân phước Gioan Đuylô và các bạn tử đạo tháng Chín Ngày 2 tháng 9

Thánh Gioan Êuđê Ngày 19 tháng 8

Thánh Gioan Gaulbêtô Ngày 12 tháng 7

Thánh Gioan Giuse thánh giá Ngày 5 tháng 3

Thánh Gioan I Ngày 18 tháng 5

Thánh Gioan Kanty Ngày 23 tháng 12

Thánh Gioan kim khẩu Ngày 13 tháng 9

Thánh Gioan Lêônarđi Ngày 9 tháng 10

Thánh Gioan Maria Viannê Ngày 4 tháng 8

Thánh Gioan Niumơn Ngày 5 tháng 1

Thánh Gioan Phanxicô Rêgis Ngày 16 tháng 6

Thánh Gioan Phítsơ Ngày 22 tháng 6

Thánh Gioan Rôbertô Ngày 10 tháng 12

Thánh Gioan Sahagun Ngày 12 tháng 6

Thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết Ngày 29 tháng 8

Thánh Gioan Thánh Giá Ngày 14 tháng 12

Thánh Gioan Thiên Chúa Ngày 8 tháng 3

Thánh Gioan tông đồ Ngày 27 tháng 12

Chân phước Gioan Tuluz Ngày 31 tháng 3

Chân phước Gioan XXIII Ngày 20 tháng 10

Thánh Giôsaphát Ngày 12 tháng 11

Thánh Giôvita Ngày 15 tháng 2 – Bổn mạng thành phố Brêscia

Thánh Giơmanh Pibrac Ngày 15 tháng 6

Thánh Giona Ngày 29 tháng 3

Thánh Giơnoa Ngày 3 tháng 1

Thánh Giogiơ Ngày 23 tháng 4

Chân phước Giorgiô Frassati Ngày 8 tháng 7

Thánh Giuliê Bilia Ngày 8 tháng 4

Thánh Giuđa Ngày 28 tháng 10 – Bổn mạng những trường hợp không thể, những người tuyệt vọng và các bệnh viện

Thánh Giuđitha Prusia Ngày 5 tháng 5

Chân phước Giuse Antôniô Tôvini Ngày 7 tháng 11

Thánh Giuse Caphasô Ngày 23 tháng 6

Thánh Giuse Cupertinô Ngày 18 tháng 9

Thánh Giuse lao động Ngày 1 tháng 5

Thánh Giuse Môscati Ngày 12 tháng 4

Thánh Giuse Ngày 19 tháng 3

Chân phước Grêgôriô Barbarigô Ngày 18 tháng 6

Thánh Grêgôriô cả Ngày 3 tháng 9

Thánh Grêgôriô Nazianzênô Ngày 2 tháng 1

Thánh Grêgôriô VII Ngày 25 tháng 5

 

H

 

Chân phước Henri Trêvisô Ngày 10 tháng 6

Thánh Henry II Ngày 13 tháng 7

Thánh Hilariô Poichiê Ngày 13 tháng 1

Thánh Hilariôn Ngày 21 tháng 10

Thánh Hippolytô Ngày 13 tháng 8

Thánh Hiu Grênôp Ngày 1 tháng 4

 

I

 

Thánh Inhaxiô Antiôkia Ngày 17 tháng 10

Thánh Inhaxiô Lacôni Ngày 11 tháng 5

Thánh Inhaxiô Lôyôla Ngày 31 tháng 7

Thánh Irênê Ngày 28 tháng 6

Thánh Isaac Giogiơ, th. Gioan Brêbớp và các bạn tử đạo Ngày 19 tháng 10

Thánh Isiđôrô nông gia Ngày 15 tháng 5

Thánh Isiđôrô Sêvil Ngày 4 tháng 4

 

J

 

Thánh Januariô Ngày 19 tháng 9

Thánh Juan Điêgô Ngày 9 tháng 12

Thánh Julianô Ngày 9 tháng 1

Chân phước Junipêrô Serra Ngày 1 tháng 7

Thánh Justinô Ngày 1 tháng 6 – Bổn mạng các triết gia

 

K

 

Chân phước Kateri Têkakwitha Ngày 14 tháng 7 – Nữ bổn mạng những người Mỹ bản xứ

Thánh Kennet Ngày 11 tháng 10

Kính mười một vị tử đạo ở Almêria, Tây Ban Nha  Ngày 26 tháng 10

 

L

 

Thánh Laurensô Brinđisi Ngày 21 tháng 7

Chân phước Laurensô Humphrêy Ngày 7 tháng 7

Thánh Laurensô Justinianô Ngày 11 tháng 9

Thánh Laurensô Ôtô Ngày 14 tháng 11

Thánh Laurensô Ruiz Ngày 28 tháng 9

Lễ các đẳng linh hồn Ngày 2 tháng 11

Lễ các thánh Ngày 1 tháng 11

Lễ Chúa Giêsu hiển dung Ngày 6 tháng 8

Lễ cung hiến đền thờ thánh Gioan Lateranô Ngày 9 tháng 11

Lễ cung hiến thánh đường Đức Bà cả Ngày 5 tháng 8

Lễ kính các thiên thần bản mệnh Ngày 2 tháng 10

Lễ kính ngai tòa thánh Phêrô Ngày 22 tháng 2

Lễ kính thánh danh Đức Maria Ngày 12 tháng 9

Lễ Nôen, sinh nhật Đức Chúa Giêsu Ngày 25 tháng 12

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh Ngày 2 tháng 2

Lễ Đức Mẹ dâng mình Ngày 21 tháng 11

Lễ Đức Mẹ lên trời Ngày 15 tháng 8

Lễ Đức Mẹ Mân Côi Ngày 7 tháng 10

Lễ Đức Mẹ sầu bi Ngày 15 tháng 9

Lễ Đức Mẹ vô nhiễm Ngày 8 tháng 12

Lễ sinh nhật Đức Maria Ngày 8 tháng 9

Lễ sinh nhật thánh Gioan tẩy giả Ngày 24 tháng 6

Lễ suy tôn Thánh Giá Ngày 14 tháng 9

Lễ thăm viếng của Đức Maria Ngày 31 tháng 5

Lễ truyền tin cho Đức Maria Ngày 25 tháng 3

Thánh Lêô cả Ngày 10 tháng 11

Thánh Lêô IV Ngày 17 tháng 7

Chân phước Liguyna Ngày 14 tháng 4 – Nữ bổn mạng những người trượt băng

Thánh Lôrenxô Ngày 10 tháng 8 – Bổn mạng những đầu bếp và những người nghèo

Thánh Luca thánh ký Ngày 18 tháng 10 – Bổn mạng các bác sĩ y khoa, họa sĩ, thợ cắt kiếng và những người chế biến rượu bia

Thánh Lugiơ Ngày 26 tháng 3

Thánh Lupixinô Ngày 28 tháng 2

Thánh Luxia Ngày 13 tháng 12 – Nữ bổn mạng những người bị bệnh đau mắt

Thánh Luy Gonzaga Ngày 21 tháng 6 – Bổn mạng giới trẻ

Thánh Luy Ngày 25 tháng 8 – Bổn mạng các hội viên dòng Ba và các thợ cắt tóc

 

M

 

Thánh Macrina Ngày 14 tháng 1

Chân phước Magarita Pôlê Ngày 28 tháng 5

Thánh Magarita Scốtlen Ngày 16 tháng 11 – Nữ bổn mạng ngành giáo dục

Thánh Maguarit Bôgôis Ngày 12 tháng 1

Thánh ký Marcô Ngày 25 tháng 4 – Bổn mạng các công chứng viên

Thánh Margarita Maria Alacốc Ngày 16 tháng 10 – Tông đồ của Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Marguarit Youville Ngày 22 tháng 12

Thánh Maria Faustina Kowalska Ngày 5 tháng 10

Thánh Maria Gôretti Ngày 6 tháng 7 – Nữ bổn mạng các trinh nữ, đời sống trinh khiết và hội Con Đức Mẹ

Chân phước Maria Lêôni Parađi Ngày 4 tháng 5

Chân phước Maria Mađalêna Matinengô Ngày 28 tháng 7

Thánh Maria Mađalêna Ngày 22 tháng 7

Thánh Maria Mađalêna Pazzi Ngày 25 tháng 5

Chân phước Maria nhập thể Ngày 18 tháng 4

Thánh Maria Rôsa Ngày 15 tháng 12

Chân phước Maria Rôsa Đurôsơ Ngày 6 tháng 10

Thánh Martinô Porres Ngày 3 tháng 11 – Bổn mạng những người Mỹ da mầu và những thợ cắt tóc

Thánh Martinô thành Tua Ngày 11 tháng 11 – Bổn mạng những người vô gia cư và các binh lính

Thánh Matilđa Ngày 14 tháng 3

Thánh Matta Ngày 29 tháng 7 – Nữ bổn mạng các đầu bếp, các người giúp việc nội trợ, các chuyên gia về khoa dinh dưỡng và các chủ quán trọ

Thánh Matthêu Ngày 21 tháng 9 – Bổn mạng các giám đốc ngân hàng, các nhân viên thu thuế và kế toán

Thánh Máctinô I Ngày 13 tháng 4

Thánh Mátthia Ngày 14 tháng 5

Thánh Maxêlinô Ngày 2 tháng 6

Thánh Maximilianô Kolbê Ngày 14 tháng 8

Thánh Maximiniô Ngày 29 tháng 5

Thánh Mêlêsiô Ngày 12 tháng 2

Thánh Mêtôđiô I Ngày 14 tháng 6

Thánh Mêtôđiô Ngày 14 tháng 2 – Đồng bổn mạng Âu châu

Thánh Micael Ngày 29 tháng 9 – Bổn mạng nước Pháp, các bác sĩ X quang, quân nhân xung trận, lính nhảy dù, các chủ tiệm tạp hóa, các thủy thủ và là đấng cứu giúp trong những cơn cám dỗ

Chân phước Miguel Augustinô Prô Ngày 23 tháng 11

Chân phước Mikêlina Ngày 20 tháng 6

Thánh Monica Ngày 27 tháng 8 – Nữ bổn mạng giới hiền mẫu và những người trở lại đạo Công giáo

Thánh Môngtanô, Luxiô và các bạn tử đạo Ngày 24 tháng 2

 

N

 

Thánh Narcissô Ngày 29 tháng 10

Thánh Nêrô Ngày 12 tháng 5

Chân phước Nicôla Albergarti Ngày 9 tháng 5

Thánh Nicôla Ngày 6 tháng 12 – Bổn mạng nước Hy Lạp, các trẻ em, thủy thủ, những người bán bánh mì, những thương gia, tù nhân và đồng bổn mạng nước Nga với thánh Anrê

Thánh Nicôla Tôlentinô Ngày 10 tháng 9 – Bổn mạng các thủy thủ

Thánh Nôbetô Ngày 6 tháng 6

Chân phước Nôtkơ Ngày 6 tháng 4

  

O

 

Thánh Ôlivơ Plunket Ngày 2 tháng 7

Thánh Ôlympia Ngày 17 tháng 12

Thánh Ônêsimô Ngày 16 tháng 2

 

P

 

Thánh Pancrasiô Ngày 12 tháng 5

Thánh Pascal Baylon Ngày 17 tháng 5 – Bổn mạng các đại hội và các hiệp hội Thánh Thể

Thánh Patriciô Ngày 17 tháng 3 – Bổn mạng nước Ai Len

Thánh Paulinô Nôla Ngày 22 tháng 6

Thánh Pécpêtua Ngày 7 tháng 3

Thánh Pêlagiô Ngày 26 tháng 6

Thánh Phanxica Rôma Ngày 9 tháng 3 – Nữ bổn mạng những người lái xe ô tô, cùng với thánh Christôphơ

Thánh Phanxica Xaviê Cabrini Ngày 13 tháng 11 – Nữ bổn mạng những người nhập cư, di cư và những người quản lý bệnh viện

Thánh Phanxicô Antôn Fasani Ngày 29 tháng 11

Thánh Phanxicô Assisi Ngày 4 tháng 10 – Bổn mạng nước Ý, phong trào Công giáo Tiến hành, những thương gia, chuyên gia nghiên cứu sinh thái và động vật

Thánh Phanxicô Borgia Ngày 10 tháng 10

Thánh Phanxicô Caraxiôlô Ngày 4 tháng 6

Chân phước Phanxicô Mônmôrency Laval Ngày 6 tháng 5

Thánh Phanxicô Paola Ngày 2 tháng 4 – Bổn mạng các thủy thủ

Thánh Phanxicô Salêsiô Ngày 24 tháng 1 – Bổn mạng các tác giả, ký giả và những người nghễnh ngãng

Thánh Phanxicô Xaviê Ngày 3 tháng 12 – Bổn mạng các nhà truyền giáo, hội Tông đồ cầu nguyện, các nước Australia, Bornêô, New Zealand và Trung Hoa

Thánh Phaolô Ngày 29 tháng 6 – Bổn mạng đảo Malta, các nhà báo và các vấn đề y tế cộng đồng

Thánh Phaolô ẩn tu Ngày 15 tháng 1 – Bổn mạng những người dệt vải

Thánh Phaolô Chong Hasang Ngày 20 tháng 9

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo Ngày 6 tháng 2

Thánh Phêlích II Ngày 1 tháng 3

Thánh Phêlixita Ngày 7 tháng 3 – Nữ bổn mạng những người có chức năng làm mẹ

Thánh Phêrô Ngày 2 tháng 6

Thánh Phêrô Ngày 29 tháng 6 – Bổn mạng những người đánh cá

Thánh Phêrô Canisiô Ngày 21 tháng 12 – Bổn mạng nước Đức

Thánh Phêrô Clave Ngày 9 tháng 9 – Bổn mạng nước Côlômbia và các nhóm truyền giáo da mầu

Thánh Phêrô Đamianô Ngày 21 tháng 2

Thánh Phêrô Julianô Eymard Ngày 2 tháng 8

Thánh Phêrô kim ngôn Ngày 30 tháng 7

Thánh Phêrô Nôlascô Ngày 24 tháng 12

Thánh Phêrô Sanel Ngày 28 tháng 4

Chân phước Phêrô Tôrô Ngày 19 tháng 7

Thánh Philipphê Ngày 3 tháng 5

Thánh Philipphê Bênizi Ngày 3 tháng 8

Thánh Philipphê Howard Ngày 8 tháng 11

Thánh Philipphê Nêri Ngày 26 tháng 5 – Bổn mạng thành Rôma và các thanh thiếu niên

Thánh Phina (Sêraphina) Ngày 12 tháng 3

Thánh Phiđelis Simarigen Ngày 24 tháng 4

Thánh Piô Piêtrelcina Ngày 23 tháng 9

Thánh Piô V Ngày 30 tháng 4

Thánh Piô X Ngày 21 tháng 8

Thánh Pôlycapô Ngày 23 tháng 2

Thánh Pôphiriô Ngày 26 tháng 2

Thánh Pontianô Ngày 13 tháng 8

 

R

 

Thánh Rabêtô Ngày 26 tháng 4

Chân phước Ralph Corby Ngày 7 tháng 9

Chân phước Ralph Milnơ Ngày 7 tháng 7

Thánh Raphael Ngày 29 tháng 9 – Bổn mạng những người mù lòa, giới y bác sĩ, tình nhân, lữ khách và những kết cục có hậu

Thánh Râymunđô Penyapho Ngày 7 tháng 1 – Bổn mạng các luật sư Công giáo và những người quản thủ các hồ sơ bệnh lý

Thánh Richơ Chichestơ Ngày 3 tháng 4

Thánh Richơ Gwyn Ngày 25 tháng 10

Thánh Rita Cassia Ngày 22 tháng 5 – Nữ bổn mạng các trường hợp không thể

Thánh Rôbertô Bellarminô Ngày 17 tháng 9 – Bổn mạng các giảng viên giáo lý

Chân phước Rôgiơ Đickensơn Ngày 7 tháng 7

Thánh Rômanô Ngày 28 tháng 2

Thánh Rômualđô Ngày 19 tháng 6

Thánh Rôsa Lima Ngày 23 tháng 8 – Nữ bổn mạng Mỹ châu, Philippin và Tây âu

Thánh Rôsa Philippine Đuchesne Ngày 18 tháng 11

Chân phước Rôsa Vênêrini Ngày 7 tháng 5

Thánh Rôsa Vitêbô Ngày 4 tháng 9

 

S

 

Thánh Sabas Ngày 5 tháng 12

Thánh Sabel Malốp Ngày 24 tháng 7

Thánh Scôláttica Ngày 10 tháng 2 – Nữ bổn mạng và là người bảo vệ trẻ em khỏi những cơn co giật

Thánh Sêbastianô Ngày 20 tháng 1 – Bổn mạng các vận động viên điền kinh và những người bắn cung

Thánh Sêgiô Ngày 25 tháng 9

Thánh Sêraphim Môngtêgranêrô Ngày 12 tháng 10

Thánh Sêrapiôn Ngày 21 tháng 3

Thánh Simêon Ngày 8 tháng 10

Thánh Simon Ngày 28 tháng 10

Thánh Simplixiô Ngày 10 tháng 3

Thánh Sôtơ Ngày 22 tháng 4

Thánh Stanislao Kostka Ngày 12 tháng 8

Thánh Stanítlao Ngày 11 tháng 4 – Bổn mạng nước Ba Lan và việc xức dầu cho các bệnh nhân

Thánh Sylveste I Ngày 31 tháng 12

Thánh Syrilô Giêrusalem Ngày 18 tháng 3

 

T

 

Thánh Têcla Ngày 24 tháng 9

Thánh Têphanô Ngày 26 tháng 12 – Bổn mạng các thợ xây đá và các thợ nề

Thánh Têphanô Hungary Ngày 16 tháng 8 – Bổn mạng nước Hungary

Thánh Têphanô khó khăn Ngày 17 tháng 4

Thánh Têrêsa Avila Ngày 15 tháng 10 – Bảo trợ những người bị đau đầu

Chân phước Têrêsa Calcutta Ngày 5 tháng 9

Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu Ngày 1 tháng 10 – Nữ bổn mạng các xứ truyền giáo, các bệnh nhân lao, phi công và các người bán hoa

Thánh Thêôđôsiô Ngày 11 tháng 1

Thánh Thêôphan Vênard Ngày 6 tháng 11

Thánh Timôthêô Ngày 26 tháng 1 – Bổn mạng và bảo trợ những người bị chứng rối loạn bao tử

Chân phước Timôthêô Giaccarđô Ngày 22 tháng 10 – Bổn mạng những người rao giảng Phúc âm bằng các phương tiện truyền thông đại chúng

Thánh Titô Ngày 26 tháng 1 – Bổn mạng đảo Crêta

Chân phước Titô Bransma Ngày 27 tháng 7

Thánh Tôma Ngày 3 tháng 7 – Bổn mạng Đông Ấn và các kiến trúc sư

Thánh Tôma Aquinô Ngày 28 tháng 1 – Bổn mạng chung các viện đại học, cao đẳng và các trường học

Thánh Tôma Bécket Ngày 29 tháng 12

Thánh Tôma Môrê Ngày 22 tháng 6 – Bổn mạng các luật sư

Thánh Tôma Villanôva Ngày 22 tháng 9

Thánh Tôphin Ngày 8 tháng 1

Chân phước Tôrêlô Ngày 16 tháng 3

Thánh Turibiô Môngrôvêjô Ngày 23 tháng 3

Thánh Tutilô Ngày 28 tháng 3

 

U/V

 

Thánh Ubal Ngày 16 tháng 5

Chân phước Urbanô V Ngày 19 tháng 12

Thánh Vêrônica Giuliani Ngày 10 tháng 7

Chân phước Victoria Rasôamanarivô Ngày 19 tháng 11

Thánh Vinhsơn Phaolô Ngày 27 tháng 9 – Bổn mạng các cơ sở từ thiện

Thánh Vinhsơn Phêriê Ngày 5 tháng 4 – Bổn mạng các thợ nề

Thánh Vinhsơn Saragôsa Ngày 22 tháng 1 – Bổn mạng những người trồng nho

Chân phước Vinhsơn Vila Đavít Ngày 30 tháng 12

 

W

 

Thánh Waltruđi Ngày 9 tháng 4

Thánh William Gioóc Ngày 8 tháng 6

Thánh William Ngày 10 tháng 1

Thánh William núi Đức Trinh Nữ Ngày 25 tháng 6

 

X/Z

 

Thánh Xêsariô Nazianzênô Ngày 25 tháng 2

Thánh Xêxilia Ngày 22 tháng 11 – Nữ bổn mạng các nhạc sĩ, thi sĩ, ca sĩ và những người sản xuất đàn organ

Thánh Xirilô Ngày 14 tháng 2  – Đồng bổn mạng Âu châu với thánh Bênêđictô

Thánh Xyrilô Alêxanđria Ngày 27 tháng 6

Thánh Zita Ngày 27 tháng 4 – Nữ bổn mạng các quản gia và những người hầu gái

 

Trang các thánh | Trang nhà


Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments