Chân Lý Đời Đời

c giả : Thánh Anphong
Nội dung tóm tắt : Cuốn sách là tập hợp những bài suy gẫm và cầu nguyện,
nhưng với “Chân lý đời đời” thì thánh Anphong sẽ cho chúng ta hiểu thêm về
sự chết và sự sống đời đời.


Phần 1

Phần 2 Phần 3

 


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

Trang Audio Books

Trang Thiên Chúa